IRUZID 20/25

IRUZID 20/25 20 mg tableta+ 25 mg tableta

30 tableta (1 blister), u kutiji

Supstance:
hidrohlorotiazid lizinopril
Jačina ATC Oblik
20 mg tableta+ 25 mg tableta C09BA03 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

IRUZID 20/25
20+25 mg, tableta

lizinopril+hidrohlorotiazid

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo.

Uputstvo nemojte baciti. Kasnije ćete ga možda trebati ponovo pročitati. Ako trebate dodatne

informacije, zatražite ih od svog ljekara ili farmaceuta.

Ljekar je propisao ovaj lijek samo za Vas. Nemojte ga davati nikomu drugom jer bi mu mogao

naškoditi, čak i ako ima simptome jednake Vašima.

Ako primijetite da je nuspojava postala ozbiljna ili uočite nuspojavu koja nije navedena u

uputstvu, obavijestite o tome svog ljekara ili farmaceuta.

Uputstvo sadrži:

1. Što je IRUZID20/25 i za što se koristi
2. Prije nego počnete uzimati IRUZID 20/25
3. Kako uzimati IRUZID 20/25
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati IRUZID 20/25
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE IRUZID 20/25 I ZA ŠTA SE KORISTI

IRUZID 20/25 tablete primjenjuju se u liječenju povišenog krvnog tlaka (hipertenzija). IRUZID
je kombinacija dviju aktivnih supstanci, lizinoprila i hidrohlorotiazida.

Lizinopril pripada skupini lijekova koji se nazivaju ACE-inhibitori i djeluje tako što širi krvne žile.

Hidrohlorotiazid pripada skupini lijekova koji se nazivaju diuretici. Ovaj lijek pomaže tijelu da
se oslobodi viška vode i soli kao što je natrij u urinu.

Ovi lijekovi djeluju zajedno kako bi snizili krvni tlak.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI IRUZID20/25
Nemojte uzimati IRUZID20/25:

ako ste ikada imali alergijsku reakciju (ako ste preosjetljivi) na lizinopril, hidrohlorotiazid ili
neki drugi sastojak lijeka (vidi poglavlje 6. Dodatne informacije)

ako ste alergični na druge ACE - inhibitore ili sulfonamide. Pitajte svog ljekara ukoliko niste
sigurni

ako ste prije imali oticanje ruku, nogu, zglobova, lica, usana, jezika ili grla, osobito tijekom
ranijeg liječenja s drugim lijekovima koji pripadaju skupini lijekova zvani ACE - inhibitori, pri
čemu ste otežano gutali ili disali

ako imate dijagnozu nasljednog angioedema (stanje koje Vas čini sklonijim ozbiljnim
alergijskim reakcijama opisanim gore). Ako niste sigurni da li se navedeno odnosi na Vas,
obratite se svom ljekaru

ako imate ozbiljnih problema s bubrezima

ako ste prestali mokriti

ako imate ozbiljnih problema sa jetrom

ako ste trudni više od 3 mjeseca (iako je bolje izbjegavati IRUZID 20/25i tijekom rane
trudnoće – vidi poglavlje Trudnoća i dojenje)

ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje
krvnog tlaka koji sadrži aliskiren.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, nemojte uzimati IRUZID 20/25. Ako niste sigurni
obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Budite oprezni s primjenom IRUZID20/25 tableta
Posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije nego počnete uzimati IRUZID 20/25 ako:

imate suženje (stenozu) aorte (najveća krvna žila koja izlazi iz srca), srčanih zalistaka
(mitralni zalisci) ili bubrežnih arterija

imate zadebljanje srčanog mišića (hipertrofičku kardiomiopatiju)

imate problema s krvnim žilama (kolagena bolest krvnih žila) ili se liječite lijekovima koji
smanjuju

aktivnost Vašeg imunološkog sustava

imate niski krvni tlak (koji se može očitovati kao omaglica i ošamućenost, posebice pri
ustajanju)

imate problema s bubrezima, odnosno idete na dijalizu ili imate presađen bubreg

imate problema s jetrom

imate šećernu bolest

ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog
krvnog tlaka:

 blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – primjerice

valsartan, telmisartan, irbesartan), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa
šećernom bolešću

 aliskiren

ste nedavno imali proljev ili obilno povraćanje

ako Vam je ljekar rekao da morate biti na dijeti sa smanjenim unosom soli

imate povišenu razinu holesterola te idete na tzv. LDL aferezu

imate sistemski eritemski lupus

ste crne rase jer IRUZID 20/25 u Vas može biti manje djelotvoran. Također, može se
očekivati češća pojava teške alergijske reakcije (tzv. angioedem), čiji simptomi su oticanje
ruku, nogu, zglobova, lica, usana, jezika ili grla.

mislite da ste trudni ili ako planirate trudnoću. Ne preporučuje se primjena IRUZID 20/25
tableta u ranoj trudnoći. Ako ste trudni duže od 3 mjeseca, ne smijete uzimati IRUZID 20/25
vidi poglavlje Trudnoća i dojenje), jer može izazvati izazvati ozbiljna oštećenja ploda.

Ljekar Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u
krvi u redovitim intervalima. Vidjeti također informacije pod naslovom „Nemojte uzimati IRUZID
20/25”.

Ako niste sigurni, odnosi li se nešto od gore navedenog na Vas obratite se svome ljekaru ili
farmaceutu prije nego uzmete IRUZID 20/25.

Tretmani alergija, kao npr. ubodi insekata
Obavijestite svog ljekara ukoliko idete ili namjeravate ići na tzv. postupak desenzibilizacije zbog
alergije, npr. na ubode insekata. Terapija IRUZID20/25 tabletama za vrijeme takvih postupaka može
izazvati ozbiljne alergijeske reakcije.

Operativni zahvati
Recite svom ljekaru ili stomatologu ukoliko idete na neki operativni zahvat (uključujući i operacije u
usnoj šupljini) da uzimate IRUZID 20/25 jer može doći do kratkotrajnog pada krvnog tlaka ako Vam
bude primijenjena lokalna ili opća anestezija.

Uzimanje drugih lijekova s IRUZID 20/25 tabletama
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo
koje druge lijekove. Ovo se odnosi i na biljne lijekove i homeopatske pripravke.

IRUZID 20/25 može utjecati na učinak drugih lijekova, a također, neki lijekovi mogu utjecati na
učinak lijeka IRUZID 20/25.

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate neke od sljedećih

lijekova:

neke druge lijekove za snižavanje krvnog tlaka (antihipertenzive)

Ako uzimate neki blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti također

informacije pod naslovima „Nemojte uzimati IRUZID20/25” i „Upozorenja i mjere opreza”).

lijekove koji povećavaju izlučivanje mokraće, „tablete za mokrenje“ (diuretike)

nesteroidne antireumatike (lijekove koji se primjenjuju za liječenje artritisa i bolova u

mišićima), kao što je npr. indometacin

lijekove za liječenje depresije (triciklični i tetraciklični antidepresivi)

lijekovi za liječenje psihičkih bolesti, uključujući litij

acetilsalicilnu kiselinu u dozi većoj od 3 g na dan

preparate kalija ili nadomjestke za sol koji sadrže kalij

soli kalcija

lijekove za liječenje šećerne bolesti, kao što je npr. inzulin ili oralni antidijabetici

lijekove za liječenje astme

pripravci koji se primjenjuju kod začepljenosti nosa i sinusa te ostali pripravci protiv

simptoma prehlade (uključujući i one koji se mogu kupiti bez ljekarskog recepta)

imunosupresive (lijekove koji suzbijaju imunološku reakciju organizma), npr. ciklosporin

alopurinol (lijek za liječenje gihta)

prokainamid (lijek za liječenje poremećaja otkucaja srca)

lijekove za liječenje zatajenja srca (srčani glikozidi)

lijekovi koji sadrže zlato, uključujući natrijev aurotiomalat, koji se primjenjuju u obliku injekcije

amfotericin B (lijek za liječenje gljivičnih infekcija)

karbenoksolon (lijek za liječenje vrijeda (čira) jednjaka ili usta)

kortikosteroide (lijekovi koji utječu na upalni odgovor organizma)

kortikotropin (hormon)

lijekovi za liječenje zatvora stolice (laksative)

kolestiramin i kolestipol (lijekovi za sniženje holesterola u krvi, spriječavanje

proljeva ili ublažavanje svrbeža)

lijekove za opuštanje mišića (tubokurarin)

trimetoprim (antibiotik)

sotalol (beta blokator)

lovastatin (za snižavanje holestereola u krvi)

dekstran sulfat (lijek za liječenje stanja LDL afereze, za sniženje holesterola u krvi)

lijekove za liječenje zloćudnih bolesti (citostatike)

ostale lijekove koji mogu izazvati poremećaj rada srca poznat kao

torsades

de pointes.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Morate reći svom ljekaru ako mislite da ste trudni (ili planirate trudnoću). Vaš će Vam ljekar obično
savjetovati da prestanete uzimati IRUZID 20/25 prije nego što ostanete trudni ili čim saznate da ste
trudni, te će Vam savjetovati da uzmete neki drugi lijek umjesto IRUZID 20/25. IRUZID 20/25 se ne
preporučuje u ranoj trudnoći i ne smijete ga uzimati ako ste trudni više od 3 mjeseca, jer može
ozbiljno naškoditi Vašem djetetu ako ga koristite nakon trećeg mjeseca trudnoće.

Dojenje

Recite svom ljekaru ako dojite ili planirate dojiti. IRUZID 20/25 se ne preporučuje majkama koje
doje te Vaš Vam ljekar može odabrati drugu terapiju ako želite dojiti, posebno ako je Vaša dijete
novorođenče ili je prijevremeno rođeno.

Upravljanje vozilima i mašinama
Ovaj lijek može ponekad uzrokovati omaglicu i umor što može utjecati na upravljanje vozilom ili
strojem, posebno na početku liječenja, tijekom prilagodbe doze ili pri istodobnoj primjeni s
alkoholom. Ako se to dogodi, nemojte upravljati vozilom ili koristiti alate ili strojeve.

Morate pričekati da vidite kako ovaj lijek utječe na Vas prije nego počnete upravljati vozilom ili
raditi sa strojem.

Ostala upozorenja
Tablete sadrže manitol koji može imati laksativni učinak.

3. KAKO UZIMATI IRUZID 20/25
Važno je da uzimate lijek onako kako Vam je odredio Vaš ljekar. Ako niste sigurni kako trebate
uzimati ovaj lijek, zatražite savjet svog ljekara ili farmaceuta.

Kada započnete terapiju IRUZID 20/25 tabletama ljekar Vam može uraditi krvne pretrage, te na
osnovu njih prilagoditi dozu lijeka, kako biste uzimali odgovarajuću količinu lijeka.

Uzimanje lijeka
• Progutajte tabletu s dovoljnom količinom vode (1 čaša).
• Uzimajte tablete svaki dan otprilike u isto vrijeme. IRUZID 20/25 tablete se mogu uzimati prije ili
poslije jela.
• Nastavite uzimati IRUZID 20/25 tablete onako dugo koliko Vam je ljekar rekao, to je dugotrajna
terapija. Važno je da uzimate tablete svaki dan.

Uzimanje prve doze
• Budite osobito oprezni kada prvi puta primjenjujete IRUZID 20/25 tablete ili nakon povećanja doze
IRUZID 20/25 tableta. Pri uzimanju prve doze može doći do jačeg pada krvnog tlaka nego kasnije
tijekom dugotrajne primjene.
• To se može očitovati kao vrtoglavica i ošamućenost, a ti se simptomi mogu smanjiti ako legnete.
Ukoliko Vas to zabrinjava, obratite se za savjet ljekaru.

Odrasli
• Uobičajena doza je jedna tableta jedanput na dan. Ljekar će Vam propisati odgovarajuću jačinu
lijeka.

Djeca
IRUZID 20/25 nije namijenjen za primjenu u djece.

Ako uzmete više IRUZID 20/25 tableta nego što ste trebali
Ako uzmete više IRUZID 20/25 tableta nego što ste trebali, odmah se obratite svom ljekaru ili u
najbližu zdravstvenu ustanovu. Sa sobom ponesite tablete ili ovo uputstvo kako bi zdravstveno
osoblje znalo koji ste lijek uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti IRUZID 20/25
• Ako ste zaboravili uzeti IRUZID 20/25, propuštenu dozu lijeka uzmite što prije. Međutim, ako je
uskoro vrijeme za sljedeću dozu, tada preskočite propuštenu dozu lijeka.
• Nemojte istovremeno uzeti dvije doze lijeka kako biste nadoknadili dozu koju ste zaboravili uzeti.

Prestanak primjene IRUZID 20/25 tableta
Nemojte prestati uzimati IRUZID 20/25 unatoč tome što se dobro osjećate, sve dok Vam to ljekar ne
kaže.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom IRUZID 20/25 tableta, obratite se
svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao i svi drugi lijekovi IRUZID 20/25 može izazvati nuspojave, iako se ne moraju javiti kod svakoga.
IRUZID 20/25 sadrži dva lijeka, lizinopril i hidrohlorotiazid. Dole navedene nuspojave
zabilježene su tijekom primjene oba lijeka, stoga se mogu javiti i pri primjeni IRUZID 20/25 tableta.

Ljekar Vam s vremena na vrijeme može uraditi krvne pretrage, kako bi provjerio da li IRUZID 20/25
ima utjecaj na Vašu krv.

Moguće nuspojave pri primjeni lizinoprila

Teške alergijske reakcije (rijetke, javljaju u manje od 1 slučaja na 1.000 bolesnika)

Ako imate tešku alergijsku reakciju, prestanite uzimati IRUZID 20/25 i odmah se javite ljekaru u bilo
kojem od sljedećih slučajeva:
• ako Vam nateknu lice, usne, jezik i/ili grlo, zbog čega disanje ili gutanje može biti otežano,

• ako Vam iznenada nateknu ruke, stopala ili gležnjevi,
• otežano disanje,
• jak svrbež kože (s uzdignutim kvržicama), ozbiljne promjene na koži ili osip. Simptomi obuhvaćaju
crvenilo, stvaranje mjehurića i ljuštenje kože, koji mogu brzo nastati i mogu uključivati stvaranje
mjehurića u ustima i nosu i drugim sluznicama.

Ozbiljni problemi s jetrom

Znakovi mogu uključivati:
• žutilo kože ili očiju, tamno obojana mokraća ili gubitak apetita. Ako Vam se ovo dogodi, odmah
posjetite svog ljekara.

Ostale moguće nuspojave

Često (pojavljuju se u manje od 1 slučaja na 10 bolesnika):

glavobolja

omaglica ili ošamućenost, osobito pri naglom ustajanju

nesvjestica

proljev

povraćanje

kašalj

bubrežne tegobe (s odstupanjima u rezultatima krvnih pretraga).

Manje često (pojavljuju se u manje od 1 slučaja na 100 bolesnika):

promjene raspoloženja, uključujući simptome depresije

promjena boje prstiju na rukama i nogama

osjećaj obamrlosti i trnaca u prstima ruku i nogu

promjena osjeta okusa

poremećaj spavanja

vrtoglavica

poteškoće sa spavanjem

moždani ili srčani udar

poremećen rad srca

curenje iz nosa

mučnina

bolovi u trbuhu i poremećaj probave

kožni osip i svrbež

problemi s erekcijom (impotencija)

osjećaj umora i slabosti (gubitak snage)

odstupanja u rezultatima krvnih pretraga koje pokazuju rad jetre

povišene vrijednosti nekih supstanci u krvi (urea, kreatinin, kalij).

Rijetko (pojavljuju se u manje od 1 slučaja na 1.000 bolesnika):

promjene nekih stanica ili drugih dijelova Vaše krvi; znakovi mogu obuhvaćati osjećaj umora i
bljedoću kože

zbunjenost

promjena osjeta mirisa

suha usta

koprivnjača (urtikarija) sa tamno crvenim, čvorastim izbočenjima koja svrbe

gubitak kose (alopecija)

psorijaza (problem s kožom)

infekcija krvi

nagli poremećaj rada bubrega

povećanje dojki u muškaraca

sindrom nepravilnog izlučivanja antidiuretskog hormona (SIADH)

snižene vrijednosti natrija u krvi što može uzrokovati slabost, umor, glavobolju, mučninu,
povraćanje i grčeve

Vrlo rijetko (pojavljuju se u manje od 1 slučaja na 10.000 bolesnika):

poremećaj koštane srži ili smanjenje broja krvnih stanica i krvnih pločica, što može uzrokovati

umor, infekciju (koja može biti teška), vrućicu, osjećaj zaduhe ili pojavu masnica ili krvarenja

povećanje limfnih čvorova

pojačan imuni odgovor organizma (autoimune bolesti)

pad razine šećera u krvi (hipoglikemija) uz moguću pojavu osjećaja gladi ili slabosti,

znojenja i ubrzanog rada srca

iznenadno hripanje u prsima ili kratak dah (bronhospazam)

upala pluća (uz osjećaj nedostatka zraka)

upala sinusa (bol i osjećaj pritiska u području obraza ili očiju)

upala pluća s povećanim brojem krvnih stanica, eozinofila. Znakovi bolesti uključuju kombinaciju:

 upale sinusa,
 stanje poput gripe,
 osjećaj sve većeg nedostatka zraka,
 boli u području želuca ili crijeva,
 kožni osip
 osjećaj trnaca i iglica ili obamrlosti u nogama ili rukama.

upala gušterače, koja je praćena umjerenom do jakom boli u trbuhu

oticanje stjenke crijeva, praćene naglom boli u želucu, proljevom ili povraćanjem

znojenje

teške promjene kože ili osip, uključujući crvenilo, pojavu mjehura i ljuštenje kože, što se može

razviti naglo i može zahvatiti usnu i nosnu šupljinu

smanjeno mokrenje ili potpuni prestanak mokrenja.

Moguće nuspojave pri primjeni hidrohlorotiazida (nepoznata učestalost)
-

upala žlijezde slinovnice

smanjenje broja krvnih stanica i krvnih pločica, što može uzrokovati umor, infekciju (koja

može biti teška), vrućicu, osjećaj zaduhe ili bržu pojavu masnica ili krvarenja

gubitak apetita

povišenje razine šećera (glukoze) u krvi (hiperglikemija)

pojava šećera u urinu

povišena razina urične kiseline u krvi

promjene razine nekih supstanci u krvi (npr. natrij i kalij) uz pojavu mišićne slabosti, žeđi,

osjećaja trnaca i iglica, grčevi i mučnina

povišene ili visoke vrijednosti masti u krvi (uključujući holesterol)

osjećaj nemira

depresija

poteškoće spavanja

osjećaj štipkanja poput „bockanja i trnaca“

ošamućenost

kratkotrajno zamagljen vid ili poremećaj vida kada stvari izgledaju žuto

oštar bol u predjelu očiju sa crvenilom i iznenadnim zamagljenjem vida. Ako osjetite

iznenada simptome bolnih i crvenih očiju, odmah se obratite ljekaru, možda će biti
neophodno uvođenje
terapije kako bi se sprječio trajni gubitak vida

vrtoglavica

nesvjestica (posebno pri ustajanju)

oštećenje krvnih žila s pojavom crvenih ili ljubičastih mrlja po koži

poteškoće s disanjem. Može se javiti osjećaj nedostatka zraka zbog upale pluća ili
prisutnosti tekućine u njima.

iritacija želuca

proljev

zatvor stolice

upala gušterače s pojavom umjerene do jake boli u trbuhu

žuta boja kože ili bjeloočnica (žutica)

kožni problemi uključujući osip uzrokovan osjetljivošću na sunčevo svjetlo, težak oblik osipa s
naglim nastankom, uz pojavu mjehura ili ljuštenja kože te pojavom mjehura u ustima,
pogoršanje postojećih reakcija sličnih eritemskom lupusu ili pojava neobičnih kožnih reakcija

alergijske reakcije

mišićni grčevi i slabost mišića

poremećaj bubrega, koji može biti ozbiljan (vidljivo iz krvnih pretraga)

vrućica

slabost (gubitak snage).

Nemojte biti zabrinuti zbog gore navedenih nuspojava. Možda se kod Vas neće pojaviti niti jedna.

Ako primijetite da je nuspojava postala ozbiljna ili uočite nuspojavu koja nije navedena u
uputstvu, obavijestite o tome svog ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg
ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u
ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI IRUZID 20/25

Čuvanje

Lijek treba čuvati izvan dohvata i pogleda djece!
Lijek treba čuvati pri temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe

Rok upotrebe je otisnut na pakovanju.
Rok upotrebe je 3 godina od datuma proizvodnje navedenog na pakovanju!
Lijek se ne smije primijeniti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju!

Lijekovi se ne smiju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte farmaceuta
kako odlagati lijekove koje više ne trebate. Takvim ponašanjem čuvamo naš okoliš.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži IRUZID 20/25 tableta

Aktivne supstance su: lizinopril i hidrohlorotiazid

Iruzid 20/25: jedna tableta sadržava 20 mg lizinoprila u obliku lizinopril dihidrata i 25 mg
hidrohlorotiazida.

Pomoćne supstance:
Iruzid 20/25 tablete: manitol (E421); kalcijev hidrogenfosfat dihidrat; kukuruzni škrob; škrob,
prethodno geliran; magnezijev stearat; željezo oksid 8 (E172).

Kako IRUZID 20/25 tableta izgleda i sadržaj pakovanja

Iruzid 20/25 tablete: svijetlo roza, bikonveksne i okrugle tablete.
Iruzid 20/25 tablete: 30 (1x30) tableta u PVDC/PVC/Al blisteru, u kutiji.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Naziv i adresa proizvođača
Farmavita d.o.o. Sarajevo, BiH
Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka
Farmavita d.o.o. Sarajevo, BiH,
u saradnji sa Belupo lijekovi i kozmetika d.d. Koprivnica, Republika Hrvatska,
Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Farmavita d.o.o. Sarajevo
Igmanska 5a, Vogošća, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet
04-07.3-2-3075/14 od 01.04.2015.