HERBION sirup od bokvice

HERBION sirup od bokvice 65 mg/5 mL, 2.5 g/5 mL

150 mL sirupa u smeđoj staklenoj boci i mjerna kašika, u kutiji

Supstance:
askorbinska kiselina tečni ekstrakt lista bokvice i cvijeta crnog sljeza
Jačina ATC Oblik
65 mg/5 mL, 2.5 g/5 mL R05CA sirup, sirup

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

HERBION sirup od bokvice
(2,5 g + 65 mg)/5 ml sirup
tečni ekstrakt lista bokvice i cvijeta crnog sljeza, askorbinska kiselina

Prije početka uzimanja pažljivo pročitajte uputstvo jer sadrži važne podatke za Vas.

Lijek je dostupan bez recepta. Uprkos tome morate ga primjenjivati pažljivo i brižno, kako bi Vam

koristio na najbolji način.

Čuvajte ovo uputstvo o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati.

Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog ljekara ili farmaceuta.

Ako se znakovi Vaše bolesti pogoršaju ili se ne poboljšaju tokom 5-7 dana, posavjetujte se s ljekarom.

Ako bilo koja nuspojava postane ozbiljna ili ako opazite bilo koju nuspojavu koja nije spomenuta u

ovom uputstvu, obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Uputstvo o lijeku sadrži slijedeće podatke:

1. Šta je lijek Herbion sirup od bokvice i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati Herbion sirup od bokvice
3. Kako uzimati Herbion sirup od bokvice?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Herbion sirup od bokvice?
6. Dodatne informacije

1.ŠTA JE LIJEK HERBION SIRUP OD BOKVICE I ČEMU JE NAMIJENJEN?
Herbion sirup od bokvice sadrži ekstrakt mješavine lista (uskolisnog) bokvice i cvijeta crnog šljeza, te
vitamin C. Aktivne supstance obje ljekovite biljke su njihove mucilaginozne supstance (sluzi), koje
stvaraju tanki zaštitni sloj na sluznici usta i ždrijela, čime je štite od podražaja koji izazivaju kašalj.

Herbion sirup od bokvice je biljni lijek koji se preporučuje kod suhog, podražajnog kašlja koji prati
bolesti gornjih dišnih putova.

Herbion sirup od bokvice je tradicionalni lijek čija se upotreba u gore navedenoj indikaciji zasniva
isključivo na dugogodišnjem iskustvu u primjeni.

2.PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI HERBION SIRUP OD BOKVICE
Nemojte uzimati Herbion sirup od bokvice:

ako ste alergični (preosjetljivi) na ekstrakt lista bokvice, ekstrakt cvijeta crnog šljeza, vitamin C
ili na bilo koji drugi sastojak Herbion sirupa od bokvice.

Budite oprezni sa lijekom Herbion sirup bokvice:
Recite svom ljekaru prije nego uzmete Herbion sirup od bokvice.

ako imate dugotrajne bolesti dišnih putova, otežano disanje, povišenu tjelesnu temperaturu,
hroničan kašalj ili promuklost, ili krv u ispljuvku, odmah se morate javiti ljekaru.

ako imate šećernu bolest, imajte na umu da sirup sadrži saharozu te Vam se zbog toga ne
preporučuje.

ako kašalj ne prestane nakon 5 do 7 dana primjene sirupa, posavjetujte se sa ljekarom.

Djeca

primjena ovog sirupa kod djece mlađe od 4 godine bez prethodnog savjetovanja sa ljekarom
se ne preporučuje.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom Herbion sirup od bokvice
Prije uzimanja lijeka Herbion sirup od bokvice, razgovarajte sa svojim ljekarom ili farmaceutom.
Nije poznato da bi ovaj lijek imao uticaja na djelovanje drugih lijekova.

Uzimanje hrane i pića sa lijekom Herbion sirup od bokvice
Interakcije sa hranom nisu prijavljene.
Preporučuje se uzimanje čaja i toplih napitaka za vrijeme primjene sirupa.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate ostati trudni, posavjetujte se sa
svojim ljekarom ili farmaceutom prije uzimanja lijeka. S obzirom da su podaci o sigurnosti primjene za
vrijeme trudnoće i dojenja ograničeni, primjena ovog lijeka tokom trudnoće i dojenja se ne preporučuje.
Nema dostupnih podataka za efekte na plodnost.

Upravljanje vozilima i mašinama
Nije poznato da ovaj lijek utiče na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Ostala upozorenja
Preporučena jednokratna doza za odrasle (2 mjerne kašike) Herbion sirupa od bokvice sadrži 8 g
saharoze. O tome treba voditi računa kod bolesnika sa dijabetesom i bolesnika koji ne podnose
pojedine šećere. Ako ne podnosite određene šećere (imate intoleranciju na pojedine šećere),
posavjetujte se sa svojim ljekarom prije uzimanja ovog lijeka.

Metilparahidroksibenzoat (E218) može izazvati alergijske reakcije (koje mogu biti odgođene).

3.KAKO UZIMATI HERBION SIRUP OD BOKVICE?
Uvijek uzmite ovaj lijek kako je opisano u ovom uputstvu ili kako vam je rekao vaš ljekar ili farmaceut.
Ako niste sigurni, razgovarajte sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Uobičajena doza za odrasle je 2 mjerne kašike sirupa 3 do 5 puta dnevno.

Preporučena doza za adolescente preko 14 godina je 2 mjerne kašike sirupa 3 do 5 puta dnevno.

Djeci u dobi od 7 do 14 godina daje se 1 do 2 mjerne kašike sirupa 3 puta dnevno, a djeci u dobi od 4
do 7 godina 1 mjerna kašika sirupa 3 puta dnevno.

Primjena ovog sirupa kod djece mlađe od 4 godine bez prethodnog savjetovanja sa ljekarom se ne
preporučuje.

Neposredno nakon uzimanja lijeka nemojte ništa jesti ni piti, jer hrana i piće mogu ubrzati
odstranjivanje lijeka sa sluznice usta i ždrijela.

Ako se simptomi ne povuku nakon sedam dana, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Protresite bočicu prije upotrebe.

Za vrijeme uzimanja sirupa preporučuje se unos veće količine čaja i toplih napitaka.

Ako uzmete više lijeka Herbion sirup od bokvice nego što ste trebali
Ne uzimajte doze koje su više od preporučenih. Ako ste uzeli previsoku dozu, odmah se posavjetujte
sa svojim ljekarom.

Ako ste zaboravili uzeti Hebion sirup od bokvice
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite dozu koju ste preskočili uzeti.

Ako ste propustili dozu, uzmite je što je prije moguće, osim ako prema rasporedu već nije vrijeme za
sljedeću dozu. U tom slučaju, izostavite zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom Herbion sirupa od bokvice obratite se
svom ljekaru ili farmaceutu.

4.MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao i svi drugi lijekovi, Herbion sirup od bokvice može izazvati nuspojave.

Poremećaji imunološkog sistema

Rijetko (mogu se javiti kod do 1 na 1000 bolesnika): reakcija preosjetljivosti na sastojke lijeka.

U slučaju pojave preosjetljivosti, prestanite sa uzimanjem sirupa i zatražite savjet svog ljekara ili
farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potebno je obavijesetiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5.KAKO ČUVATI HERBION SIRUP OD BOKVICE?
Herbion sirup od bokvice morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Rok trajanja lijeka je 3 godine.
Herbion sirup od bokvice se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.
Rok upotrebe se odnosi na zadnji dan tog mjeseca.

Sirup treba upotrijebiti unutar 3 mjeseca od otvaranja bočice.

Prije otvaranja bočice: čuvati na temperaturi do 30°C.
Nakon otvaranja bočice: čuvati na temperaturi do 25 °C.

Lijek ne smijete baciti u otpadne vode ili među kućno smeće. O načinu uklanjanja lijeka koji više ne
trebate posavjetujte se s farmaceutom. Takvi postupci pomažu očuvanju okoliša.

6.DODATNE INFORMACIJE
Šta Herbion sirup od bokvice sadrži?
Aktivne supstance: 5 ml sirupa (1 mjerna kašika) sadrži:
2,5 g tečnog ekstrakta mješavine lista bokvice (

Plantago lanceolata L. s.l., folium) i cvijeta crnog šljeza

(

Malva sylvestris L., flos), što odgovara količini od 0,25 g lista bokvice i 0,25 g cvijeta crnog sljeza.

Ekstrakcijsko otapalo: voda.
65 mg askorbinske kiseline (vitamina C) u obliku 73,12 mg natrijevog askorbata.

Pomoćne supstance: saharoza, metilparahidroksibenzoat (E218), aroma narandžinog ulja.

Kako Herbion sirup od bokvice izgleda i sadržaj pakovanja?
Sirup je smeđe do crvenkasto smeđe boje, osobitog mirisa i ukusa.
Dostupan je u kutiji u kojoj se nalazi bočica sa 150 ml sirupa i dozirna kašičica.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA
Administrativno sjedište
KRKA d.d. Novo mesto
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Proizvođač gotovog lijeka
KRKA d.d. Novo mesto
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
KRKA FARMA, d.o.o.
Džemala Bijedića 125 A, Sarajevo, BiH

BROJ I DATUM RJEŠENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET
04-07.3-2-1768/17 od 17.07.2017.