GLUKOZA 5% IMUNA

GLUKOZA 5% IMUNA 5 g00 mL

18 plastičnih polipropilenskih (PP) kesa sa po 250 ml rastvora za infuziju, u kartonskoj kutiji

Supstance:
glukoza
Jačina ATC Oblik
5 g00 mL B05BA03 rastvor za infuziju