HUMIRA

HUMIRA 80 mg/0.8 mL

1 napunjena šprica sa 0,8 ml rastvora za injekciju i 1 alkoholom natopljenim tuferom, u kutiji

Supstance:
adalimumab
Jačina ATC Oblik
80 mg/0.8 mL L04AB04 rastvor za injekciju u napunjenom špricu