KALCIJEV KARBONAT Krka

KALCIJEV KARBONAT Krka 1 g tableta

Bočica (žućkasto smeđe staklo, Ph. Eur. tip III), aluminijski čep: 50 tableta, u kutiji.

Supstance:
kalcijum-karbonat
Jačina ATC Oblik
1 g tableta A12AA04 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA
KALCIJEV KARBONAT
Krka 1 g tablete
kalcij karbonat

Prije početka uzimanja pomno pročitajte uputstvo!
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovno ga pročitati.
Imate li dodatnih pitanja, posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom.
Lijek je bio propisan Vama lično i ne smijete ga davati drugima.
Njima bi čak mogao štetiti, iako imaju znakove bolesti slične Vašima.
Ako bilo koja nuspojava postane ozbiljna ili ako opazite bilo koju nuspojavu koja nije spomenuta u ovom uputstvu, obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Uputstvo sadrži:
1. Šta je Kalcijev karbonat Krka i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati Kalcijev karbonat Krka
3. Kako uzimati Kalcijev karbonat Krka?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Kalcijev karbonat Krka?
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE KALCIJEV KARBONAT KRKA I ZA ŠTA SE KORISTI?
Kalcij karbonat djeluje tako da fosfate u probavnim organima veže u netopive spojeve koji se izlučuju stolicom. Lijek Kalcijev karbonat Krka uzimate ako zbog zatajivanja bubrega imate povećanu količinu fosfata u krvi (hiperfosfatemiju) bez obzira na to da li se liječite dijalizom ili ne.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI KALCIJEV KARBONAT KRKA
Nemojte uzimati Kalcijev karbonat Krka:
- ako ste alergični (preosjetljivi) na kalcij karbonat ili bilo koji sastojak lijeka Kalcijev karbonat Krka,
- ako imate iz bilo kojeg uzroka preveliku koncentraciju kalcija u krvi (hiperkalcemiju),
- ako imate preveliku količinu izlučenog kalcija u mokraći (hiperkalciuriju),
- ako imate bubrežne kamence.

Budite oprezni sa Kalcijev karbonat Krka
U slučaju neodgovarajućih vrijednosti kalcija i fosfata u krvi, ljekar će možda odlučiti da Vam smanji dozu lijeka Kalcijevog karbonata Krka ili propiše drugi lijek za vezanje fosfata koji ne sadrži kalcij.

Uzimanje drugih lijekova s Kalcijev karbonat Krka
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste prije kratkog vremena uzimali bilo koji lijek, također ako ste ga dobili bez recepta. Ako kalcij karbonat uzimate zajedno s nekim drugim lijekovima (tetraciklini, kinoloni, bifosfonati, fluoridi, peroralni pripravci željeza), može se smanjiti prijelaz tih lijekova u krv, a time i njihov učinak. Zbog toga između uzimanja lijeka Kalcijevog karbonata Krka i tih lijekova mora proći najmanje dva do tri sata.

Ljekar mora biti posebno oprezan ako Vam kalcij karbonat propiše zajedno sa sljedećim lijekovima:
- lijekovi za srce (preparati digitalisa),
- vitamin D,
- lijekovi za mokrenje (tiazidi i njima slični diuretici).

Uzimanje hrane i pića s Kalcijev karbonat Krka
Lijek Kalcijev karbonat Krka treba uzimati kod svakog obroka.

Trudnoća i dojenje
Posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom prije nego uzmete bilo koji lijek.
Ako ste trudni ili ako dojite možete uzimati lijek Kalcijev karbonat Krka.

Upravljanje vozilima i mašinama
Kalcijev karbonat Krka nema ili ima zanemariv uticaj na sposobnost vožnje i upravljanje mašinama.3. KAKO UZIMATI KALCIJEV KARBONAT KRKA?
Kod uzimanja lijeka Kalcijev karbonat Krka tačno se pridržavajte ljekarovih uputa.
Ako ste u nedoumici, posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom.
Ljekar će odrediti odgovarajuću dozu s obzirom na nalaze krvnih pretraga.
Uobičajena dnevna doza kod odraslih osoba je od 1 g do najviše 20 g, a podijelimo je u skladu s brojem obroka.
Uobičajena dnevna doza za djecu je od 0,1 g do 0,3 g na kilogram tjelesne mase, a tačno će je odrediti ljekar.
Smatrate li da je učinak lijeka Kalcijev karbonat Krka prejak ili preslab, posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom.

Ako uzmete više lijeka Kalcijev karbonat Krka nego što ste trebali
Može se pojaviti nenormalno povećana koncentracija kalcija u krvi koja se očituje kao žeđ, povećana količina mokraće, umor, svrbež, mučnina, zatvor, slabost mišića, pojačana razdražljivost ili utučenost. Ljekar će odrediti odgovarajuće postupke liječenja (smanjivanje doze, davanje natrij fosfata u slučaju jako povećane koncentracije kalcija u krvi). Ako nemate mogućnost dolaska ljekaru, pokušajte izazvati povraćanje kako biste spriječili prijelaz lijeka u krv.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Kalcijev karbonat Krka
Ne uzimajte dvostruku dozu ako ste zaboravili uzeti prethodnu tabletu. Nastavite s uobičajenom satnicom doziranja tako da pravodobno uzmete sljedeću predviđenu dozu.

Ako prestanete uzimati lijek Kalcijev karbonat Krka
U kratkom vremenu može se smanjiti koncentracija kalcija u krvi, koju obično prate jaki grčevi. U dužem vremenskom razdoblju pojavljuje se narušavanje funkcija brojnih organa. Najčešće su zahvaćene kosti (bolovi, lomovi), zglobovi i krvne žile.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjnom lijeka Kalcijev karbonat Krka obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.


4. MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao i svi drugi lijekovi Kalcijev karbonat Krka može izazvti nuspojave.
Nuspojave su prema učestalosti razvrstane u sljedeće skupine:

Veoma česte
Pojavljuju se u više od 1 na 10 bolesnika

Česte
Pojavljuju se u 1 do 10 bolesnika na 100 bolesnika

Povremene
Pojavljuju se u 1 do 10 bolesnika na 1000 bolesnika

Rijetke

Pojavljuju se u 1 do 10 bolesnika na 10.000 bolesnika

Veoma rijetke
Pojavljuju se u manje od 1 bolesnika na 10.000 bolesnika

Nepoznata učestalost

Učestalost iz raspoloživih podataka nije moguće ocijeniti

Nepoznata učestalost:
probavni poremećaji (zatvor, vjetrovi, mučnina i povraćanje),
povećano izlučivanje želučanog soka,
povećana koncentracija kalcija u krvi,
smanjena kiselost krvi,
povećano izlučivanje kalcija u mokraći,
poremećaji u radu bubrega (mliječno-alkalni sindrom).

Nakon uzimanja velikih doza dulje vrijeme, tijelo može reagirati povećanim izlučivanjem želučane kiseline (povratni hiperaciditet).

Najčešće se pojavljuju probavni poremećaji, zatvor i vjetrovi, rjeđe mučnina i povraćanje.

Ostali nepoželjni učinci se uglavnom pojavljuju kod uzimanja velikih doza. Na mliječno-alkalni sindrom ste posebno osjetljivi ako ste dehidrirani ili ako imate poremećenu ravnotežu elektrolita. Ako primjetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta.

5. KAKO ČUVATI KALCIJEV KARBONAT KRKA?
Kalcijev karbonat Krka morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece!

Roka trajanja lijeka je 4 godine od datuma proizvodnje.
Lijek Kalcijev karbonat Krka ne smijete upotrebljavati nakon isteka roka trajanja koji je naveden na ambalaži.

Datum isteka roka trajanja odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Čuvajte na temperaturi do 25 °C u originalnoj ambalaži kako biste osigurali zaštitu od vlage.
Spremnik čuvajte tijesno zatvoren.

Lijek ne smijete baciti u otpadne vode ili među kućni otpad.
O načinu uklanjanja lijeka koji više ne trebate, posavjetujte se s farmaceutom.
Takvi postupci pomažu čuvanju okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta Kalcijev karbonat Krka sadrži?
Ljekovita supstanca je kalcij karbonat.
Jedna tableta sadrži 1 g kalcij karbonata.

Pomoćne supstance su povidon, natrij laurilsulfat, mikrokristalna celuloza (E460), natrij karboksimetilškrob (vrsta A), bezvodni koloidni silicij dioksid i magnezij stearat (E572).

Kako Kalcijev karbonat Krka izgleda i sadržaj pakovanja?
Tablete su bijele, okrugle, s razdjelnim urezom na jednoj strani.
Tableta se može dijeliti na jednake polovine.
Na raspolaganju su kutije s 50 tableta u staklenoj bočici.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač
KRKA, tovarna zdravil, d.d. Šmarješka cesta 6,
Novo mesto, Republika Slovenija

Proizvođač gotovog lijeka
KRKA, tovarna zdravil, d.d. Šmarješka cesta 6,
Novo mesto, Republika Slovenija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Krka Farma d.o.o.,
Sarajevo Džemala Bijedića 125A,
Sarajevo, BiH

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
04-07.2-1382/12 od 11.09.2012.