HÄDENSA

HÄDENSA 1 mg supozitorija+ 4 mg supozitorija+ 50 mg supozitorija

5 supozitorija (1 blister sa 5 supozitorija), u kutiji

Supstance:
ihtamol mentol monohlorkarvakrol
Jačina ATC Oblik
1 mg supozitorija+ 4 mg supozitorija+ 50 mg supozitorija C05AX03 supozitorija

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

HÄDENSA
1,0 mg + 4,0 mg + 50,0 mg supozitorija

monohlorkarvakrol, ihtamol, mentol

Pažljivo pročitajte cijelo ovo uputstvo prije nego počnete da koristite ovaj lijek, jer ono sadrži važne
informacije za Vas.
Uvijek koristite ovaj lijek tačno onako kako je opisano u ovom uputstvu ili kako Vam je rekao Vaš ljekar
ili farmaceut.
-

Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete ga morati ponovo pročitati.

Ako su Vam potrebne dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem farmaceutu.

Ako dobijete bilo koje neželjeno djelovanje, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu. To uključuje i
bilo koja moguća neželjena djelovanja koja nisu navedena u ovom uputstvu. Vidjeti dio 4.

Ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 5 dana, obratite se ljekaru.

U ovom uputstvu ćete naći:
1.

Šta je lijek Hädensa supozitorije i za šta se koristi

2.

Šta treba da znate prije nego počnete koristiti lijek Hädensa supozitorije

3.

Kako koristiti lijek Hädensa supozitorije

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati lijek Hädensa supozitorije

6.

Sadržaj pakovanja i druge informacije

1. Šta je lijek Hädensa supozitorije i za šta se koristi
Lijek Hädensa supozitorije je namijenjen za liječenje unutrašnjih hemoroida, kožnih raspuklina oko
analnog otvora (analnih fisura) i svraba u analnom području.

Supozitorije sadrže monohlorkarvakrol, ihtamol i mentol. Lijek Hädensa supozitorije ima protivupalno,
rashlađujuće, analgetsko i antiseptičko djelovanje.
Osnova supozitorija sadrži biljna ulja.

2. Šta treba da znate prije nego počnete koristiti lijek Hädensa supozitorije
Nemojte koristiti lijek Hädensa supozitorije:
-

ako ste alergični na aktivne supstance, kikiriki, soju ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden
u dijelu 6)

za djecu mlađu od 12 godina, zbog nedovoljnog iskustva u primjeni na ovoj populaciji

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu prije upotrebe lijeka Hädensa supozitorije:
-

Lijek Hädensa supozitorije se ne smije primjenjivati ako je koža analnog područja jako oštećena.

Ne primjenjujte veće doze od preporučenih zbog većeg rizika od neželjenih djelovanja i slučaja
predoziranja (vidjeti dio 4).

Drugi lijekovi i lijek Hädensa supozitorije
Recite Vašem ljekaru ili farmaceutu ako koristite, nedavno ste koristili ili bi mogli koristiti neke druge
lijekove.
Interakcije s drugim lijekovima nisu poznate.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ako ste trudni ili dojite, mislite da bi mogli biti trudni ili planirate trudnoću, posavjetujte se s Vašim
ljekarom ili farmaceutom prije upotrebe ovog lijeka.

Ne postoje klinički podaci vezani za primjenu lijeka Hädensa supozitorije u periodu trudnoće.
Ispitivanja na životinjama ne ukazuju na direktno ili indirektno štetno djelovanje u pogledu trudnoće,
razvoja ploda, rođenja ili ranog razvoja novorođenčeta. Lijek Hädensa supozitorije treba koristiti s
oprezom u periodu trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i mašinama
Nije poznat uticaj lijeka Hädensa supozitorije na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama.

Lijek Hädensa supozitorije sadrži ulje ricinusa
Ulje ricinusa može izazvati lokalnu iritaciju kože.

3. Kako koristiti lijek Hädensa supozitorije
Uvijek koristite ovaj lijek tačno onako kako je opisano u ovom uputstvu ili kako Vam je rekao Vaš ljekar
ili farmaceut. Provjerite s Vašim ljekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.

Uobičajeno doziranje:
Lijek Hädensa supozitorije se primjenjuje rektalno (u analni kanal), jednom ili dva puta dnevno (npr.
ujutro i naveče).

Kako bi se postiglo najbolje djelovanje na analnu sluzokožu, potrebno je da se supozitorija zadrži u
analnom kanalu 1 do 2 minute prije nego što se potisne dublje.
Preporučuje se da se prije primjene supozitorija ohladi (u frižideru).

Prvo prelomite blister duž perforacije i odvojite
supozitoriju.

Jedan od gornjih krajeva povucite prema dole
duž duže strane supozitorije. Ne pokušavajte
otvoriti s kraće strane da ne slomite supozitoriju.

Pažljivo gurnite supozitoriju iz folije pomoću oba
palca.

Obično je lokalno liječenje hemoroida dugotrajno. Ako se simptomi ne poboljšaju nakon 5 dana,
obratite se Vašem ljekaru.

Upotreba kod djece i adolescenata
Lijek Hädensa supozitorije se ne smije koristiti kod djece mlađe od 12. godine starosti.

Ako upotrijebite više lijeka Hädensa supozitorije nego što ste trebali
Nema prijavljenih slučajeva predoziranja.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Hädensa supozitorije
Nikada nemojte uzeti duplu dozu kako bi nadoknadili propuštenu.

Lijek Hädensa supozitorije može obojiti veš. Da bi ga očistili, preporučuje se da ga prvo operete
sapunom i hladnom vodom prije uobičajenog pranja toplom vodom.

Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o upotrebi ovog lijeka, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena djelovanja
Kao i svi lijekovi, i ovaj lijek može imati neželjena djelovanja, mada ne moraju svi da ih osjete.

Učestalost za procjenu neželjenih djelovanja:

Vrlo česta: može se pojaviti kod više od 1 od 10 korisnika
Česta: može se pojaviti kod 1 do 10 od 100 korisnika
Manje česta: može se pojaviti kod 1 do 10 od 1.000 korisnika
Rijetka: može se pojaviti kod 1 do 10 od 10.000 korisnika
Vrlo rijetka: može se pojaviti kod manje od 1 od 10.000 korisnika
Nepoznato: ne može se procijeniti iz dostupnih podataka

Opšti poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Česta:

Privremeni osjećaj žarenja ubrzo nakon primjene,koji obično nestaje nakon nekoliko minuta

Vrlo rijetka:

Alergijske reakcije, lokalna iritacija liječenog područja kože

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati lijek Hädensa supozitorije
Čuvajte ovaj lijek izvan pogleda i dohvata djece.

Nemojte koristiti ovaj lijek nakon isteka roka upotrebe navedenog na kutiji i foliji. Datum isteka roka
upotrebe odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvajte na temperaturi do 25 °C.

Ne bacajte nikakve lijekove u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite
lijekove koje više ne koristite. Ove mjere će pomoći očuvanju životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i druge informacije

Šta sadrži lijek Hädensa supozitorije
Aktivne supstance su monohlorkarvakrol, ihtamol i mentol. 1 supozitorija sadrži 1,0 mg
monohlorkarvakrola, 4,0 mg ihtamola i 50,0 mg mentola.
Ostali sastojci su ulje kikirikija, ulje ricinusa, ulje kamilice, propilgalat, limunska kiselina, ulje lana,
neutralne masti kao osnova supozitorija i prečišćena voda.

Kako izgleda lijek Hädensa supozitorije i sadržaj pakovanja
Supozitorije svijetlo smeđe boje u obloženoj aluminijumskoj foliji.

Veličina pakovanja: 6 i 12.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Proizvođač (administrativno sjedište)
Merz Pharma Austria GmbH, Guglgasse 17, Beč, Austrija

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
Merz Pharma Austria GmbH, Guglgasse 17, Beč, Austrija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Medis International d.o.o. Sarajevo, Ahmeta Muratbegovića 2, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet