HYPRESSIN

HYPRESSIN 4 mg tableta

30 tableta (3 Alu/Alu blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
perindopril
Jačina ATC Oblik
4 mg tableta C09AA04 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

HYPRESSIN

2 mg tableta

HYPRESSIN

4 mg tableta

HYPRESSIN

8 mg tableta

perindopril

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugima. Drugima ovaj lijek može štetiti čak i ako

imaju znakove bolesti slične Vašima.

U ovom uputstvu možete pročitati:

1.

Šta je lijek HYPRESSIN i za šta se primjenjuje

2.

Prije nego počnete primjenjivati lijek HYPRESSIN

3.

Kako primjenjivati lijek HYPRESSIN

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati lijek HYPRESSIN

6.

Dodatne informacije

1. Šta je lijek HYPRESSIN

i za šta se primjenjuje

HYPRESSIN pripada grupi lijekova koji se zovu ACE inhibitori (inhibitori enzima angiotenzin
konvertaze). Ovi lijekovi djeluju tako što šire krvne sudove, što olakšava Vašem srcu da pumpa krv
kroz njih.

HYPRESSIN se primjenjuje:

Za liječenje

visokog krvnog pritiska (hipertenzije);

Za liječenje

zatajenja srca (stanje u kojem srce ne može da pumpa dovoljnu količinu krvi koja

je potrebna tijelu);

Za smanjenje rizika od srčanih događaja, poput srčanog udara, u pacijenata sa

stabilnom

bolešću koronarnih arterija (stanje u kojem je snabdijevanje srca s krvlju smanjeno ili

blokirano), a koji su već imali srčani udar i/ili operaciju s kojom se poboljšava snabdijevanje
srca s krvlju putem širenja krvnih sudova koji dovode krv do srca (revaskularizacija).

2. Prije nego počnete primjenjivati lijek HYPRESSIN

Upozorite ljekara ako primjenjujete druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Nemojte primjenjivati lijek HYPRESSIN

Ako ste alergični na perindopril ili na bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (navedeni su u dijelu

6.), ili

na bilo koji drugi ACE inhibitor.

Ako ste već ranije, uz prethodno liječenje s ACE inhibitorom, iskusili simptome poput zviždanja
prilikom disanja, oticanja lica, jezika ili grla, intenzivnog svrbeža ili teških kožnih osipa, ili ako ste
Vi ili član Vaše porodice ranije imali ove simptome u bilo kojim drugim okolnostima (stanje
nazvano angioedem).

Ako ste trudni više od 3 mjeseca (također je bolje izbjeći primjenu HYPRESSINA i tokom rane
trudnoće, vidjeti dio

Trudnoća i dojenje).

Ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju, a već ste na terapiji s lijekom za
snižavanje krvnog pritiska koji sadrži aliskiren.

Budite oprezni s lijekom HYPRESSIN
Ako se bilo šta od navedenog u nastavku teksta odnosi na Vas, molimo Vas prije primjene lijeka
HYPRESSIN obavijestite Vašeg ljekara, farmaceuta ili medicinsko osoblje, posebno ako Vi:

Imate stenozu aorte (suženje glavnog krvnog suda koji izlazi iz srca) ili hipertrofičnu

kardiomiopatiju (oboljenje srčanog mišića), ili stenozu bubrežne arterije (suženje arterije koja
snabdijeva bubreg s krvlju);

Imate bilo koje druge probleme sa srcem;

Imate probleme s jetrom;

Imate probleme s bubrezima, ili se podvrgavate dijalizi;

Patite od kolagene vaskularne bolesti (bolest vezivnog tkiva), poput sistemskog lupus

eritematozusa ili skleroderme;

Imate šećernu bolest;

Sprovodite dijetu sa smanjenim unosom soli ili primjenjujete zamjenske soli koje sadrže kalij;

Trebate da se podvrgnete anesteziji i/ili većem operativnom zahvatu;

Trebate da se podvrgnete LDL-aferezi (uklanjanje holesterola iz Vaše krvi putem aparata);

Trebate ići na tretman desenzitizacije za smanjenje efekata alergije na ubod pčele ili ose;

Znate da ste nedavno imali proljev ili povraćanje, ili ste dehidrirali;

Ste obaviješteni od strane Vašeg ljekara da ne podnosite neke šećere;

Primjenjujete bilo koji od lijekova navedenih u tekstu koji slijedi, a koji se koriste za liječenje

visokog krvnog pritiska:

blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima, npr. valsartan, telmisartan,

irbesartan), a posebno ako Vi imate bubrežne probleme povezane sa šećernom bolešću;

aliskiren.

Vaš ljekar može provjeravati funkciju Vaših bubrega, Vaš krvni pritisak i količinu elektrolita
(npr. kalija) u Vašoj krvi u redovitim intervalima (vidjeti također informacije pod naslovom

Nemojte primjenjivati lijek HYPRESSIN).

Ste pripadnik crne rase, jer u tom slučaju možete imati veći rizik od angioedema, a ovaj lijek

može u Vas biti i manje djelotvoran u snižavanju krvnog pritiska nego u pacijenata koji nisu
pripadnici crne rase.

Angioedem
Angioedem (teška alergijska reakcija s oticanjem lica, usana, jezika ili grla uz otežano gutanje ili
disanje) je zabilježen u pacijenata liječenih s ACE inhibitorima, uključujući i lijek HYPRESSIN.
Angioedem se može javiti bilo kada u toku liječenja. Ako se u Vas razviju ovakvi simptomi, trebate
odmah prekinuti primjenu HYPRESSINA i smjesta se javiti ljekaru (vidjeti također i dio 4).

Vi morate obavijestiti Vašeg ljekara ako mislite da ste trudni (ili planirate trudnoću). HYPRESSIN se ne
preporučuje u ranoj trudnoći, a ne smijete ga primjenjivati ako ste trudni više od 3 mjeseca, jer može
ozbiljno naštetiti Vašoj bebi ako se primjenjuje u tom stadiju trudnoće (vidjeti dio

Trudnoća i dojenje).

Djeca i adolescenti
HYPRESSIN se ne preporučuje primjenjivati u djece i adolescenata uzrasta do 18 godina.

Primjena drugih lijekova s lijekom HYPRESSIN

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne primjenjujete, kao i na

lijekove koje planirate da primjenjujete u budućnosti. Obavijestite Vašeg ljekara ako primjenjujete, ili

ste nedavno primjenjivali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Drugi lijekovi mogu uticati na liječenje s HYPRESSINOM. Vaš ljekar će možda trebati promijeniti Vašu
dozu lijeka i/ili poduzeti druge mjere opreza. Ovo uključuje:

Druge lijekove za visok krvni pritisak, uključujući i blokatore angiotenzin II receptora (ARB),

aliskiren (vidjeti, također, informacije pod naslovom

Nemojte primjenjivati lijek HYPRESSIN i

Budite oprezni s lijekom HYPRESSIN) ili diuretike (lijekovi za izmokravanje);

Lijekove koji štede kalij (npr. triamteren, amilorid), nadomjestke kalija ili zamjenske soli koje

sadrže kalij;

Lijekove koji štede kalij koji se primjenjuju u liječenju zatajenja srca: eplerenon i spironolakton

u dozama između 12,5 mg i 50 mg na dan;

Litij (lijek za maniju ili depresiju);

Nesteroidne protuupalne lijekove (npr. ibuprofen) koji se primjenjuju za olakšanje bola ili

aspirin u visokoj dozi;

Lijekove za šećernu bolest (poput inzulina ili metformina);

Baklofen (primjenjuje se za liječenje mišićne ukočenosti u oboljenjima poput multiple

skleroze);

Lijekove za liječenje mentalnih poremećaja poput depresije, anksioznosti, šizofrenije itd. (npr.

triciklični antidepresivi, antipsihotici);

Imunosupresive (lijekovi koji smanjuju odbrambeni mehanizam u tijelu). Primjenjuju se za

liječenje autoimunih poremećaja ili nakon transplantacije organa (npr. ciklosporin, takrolimus);

Trimetoprim (za liječenje infekcija);

Estramustin (primjenjuje se u terapiji karcinoma);

Alopurinol (za liječenje gihta);

Prokainamid (za liječenje neujednačenih otkucaja srca);

Vazodilatatore, uključujući i nitrate (lijekovi koji šire krvne sudova);

Heparin (lijek koji se primjenjuju za razrjeđivanje krvi);

Lijekove koji se primjenjuju u liječenju niskog krvnog pritiska, šoka ili astme (npr. efedrin,

noradrenalin ili adrenalin);

Lijekove koji sadrže zlato, naročito ako se apliciraju intravenski (primjenjuju se za liječenje

simptoma reumatoidnog artritisa).

Primjena hrane i pića s lijekom HYPRESSIN
Lijek HYPRESSIN bi se trebao primjenjivati ujutro, prije jela.

Trudnoća i dojenje

Prije nego što počnete da primjenjujete neki lijek, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste možda trudni ili planirate trudnoću, upitajte Vašeg ljekara ili
farmaceuta za savjet, prije primjene ovog lijeka.

Trudnoća

Morate reći Vašem ljekaru ako mislite da ste trudni (ili biste mogli zatrudnjeti). U pravilu će Vas Vaš
ljekar posavjetovati da prestanete primjenjivati HYPRESSIN prije nego zatrudnite, ili čim prije nakon
što se Vaša trudnoća potvrdi, te će Vam preporučiti drugi lijek umjesto HYPRESSINA. HYPRESSIN se
ne preporučuje u ranoj trudnoći, a ne smije se primjenjivati u trudnoći dužoj od 3 mjeseca, jer to može
ozbiljno naštetiti Vašoj bebi.

Dojenje

Recite Vašem ljekaru ako ste dojilja ili ćete ubrzo započeti s dojenjem. Primjena HYPRESSINA se ne
preporučuje u dojilja, pa ako Vi imate namjeru dojiti, Vaš ljekar će možda za Vas izabrati neki drugi
lijek, posebno ako je Vaša beba novorođenče ili nedonošče.

Upravljanje vozilima i mašinama
HYPRESSIN

obično ne utiče na budnost, ali se u pojedinih pacijenata zbog niskog krvnog pritiska

može javiti omaglica ili slabost. Ako se to dogodi Vama, Vaša sposobnost upravljanja vozilima i/ili
rukovanja mašinama može biti smanjena.

Ostala upozorenja
Lijek HYPRESSIN

sadrži laktozu (vrsta šećera). Ako Vam je ljekar ranije rekao da imate bolest

nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete primjenjivati ovaj lijek posavjetujte se sa Vašim
ljekarom.

3. Kako primjenjivati lijek HYPRESSIN

Lijek primijenite prema priloženom uputstvu. Ako mislite da je djelovanje lijeka prejako ili preslabo,

posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Ovaj lijek primjenjujte uvijek tačno onako kako Vam je preporučio Vaš ljekar ili farmaceut. Ako niste
sigurni, provjerite sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Način primjene

Lijek HYPRESSIN je namijenjen za oralnu primjenu (primjena na usta).
Tabletu progutajte s čašom vode, ujutro prije jela, po mogućnosti u isto vrijeme svakog dana.
Vaš ljekar će odlučiti koja doza je odgovarajuća za Vas.

Doziranje

Preporučeno doziranje je

sljedeće:

Visok krvni pritisak

Uobičajena početna doza i doza održavanja je 4 mg, jedanput na dan.
Nakon mjesec dana, doza se može povećati na 8 mg jedanput na dan, ukoliko je to potrebno.

Ako imate 65 ili više godina, uobičajena početna doza je 2 mg jedanput na dan. Nakon mjesec dana,
ovo se može povećati na 4 mg jedanput na dan, a potom, ukoliko je to potrebno, na 8 mg jedanput na
dan.

Zatajenje srca

Uobičajena početna doza je 2 mg jedanput na dan. Nakon dvije sedmice, ovo se može povećati na 4
mg jedanput na dan, što je i najveća preporučena doza za liječenje zatajenja srca.

Stabilna bolest koronarnih arterija

Uobičajena početna doza je 4 mg jedanput na dan. Nakon dvije sedmice, ovo se može povećati na 8
mg jedanput na dan, što je i najveća preporučena doza u ovoj indikaciji.

Ako imate 65 ili više godina, uobičajena početna doza je 2 mg jedanput na dan. Nakon mjesec dana,
ovo se može povećati na 4 mg jedanput na dan, a potom, ukoliko je to potrebno, na 8 mg jedanput na
dan.

Primjena u djece i adolescenata
Primjena ovog lijeka u djece i adolescenata se ne preporučuje.

Ako primijenite više lijeka HYPRESSIN

nego što ste trebali

Ako ste primijenili veću količinu lijeka od propisane, odmah se obratite Vašem ljekaru ili farmaceutu!

Ako ste uzeli previše tableta, kontaktirajte najbliže odjeljenje za hitnu medicinsku pomoć ili obavijestite
Vašeg ljekara odmah. U slučaju predoziranja, najvjerovatnije će se javiti nizak krvni pritisak, od čega
možete osjetiti omaglicu ili nesvjesticu. Ukoliko se to dogodi, ležeći položaj s podignutim nogama
može pomoći.

Ako ste zaboravili primijeniti lijek HYPRESSIN

Ako ste zaboravili primijeniti lijek, ne primjenjujte dvostruku količinu lijeka naknadno, već nastavite

primjenu lijeka prema uobičajenom rasporedu.

Veoma je važno da Vaš lijek primjenjujete redovno svaki dan, jer na taj način on djeluje bolje.
Međutim, ako ste zaboravili primijeniti jednu dozu lijeka, sljedeću dozu primijenite u uobičajeno
vrijeme. Nemojte primijeniti dvostruku dozu, kako biste nadoknadili zaboravljenu.

Ako prestanete primjenjivati lijek HYPRESSIN

Ovaj lijek primjenjujte onoliko dugo koliko Vam je propisao ljekar.

Obzirom da je liječenje s HYPRESSINOM često doživotno, trebate se posavjetovati sa Vašim ljekarom
prije eventualnog prekida primjene ovog lijeka.

U slučaju bilo kakvih daljnjih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, upitajte Vašeg ljekara, farmaceuta
ili medicinsko osoblje.

4. Moguća neželjena djelovanja

Kao i svi drugi lijekovi tako i lijek HYPRESSIN

može izazvati neželjena djelovanja.

Neželjena djelovanja ovog lijeka se neće ispoljiti u svih osoba.

Prestanite primjenjivati lijek i odmah se javite ljekaru, ako iskusite bilo koje od sljedećih neželjenih
djelovanja
koja mogu biti ozbiljna:

Oticanje lica, usana, usta, jezika ili grla, otežano disanje (angioedem) (vidjeti dio 2.

Prije nego

počnete primjenjivati lijek HYPRESSIN) (manje često – može se javiti u do 1 na 100 osoba);

Tešku omaglicu ili nesvjesticu zbog niskog krvnog pritiska (često – može se javiti u do 1 na 10

osoba);

Neuobičajeno brze ili nepravilne otkucaje srca, bol u grudima (angina pektoris) ili srčani udar

(veoma rijetko – može se javiti u do 1 na 10 000 osoba);

Slabost u rukama i nogama, probleme s govorom, što može biti znak eventualnog moždanog

udara (veoma rijetko - može se javiti u do 1 na 10 000 osoba);

Iznenadnu pojavu zvuka poput zviždanja prilikom disanja, bola u grudima, kratkoće daha ili

otežanog disanja (manje često – može se javiti u do 1 na 100 osoba);

Upalu pankreasa (gušterače) koja može uzrokovati težak bol u trbuhu i leđima, što je praćeno

s veoma lošim opštim stanjem (veoma rijetko - može se javiti u do 1 na 10 000 osoba);

Žutu obojenost kože ili očiju (žutica), što može biti znak hepatitisa (veoma rijetko - može se

javiti u do 1 na 10 000 osoba);

Kožni osip koji često započinje u vidu crvenih mrlja koje svrbe, a zahvataju lice, ruke ili noge

(multiformni eritem) (veoma rijetko - može se javiti u do 1 na 10 000 osoba).

Recite Vašem ljekaru ako primijetite bilo koje od sljedećih neželjenih djelovanja:

Često (može se javiti u do 1 na 10 osoba):

Glavobolju;

Omaglicu;

Vrtoglavicu;

Trnce;

Smetnje vida;

Tinitus (zujanje u ušima);

Kašalj;

Kratkoću daha (dispneja);

Gastrointestinalne poremećaje (kao što su mučnina, povraćanje, bol u trbuhu, smetnje okusa,

loša probava - dispepsija, proljev, zatvor – konstipacija);

Alergijske reakcije (kožni osip, svrbež);

Mišićne grčeve;

Osjećaj slabosti.

Manje često (može se javiti u do 1 na 100 osoba):

Promjene raspoloženja;

Poremećaj sna;

Suha usta;

Intenzivan svrbež ili teške kožne osipe,

Nastajanja mjehurova po koži;

Probleme s bubrezima;

Impotenciju;

Znojenje;

Preveliki broj eozinofila (vrsta bijelih krvnih ćelija);

Pospanost;

Nesvjesticu;

Palpitacije (lupanje srca);

Tahikardiju (ubrzan rad srca);

Vaskulitis (upala krvnih sudova);

Reakciju fotosenzitivnosti (povećana osjetljivost kože na sunce);

Artralgiju (bol u zglobovima);

Mijalgiju (bol u mišićima);

Bol u grudima;

Malaksalost;

Periferni edem (oticanje okrajina);

Groznicu;

Pad;

Promjene laboratorijskih parametara: visok nivo kalija u krvi koji se vraća na normalnu

vrijednost po prekidu terapije, nizak nivo natrija u krvi, hipoglikemija (veoma nizak nivo šećera
u krvi) kod dijabetičara, povećana urea u krvi i povećan kreatinin u krvi.

Rijetko (može se javiti u do 1 na 1 000 osoba):

Promjene laboratorijskih parametara: povišen nivo jetrenih enzima, visok nivo bilirubina u

serumu.

Veoma rijetko (može se javiti u do 1 na 10 000 osoba):

Smetenost;

Eozinofilna pneumonija (rijetka vrsta upale pluća);

Rinitis (začepljen nos ili curenje iz nosa);

Akutno zatajenje bubrega;

Promjene u krvi poput manjeg broja bijelih i crvenih krvnih ćelija, niži hemoglobin, manji broj

krvnih pločica.

Prijavljivanje sumnje na neželjena djelovanja lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati lijek HYPRESSIN

Lijek HYPRESSIN morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvati na temperaturi do 30 °C.
Rok trajanja: 24 mjeseca.
Lijek HYPRESSIN

se ne smije upotrijebiti poslije isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.

6. Dodatne informacije

Šta lijek HYPRESSIN

sadrži

Jedna HYPRESSIN

2 mg tableta sadrži: Perindopril

tert-butilamina 2 mg (što odgovara 1,669 mg

perindoprila).
Jedna HYPRESSIN

4 mg tableta sadrži: Perindopril

tert-butilamina 4 mg (što odgovara 3,338 mg

perindoprila).
Jedna HYPRESSIN

8 mg tableta sadrži: Perindopril

tert-butilamina 8 mg (što odgovara 6,676 mg

perindoprila).

HYPRESSIN 2 mg, 4 mg i 8 mg tablete sadrže sljedeće pomoćne supstance: laktozu bezvodnu,
mikrokristalnu celulozu, silicij dioksid hidrofobni koloidni i magnezij stearat.

Kako lijek HYPRESSIN

izgleda i sadržaj pakovanja

HYPRESSIN 2 mg tablete su bijele do gotovo bijele boje, okruglog oblika, bikonveksne.
HYPRESSIN 4 mg i 8 mg tablete su bijele do gotovo bijele boje, okruglog oblika, s utisnutom
diobenom crtom sa jedne strane.

HYPRESSIN 2 mg, 4 mg i 8 mg tablete su pakovane u kutije sa sadržajem 30 tableta (3 blistera sa po
10 tableta u kutiji).

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na ljekarski recept.

Ime i adresa nositelja dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka
Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ime i adresa proizvođača lijeka

Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Datum i broj rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet:
HYPRESSIN

tableta, 30 x 2 mg: 04-07.3-1-3222/15 od 15.09.2015.

HYPRESSIN

tableta, 30 x 4 mg: 04-07.3-1-3223/15 od 15.09.2015.

HYPRESSIN

tableta, 30 x 8 mg: 04-07.3-1-3224/15 od 15.09.2015.