GLUKOZA 5% VIOSER

GLUKOZA 5% VIOSER 5,5 g00 mL

10 polietilenskih boca sa po 250 ml otopine za infuziju, u kutiji

Supstance:
glukoza
Jačina ATC Oblik
5,5 g00 mL B05BA03 otopina za infuziju