HERBION sirup od jagorčevine

HERBION sirup od jagorčevine 3.08 g/5 mL

1 smeđa staklena bočica s 150 ml sirupa sa mjernom kašikom od 5 ml, u kutiji

Supstance:
vodeni ekstrakt mješavine korijena jagorčevine i herbe timijana
Jačina ATC Oblik
3.08 g/5 mL R05CA sirup

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

HERBION sirup od jagorčevine

vodeni ekstrakt mješavine korijena jagorčevine i herbe timijana

Prije početka uzimanja pažljivo pročitajte uputstvo jer sadrži važne podatke za Vas.
Lijek je dostupan bez recepta. Usprkos tome morate ga primjenjivati pažljivo i brižno, kako bi Vam
koristio na najbolji način.
Čuvajte ovo uputstvo o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati.
Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
Ako se znakovi Vaše bolesti pogoršaju ili se ne poboljšaju tokom 5-7 dana, posavjetujte se s ljekarom.
Ako bilo koja nuspojava postane ozbiljna ili ako opazite bilo koju nuspojavu koja nije spomenuta u
ovom uputstvu, obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Uputstvo o lijeku sadrži slijedeće podatke:

1. Šta je lijek Herbion sirup od jagorčevine i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati Herbion sirup od jagorčevine
3. Kako uzimati Herbion sirup od jagorčevine?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Herbion sirup od jagorčevine?
6. Dodatne informacije

1.ŠTA JE HERBION SIRUP OD JAGORČEVINE I ZA ŠTA SE KORISTI?

Herbion sirup od jagorčevine za iskašljavanje sadrži vodeni ekstrakt mješavine korijena jagorčevine i
herbe (nadzemnog dijela biljke) timijana.
Herbion sirup od jagorčevine je lijek koji se preporučuje za lakše iskašljavanje kod prehlada praćenih
kašljem.
Herbion sirup od jagorčevine je lijek čija se upotreba u gore navedenoj indikaciji zasniva isključivo na
dugogodišnjem iskustvu u primjeni.

2.PRIJE NEGO ŠTO POČNETE UZIMATI HERBION SIRUP OD JAGORČEVINE

Nemojte uzimati Herbion sirup od jagorčevine:

ako ste alergični (preosjetljivi) na ekstrakt korijena jagorčevine, ekstrakt herbe timijana, druge
biljke iz roda

Primula ili druge biljke iz porodice Lamiaceae (mint/metvica) ili na bilo koji drugi

sastojak lijeka;

ako imate astmu;

ako je vaše dijete imalo tešku upalu ždrijela i glasnica u prošlosti.

Budite oprezni sa Herbion sirupom od jagorčevine:

ako imate otežano disanje, povišenu temperaturu ili purulentni sputum (gnojni ispljuvak),
morate bez odlaganja posjetiti svog ljekara;

ako bolujete od šećerne bolesti (dijabetesa), trebate imati na umu da sirup sadrži saharozu i
zbog toga Vam se ne preporučuje;

obratite posebnu pažnju ako imate upalu sluznice želuca ili čir želuca.

Djeca
Sirup se ne preporučuje kod djece mlađe od 4 godine bez prethodnog savjetovanja s ljekarom.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekovm Herbion sirup od jagorčevine
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji lijek čak i ako ste
ga nabavili bez recepta.
Do sada nisu prijavljene interakcije između Herbion sirupa od jagorčevine i drugih lijekova.

Uzimanje hrane i pića sa lijekom Herbion sirup od jagorčevine
Interakcije s hranom nisu poznate.
Preporučuje se uzimanje čaja i drugih toplih napitaka za vrijeme primjene sirupa.

Nemojte ništa jesti ili piti neposredno poslije uzimanja ovog lijeka, jer hrana i piće mogu da ubrzaju
uklanjanje lijeka sa sluzokože usta i grla.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate ostati trudni, posavjetujte se sa
svojim ljekarom ili farmaceutom prije uzimanja lijeka. S obzirom da su podaci o sigurnosti primjene
tokom trudnoće i dojenja ograničeni, sirup se ne smije primjenjivati tokom trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i mašinama
Nije prijavljeno da ovaj lijek utiče na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Ostala upozorenja
Herbion sirup od jagorčevine sadrži saharozu. Ako ne podnosite određene šećere, posavjetujte se sa
svojim ljekarom prije uzimanja ovog lijeka.
Metilparahidroksibenzoat (E218) može izazvati alergijske reakcije (koje mogu biti odgođene).

3.

KAKO UZIMATI HERBION SIRUP OD JAGORČEVINE?

Uvijek uzimajte Herbion sirup od jagorčevine prema uputstvu ljekara. Ako niste sigurni kako uzimati
lijek, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Uobičajena doza za odrasle je 1 dozirna kašičica sirupa 4 puta dnevno.

Primjena kod djece i adolesenata starijih od 12 godina
Preporučena doza za adolescente i djecu stariju od 12 godina je 1 dozirna kašikica sirupa 4 puta
dnevno

Djeci u dobi od 4 do 12 godina daje se 1 dozirna kašičica sirupa 3 puta dnevno.
Primjena kod djece mlađe od 4 godine se ne preporučuje.

Neposredno nakon uzimanja lijeka nemojte ništa jesti ni piti, jer hrana i piće mogu ubrzati
odstranjivanje lijeka sa sluznice usta i ždrijela.
Preporučuje se da uzimate dovoljno čaja i drugih toplih napitaka za vrijeme primjene sirupa.

Ako se simptomi ne povuku nakon sedam dana, neophodno je zatražiti savjet ljekara ili farmaceuta.
Prije upotrebe, bočicu treba protresti.

Ako uzmete više lijeka Herbion sirup od jagorčevine nego što ste trebali
Ne uzimajte doze koje su više od preporučenih. Unos ekstremno visokih doza može prouzrokovati
gastrointestinalne poremećaje koji se manifestiraju mučninom, povraćanjem i proljevom.

Ako ste zaboravili uzeti Herbion sirup od jagorčevine

Ne uzimajte dvostruku dozu kako bi nadoknadili dozu koju ste zaboravili.

Ako ste propustili dozu, uzmite je što je prije moguće, osim ako prema rasporedu već nije vrijeme za
slijedeću dozu. U tom slučaju, izostavite zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom Herbion sirupa od jagorčevine obratite
se svom ljekaru ili farmaceutu.

4.

MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi, Herbion sirup od jagorčevine može izazvati nuspojave.
Kod primjene preporučenih doza nuspojave se ne očekuju.

Nepoznato (učestalost se ne može odrediti iz raspoloživih podataka)

Poremećaji imunološkog sistema

alergijske reakcije, reakcija preosjetljivosti (u težim slučajevima svrbež i otok lica, jezika i
sluznice usta i ždrijela, t.j. Quinckeov edem).

Poremećaji probavnog sistema

želučani poremećaji, mučnina i povraćanje.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potebno je obavijesetiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5.

KAKO ČUVATI HERBION SIRUP OD JAGORČEVINE?

Herbion sirup od jagorčevine morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Rok trajanja lijeka je 3 godine.

Herbion sirup od jagorčevine se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na
pakovanju. Rok upotrebe se odnosi na zadnji dan tog mjeseca.

Sirup treba upotrijebiti unutar 3 mjeseca od otvaranja bočice.

Prije otvaranja bočice: čuvati na temperaturi do 30°C.
Nakon otvaranja bočice: čuvati na temperaturi do 25 °C.

Lijek ne smijete baciti u otpadne vode ili među kućno smeće. O načinu uklanjanja lijeka koji više ne
trebate posavjetujte se s farmaceutom. Takvi postupci pomažu očuvanju okoliša.

7. DODATNE INFORMACIJE

Šta Herbion sirup od jagorčevine sadrži?

Aktivne supstance su: tečni vodeni ekstrakt korijena jagorčevine, tečni vodeni ekstrakt herbe

(nadzemnog dijela biljke) timijana.
5 ml sirupa (1 mjerna kašika) sadrži 3,08 g vodenog ekstrakta mješavine korijena jagorčevine
(

Primulae veris L. i/ili Primula elatior (L.) Hill, radix) i herbe timijana (Thymus vulgaris L. i/ili Thymus

zygis L., herba), što odgovara količini od 0,22–0,51 g korijena jagorčevine i 0,62 g herbe timijana.

Pomoćne supstance su: levomentol, saharoza i metilparahidroksibenzoat (E218).

Izgled lijeka Herbion sirupa od jagorčevine i sadržaj pakiranja?
Sirup je smeđe boje, karakterističnog mirisa i okusa.
Dostupan je u kutiji u kojoj se nalazi bočica sa 150 ml sirupa i dozirna kašičica.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka
KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 125 A, Sarajevo

Ime i adresa proizvođača
KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Ime i adresa proizvođača gotovog lijeka
KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Broj i datum rješenja za stavljanje gotovog lijeka u promet
HERBION sirup od jagorčevine: 04-07.2-2738/12 od 08.10.2012.godine