IRUZID 20

IRUZID 20 20 mg tableta+ 12.5 mg tableta

30 tableta (1 Al/PVC/PVDC blister), u kutiji

Supstance:
hidrohlorotiazid lizinopril
Jačina ATC Oblik
20 mg tableta+ 12.5 mg tableta C09BA03 tableta

UPUTA ZA PACIJENTA

IRUZID 20
20 mg/12,5 mg tablete

lizinopril/hidroklorotiazid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su njihovi
znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku
moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je IRUZID i za što se koristi?
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati IRUZID?
3. Kako uzimati IRUZID?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati IRUZID?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je IRUZID i za što se koristi?

IRUZID se primjenjuje u liječenju povišenog krvnog tlaka (hipertenzije). Sadrži dvije djelatne tvari koje se
zovu lizinopril i hidroklorotiazid.

Lizinopril pripada skupini lijekova koji se nazivaju ACE-inhibitori i djeluje tako da širi krvne žile.
Hidroklorotiazid pripada skupini lijekova koji se nazivaju diuretici. Ovaj lijek pomaže tijelu da se oslobodi
viška vode i soli kao što je natrij u urinu.

Ovi lijekovi djeluju zajedno kako bi snizili krvni tlak.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati IRUZID?

Nemojte uzimati IRUZID:

ako ste alergični na lizinopril, hidroklorotiazid ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu
6.)

ako ste alergični na ACE inhibitore ili sulfonamide. Pitajte svog liječnika ukoliko niste sigurni.

ako ste ikada imali iznenadno oticanje ruku, nogu, zglobova, lica, usana, jezika i/ili grla, osobito
tijekom ranijeg liječenja s drugim lijekovima koji pripadaju skupini ACE-inhibitora, pri čemu ste
otežano disali ili gutali

ako imate nasljedni angioedem (stanje koje Vas čini sklonijim reakcijama oticanja opisanim gore).
Pitajte svog liječnika ukoliko niste sigurni.

ako ste trudni više od 3 mjeseca (iako je bolje izbjegavati IRUZID i tijekom rane trudnoće – vidjeti dio
Trudnoća i dojenje)

ako imate ozbiljnih problema s bubrezima

ako imate ozbiljnih problema s jetrom

ako ste prestali mokriti

ako imate šećernu bolest ili oštećenu funkciju bubrega i liječite se lijekom za snižavanje krvnog tlaka
koji sadrži aliskiren.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, nemojte uzimati IRUZID. Ukoliko niste sigurni, obratite
se svome liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete ovaj lijek.

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom liječniku prije nego uzmete IRUZID:

ako imate suženje (stenozu) aorte (aorta je najveća krvna žila koja izlazi iz srca), srčanih zalistaka
(mitralni zalisci) ili bubrežne arterije

ako imate zadebljanje srčanog mišića (hipertrofičnu kardiomiopatiju)

ako imate probleme s krvnim žilama (kolagenu vaskularnu bolest)

ako imate niski krvni tlak (koji se može očitovati kao omaglica i ošamućenost, posebice pri ustajanju)

ako imate bolest bubrega, odnosno idete na dijalizu ili imate presađen bubreg

ako imate bolest jetre

ako imate šećernu bolest

ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog
tlaka:

blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – primjerice valsartan,
telmisartan, irbesartan), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću

aliskiren.

Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi u
redovitim intervalima.
Vidjeti također informacije u dijelu Nemojte uzimati IRUZID.

ako ste nedavno imali proljev ili obilno povraćanje

ako Vas je liječnik uputio da morate biti na dijeti sa smanjenim unosom soli

ako imate povišenu razinu kolesterola te idete na tzv. LDL aferezu

ako imate sistemski eritemski lupus (SLE)

ako ste crne rase jer IRUZID u Vas može biti manje djelotvoran. Također morate biti spremni na veću
učestalost nuspojave tzv. angioedem (teška alergijska reakcija koja se očituje oticanjem ruku, nogu,
zglobova, lica, usnica, jezika i/ili grla).

ako mislite da ste trudni ili biste mogli zatrudnjeti. Ne preporučuje se primjena IRUZID tableta u ranoj
trudnoći. Ako ste trudni dulje od 3 mjeseca, ne smijete uzimati IRUZID jer može ozbiljno naškoditi
Vašem djetetu (vidjeti dio Trudnoća i dojenje).

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili, pak, niste sigurni, javite se svom liječniku.

Liječenje alergija, npr. na ubode insekata
Recite svom liječniku ukoliko idete ili namjeravate ići na postupak smanjenja alergijske reakcije npr. na
ubode insekata (postupak desenzibilizacije). Ako uzimate IRUZID tijekom postupka desenzibilizacije,
može se javiti teška alergijska reakcija.

Operativni zahvat
Recite svom liječniku ili stomatologu ukoliko idete na neki operativni zahvat (uključujući i zahvate u usnoj
šupljini) da uzimate IRUZID. Naime, ako se IRUZID tablete uzimaju istodobno s lokalnim ili općim
anesteticima, može doći do kratkotrajnog pada krvnog tlaka.

Djeca i adolescenti
IRUZID nije namijenjen za primjenu u djece.
Drugi lijekovi i IRUZID
Obavijestite svog liječnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.
IRUZID može utjecati na učinkovitost drugih lijekova dok neki lijekovi mogu utjecati na učinak lijeka
IRUZID. Liječnik će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate neke od sljedećih lijekova:

lijekove koji povećavaju izlučivanje mokraće (diuretike)

neke druge lijekove za snižavanje krvnog tlaka (antihipertenzive)

blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti također informacije u dijelu Nemojte uzimati
IRUZID
i Upozorenja i mjere opreza)

nesteroidne protuupalne lijekove koji se primjenjuju za liječenje artritisa i bolova, npr. indometacin

acetilsalicilatnu kiselinu u dozi većoj od 3 g na dan

lijekove za liječenje depresije (triciklički i tetraciklički antidepresivi)

lijekove za liječenje psihičkih bolesti, uključujući litij

lijekove koji povećavaju razinu kalija u krvi kao što su tablete kalija, tablete za izlučivanje mokraće
koje štede kalij ili nadomjestke za sol koji sadrže kalij

soli kalcija

inzulin ili lijekove za liječenje šećerne bolesti koji se uzimaju kroz usta (oralni antidijabetici)

lijekove za liječenje astme

lijekove koji se primjenjuju kod začepljenosti nosa i sinusa te ostali pripravci protiv simptoma prehlade
(uključujući i one koji se mogu kupiti bez liječničkog recepta)

lijekove koji suzbijaju imunološku reakciju organizma (imunosupresivi, npr. ciklosporin)

alopurinol (lijek za liječenje gihta)

lijekove za liječenje poremećaja otkucaja srca (npr. prokainamid)

lijekove koji sadrže zlato, uključujući natrijev aurotiomalat, koji se primjenjuju u obliku injekcije

lijekove za liječenje srčanih bolesti (npr. srčani glikozidi)

amfotericin B (lijek za liječenje gljivičnih infekcija)

karbenoksolon (lijek za liječenje vrijeda (čira) jednjaka ili usta)

kortikosteroide (lijekovi koji utječu na upalni odgovor organizma)

kortikotropin (hormon)

lijekove za liječenje zatvora stolice (laksative)

lovastatin, kolestiramin i kolestipol (lijekovi za sniženje kolesterola u krvi, sprječavanje proljeva ili
ublažavanje svrbeža)

lijekove za opuštanje mišića (tubokurarin)

trimetoprim (antibiotik)

sotalol (beta-blokator)

dekstran sulfat (lijek za liječenje stanja LDL afereze, za sniženje kolesterola u krvi)

lijekove za liječenje zloćudnih bolesti (citostatike)

ostale lijekove koji mogu izazvati poremećaj rada srca poznat kao

torsades de pointes.

IRUZID s hranom i pićem
IRUZID tablete možete uzimati neovisno o obroku.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili
ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Liječnik će preporučiti prestanak primjene IRUZID tableta prije nego zatrudnite ili odmah nakon potvrde
trudnoće te Vam savjetovati da umjesto IRUZID tableta uzmete drugi lijek. Ne preporučuje se primjena
IRUZID tableta u ranoj trudnoći. Ako ste trudni dulje od 3 mjeseca, ne smijete uzimati IRUZID jer njegova
primjena nakon trećeg mjeseca trudnoće može izazvati teško oštećenje djeteta.
Obavijestite liječnika ako dojite ili planirate dojiti. Ne preporučuje se primjena IRUZID tableta u dojilja. Ako
želite dojiti (osobito ako se radi o novorođenčetu ili nedonoščetu), liječnik može izabrati drugu terapiju.

Upravljanje vozilima i strojevima
Ovaj lijek može ponekad uzrokovati omaglicu i umor što može utjecati na sposobnost upravljanja vozilima
i strojevima, posebno na početku liječenja, tijekom prilagodbe doze ili pri istodobnoj primjeni s alkoholom.
U slučaju reakcije na lijek, nemojte voziti niti koristiti alate ili strojeve.
Prije navedenih aktivnosti preporučuje se da utvrdite kako reagirate na uzimanje ovog lijeka.

IRUZID sadrži manitol koji može imati laksativni učinak.

3.

Kako uzimati IRUZID?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ako
niste sigurni.

Progutajte tabletu s dovoljnom količinom vode (1 čaša).
Potrudite se da uzmete tablete svaki dan u isto vrijeme. IRUZID tablete se mogu uzimati prije ili poslije
jela.
Uzimajte ovaj lijek onoliko dugo koliko Vam je rekao liječnik. Radi se o dugotrajnom liječenju i važno je
uzimati ovaj lijek svaki dan.

Kad započnete uzimati IRUZID Vaš liječnik može zatražiti da obavite krvne pretrage. Liječnik će zatim
prilagoditi dozu kako biste uzeli odgovarajuću količinu ovog lijeka.

Uzimanje prve doze lijeka
Budite osobito oprezni kada prvi puta uzmete IRUZID tablete ili prilikom povećanja doze

. Može doći do

jačeg pada krvnog tlaka nego kasnije tijekom liječenja.
To se može očitovati kao vrtoglavica i ošamućenost, a ti se simptomi mogu smanjiti ako legnete. Ukoliko
Vas to zabrinjava, obratite se što prije svojem liječniku.

Odrasli
Preporučena doza je jedna tableta jedanput na dan. Liječnik će propisati tabletu koja je prave jačine za
Vas.
Ako je potrebno, liječnik Vam može povećati dozu na dvije tablete, primijenjene jedanput dnevno.

Primjena u djece
IRUZID nije namijenjen za primjenu u djece.

Ako uzmete više IRUZID tableta nego što ste trebali
Ako uzmete više IRUZID tableta nego što ste trebali, odmah se obratite svom liječniku ili otiđite u bolnicu.
Sa sobom ponesite tablete ili ovu uputu kako bi zdravstveno osoblje znalo koji ste lijek uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti IRUZID
Ako ste zaboravili uzeti IRUZID, propuštenu dozu lijeka uzmite što prije. Međutim, ako je uskoro vrijeme
za sljedeću dozu, tada preskočite propuštenu dozu lijeka.
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati IRUZID
Nemojte prestati uzimati IRUZID unatoč tome što se dobro osjećate, sve dok Vam to liječnik ne kaže.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili
ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

IRUZID sadrži dva lijeka, lizinopril i hidroklorotiazid. Dolje navedene nuspojave zabilježene su uz
primjenu pojedinog lijeka, stoga se mogu javiti i pri primjeni IRUZID tableta.

Vaš liječnik može s vremena na vrijeme zatražiti da obavite krvne pretrage. To je stoga kako bi provjerio
ima li IRUZID utjecaj na Vašu krvnu sliku.

Moguće nuspojave pri primjeni lizinoprila
Teške alergijske reakcije
(rijetko, mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba).
Ako imate tešku alergijsku reakciju, prestanite uzimati IRUZID i odmah se javite liječniku. Simptomi mogu
uključivati naglu pojavu:

otekline lica, usana, jezika i/ili grla, što može izazvati otežano gutanje

teškog ili naglog oticanja ruku, nogu ili gležnjeva

otežanog disanja

jak svrbež kože (s uzdignutim kvržicama).

Težak poremećaj rada jetre (vrlo rijetko, mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba).
Simptomi mogu uključivati sljedeće:

žuta boja kože i bjeloočnica, tamno obojen urin ili gubitka teka.

Ako primjetite navedene simptome, odmah se javite liječniku.

Ostale moguće nuspojave
Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

glavobolja

omaglica ili ošamućenost, osobito pri naglom ustajanju

nesvjestica

proljev

povraćanje

kašalj

bubrežne tegobe (koje se vide u krvnim pretragama).

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

promjene raspoloženja, uključujući simptome depresije

osječaj štipkanja poput trnaca i iglica

promjena boje prstiju na rukama i nogama

promjena osjeta okusa

vrtoglavica

poteškoće sa spavanjem

moždani ili srčani udar

poremećen rad srca

curenje iz nosa

mučnina

bolovi u trbuhu i poremećaj probave

kožni osip

svrbež

problemi s erekcijom (impotencija)

osjećaj umora

osjećaj slabosti (gubitak snage)

odstupanja u rezultatima krvnih pretraga koje pokazuju rad jetre

povišene vrijednosti nekih tvari u krvi (uree, kreatinina ili kalija).

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

zbunjenost

promjena osjeta mirisa

suha usta

koprivnjača (urtikarija)

gubitak kose

psorijaza

promjene nekih stanica ili drugih dijelova krvi s pojavom umora i bljedoćom kože

infekcija krvi

nagli poremećaj rada bubrega

povećanje dojki u muškaraca

sindrom neprimjerenog lučenja antidiuretskog hormona

snižene vrijednosti natrija u krvi što može uzrokovati slabost, umor, glavobolju, mučninu, povraćanje i
grčeve.

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

poremećaj koštane srži ili smanjenje broja krvnih stanica i krvnih pločica, što može uzrokovati umor,
infekciju (koja može biti teška), vrućicu, osjećaj zaduhe ili lakšu pojavu modrica ili krvarenja

otečene žlijezde (povećanje limfnih čvorova)

pojačan imunološki odgovor organizma (autoimuna bolest)

pad razine šećera u krvi (hipoglikemija). Znakovi mogu obuhvaćati osjećaj gladi ili slabosti, znojenje i
ubrzan rad srca.

iznenadno piskanje, zviždanje u prsima ili kratak dah (bronhospazam)

upala pluća (zbog koje možete osjećati nedostatak zraka)

upala sinusa (bol i osjećaj punoće u području iza obraza ili očiju)

upala pluća s povećanim brojem krvnih stanica, eozinofila (eozinofilna upala pluća). Znakovi uključuju
kombinaciju sljedećeg:

upala sinusa

stanje poput gripe

osjećaj sve većeg nedostatka zraka

bol u području želuca ili crijeva

kožni osip

osjećaj trnaca i iglica ili obamrlosti u nogama ili rukama.

upala gušterače, koja je praćena umjerenom do jakom boli u trbuhu

oticanje stjenke crijeva, praćene naglom boli u želucu, proljevom ili mučninom (povraćanjem)

teške promjene kože ili osip, uključujući crvenilo, pojavu mjehura i ljuštenje kože, što se može razviti
naglo i može zahvatiti ljuštenje usne i nosne šupljine

znojenje

smanjeno mokrenje ili potpuni prestanak mokrenja.

Nepoznato ( učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

vidni, osjetilni ili slušni doživljaji koji nisu prisutni u stvarnosti (halucinacije)

crvenilo kože uz osjećaj vrućine.

Moguće nuspojave pri primjeni hidroklorotiazida
Nepoznato ( učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

upala žlijezde slinovnice

smanjenje broja krvnih stanica i/ili krvnih pločica, što može uzrokovati umor, infekciju (koja može biti
ozbiljna), vrućicu, osjećaj zaduhe ili lakšu pojavu modrica ili krvarenja

gubitak teka

povišenje razine šećera (glukoze) u krvi (hiperglikemija)

pojava šećera u urinu

povišena razina urične kiseline u krvi

promjene razine nekih tvari u krvi (npr. natrija i kalija) uz pojavu mišićne slabosti, žeđi, osjećaja trnaca
i iglica, grčeva ili mučnine

povišene ili visoke vrijednosti masti u krvi (uključujući kolesterol)

osječaj nemira

depresija

poteškoće spavanja

osjećaj štipkanja poput trnaca i iglica

ošamućenost

kratkotrajno zamagljen vid ili poremećaj vida kada stvari izgledaju žuto

kratkotrajni problemi s vidom

jaka bol u očima sa crvenilom i iznenadnim zamagljenjem vida. Ako se jave iznenadna bol i crvenilo
oka, odmah obavijestite svojeg liječnika. Možda će Vam biti potrebno liječenje kako biste izbjegli trajni
gubitak vida.

vrtoglavica

nesvjestica (posebno pri ustajanju)

oštećenje krvnih žila s pojavom crvenih ili ljubičastih mrlja po koži

poteškoće s disanjem. Može se javiti osjećaj nedostatka zraka zbog upale pluća ili prisutnosti
tekućine u njima.

iritacija želuca

proljev

zatvor stolice

upala gušterače s pojavom umjerene do jake boli u trbuhu

žuta boja kože ili bjeloočnica (žutica)

kožni problemi uključujući osip uzrokovan osjetljivošću na sunčevu svjetlost, težak oblik osipa s
naglim nastankom, uz pojavu mjehura ili ljuštenja kože te pojavom mjehura u ustima, aktivacija ili
pogoršanje postojećeg lupusa ili pojava neobičnih kožnih reakcija

alergijske reakcije

grčevi mišića i slabost mišića

poremećaj bubrega, koji može biti ozbiljan (vidljivo iz krvnih pretraga)

vrućica

slabost (gubitak snage).

Nemojte biti zabrinuti zbog gore navedenih nuspojava. Možda se kod Vas neće pojaviti niti jedna.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu
Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

1. 5.

KAKO ČUVATI IRUZID 20 TABLETE?

Iruzid 20 tablete čuvajte van dohvata i pogleda djece.
Lijek čuvajte na temperaturi do 25

0

C.

Rok trajanja
Tri (3) godine od datuma proizvodnje.
Iruzid 20 tablete ne smijete primijeniti nakon isteka roka trajanja otisnutog na pakovanju!

Lijekovi se ne smiju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte farmaceuta kako
odlagati lijekove koje više ne trebate. Takvim ponašanjem čuvamo našu okolinu.

2. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrže Iruzid 20 tablete?
Jedna Iruzid 20, tableta sadrži: 20 mg lizinoprila u obliku lizinopril dihidrata i 12,5 mg hidrohlorotiazida.

Pomoćne supstance:
Manitol (E421), kalcijev hidrogenfosfat dihidrat, kukuruzni škrob, škrob prethodno geliran, magnezijev
stearat; željezo oksid žuti (E172).

Kako Iruzid 20 tablete izgledaju i sadržaj pakovanja:
Iruzid 20 su žute, bikonveksne, heksagonalne tablete.
30 tableta u jednom PVC/PVDC/Al blisteru, u kutiji.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač:
FARMAVITA d.o.o. SARAJEVO
Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka:
FARMAVITA d.o.o. SARAJEVO
Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
FARMAVITA d.o.o. SARAJEVO
Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet:
Iruzid 20 , tablete 20/12.5 mg : 04-07.3-2-7401/16 od 29.05.2017.godine