LIPERTANCE

LIPERTANCE 20 mg tableta+ 5 mg tableta+ 5 mg tableta

30 filmom obloženih tableta u PP spremniku, u kutiji

Supstance:
amlodipin perindopril atorvastatin
Jačina ATC Oblik
20 mg tableta+ 5 mg tableta+ 5 mg tableta C10BX11 filmom obložena tableta

Uputa za pacijenta

Lipertance 10 mg/5 mg/5 mg filmom obložene tablete
Lipertance 20 mg/5 mg/5 mg filmom obložene tablete
Lipertance 20 mg/10 mg/5 mg filmom obložene tablete
Lipertance 20 mg/10 mg/10 mg filmom obložene tablete
Lipertance 40 mg/10 mg/10 mg filmom obložene tablete

atorvastatin, perindopril arginin, amlodipin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.
-

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su
njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što je u ovoj uputi

1.

Što je Lipertance i za što se koristi

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Lipertance

3.

Kako uzimati Lipertance

4.

Moguće nuspojave

5.

Kako čuvati Lipertance

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Lipertance i za što se koristi

Lipertance sadrži tri djelatne tvari, atorvastatin, perindopril arginin i amlodipin u jednoj tableti.

Atorvastatin pripada skupini lijekova pod nazivom statini, a to su lijekovi za regulaciju masnoća (lipida)
u krvi.

Perindopril arginin je ACE inhibitor (inhibitor angiotenzin konvertirajućeg enzima). U bolesnika s
visokim krvnim tlakom djeluje tako da proširuje krvne žile, čime omogućava srcu da kroz njih lakše
potiskuje krv.

Amlodipin spada u skupinu lijekova koji se nazivaju antagonisti kalcija. U bolesnika s visokim krvnim
tlakom djeluje tako da opušta krvne žile i tako omogućava lakši protok krvi kroz njih. U bolesnika s
anginom (koja uzrokuje bolove u prsima), djeluje tako da poboljšava opskrbu srčanog mišića krvlju, na
taj način dovodeći više kisika u srce, što sprječava pojavu boli u prsištu.

Lipertance se koristi za liječenje visokog krvnog tlaka (hipertenzije) i/ili stabilne koronarne arterijske
bolesti (stanje u kojem je opskrba srčanog mišića krvlju smanjena ili prekinuta) u odraslih koji također
imaju jedno od sljedećih stanja:

Povišenu razinu kolesterola (primarna hiperkolesterolemija), ili

Istovremeno povišenu razinu kolesterola i masnoća (triglicerida) (kombinirana ili mješovita

hiperlipidemija).

Lipertance je namijenjen osobama koje se već liječe atorvastatinom, perindopril argininom i
amlodipinom u odvojenim tabletama. Umjesto uzimanja odvojenih tableta atorvastatina, perindopril
arginina i amlodipina uzet ćete jednu tabletu Lipertancea koja sadržava sva tri sastojka u istoj dozi.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Lipertance

Nemojte uzimati Lipertance:
-

ako ste alergični na atorvastatin ili na bilo koji drugi statin, na perindopril ili na bilo koji drugi ACE
inhibitor, na amlodipin ili bilo koji drugi antagonist kalcijevih kanala, ili na neki drugi sastojak
ovog lijeka (naveden u dijelu 6),

ako bolujete od neke bolesti jetre,

ako imate poremećene bilo koje testove jetrene funkcije nerazjašnjenog uzroka,

ako Vam je krvni tlak izrazito nizak (hipotenzija),

ako imate kardiogeni šok (stanje kod kojeg Vaše srce ne može tijelo opskrbljivati dovoljnom
količinom krvi),

ako imate blokadu protoka krvi iz lijeve klijetke (npr. hipertrofičnu opstruktivnu kardiomiopatiju i
aortnu stenozu visokog stupnja),

ako bolujete od zatajenja srca nakon infarkta srca,

ako ste imali simptome poput piskanja pri disanju, oticanja lica ili jezika, intenzivan svrbež ili jako
izražen kožni osip kod prethodnog liječenja ACE inhibitorima ili ako ste Vi ili član Vaše obitelji
imali ove simptome u bilo kojim drugim okolnostima (stanje koje se naziva angioedem),

ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog
tlaka koji sadrži aliskiren,

ako ste trudni ili pokušavate zatrudnjeti, ako ste žena koja može rađati, a ne primjenjujete
pouzdane metode kontracepcije,

ako dojite.

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Lipertance:
-

ako imate problema s jetrom, ili bolesti jetre u anamnezi

ako imate umjereno ili jako izražene tegobe s bubrezima,

ako redovito konzumirate veće količine alkohola,

ako imate ponavljajuće ili neobjašnjive bolove u mišićima, odnosnu ako imate osobnu ili
obiteljsku povijest nasljedne bolesti mišića,

ako Vi ili blisko srodna osoba imate poteškoće s mišićima koje se javljaju u obitelji,

ako ste ranije imali problema s mišićima tijekom liječenje s drugim lijekovima koji snižavaju
masnoće u krvi (npr. drugi lijekovi iz skupine „statina“ ili „fibrata“)

ako bolujete od smanjene aktivnosti štitne žlijezde (hipotireoza)

imate bolesti ili stanje koje uzrokuje povišene razine atorvastatina u krvi

ako tijekom liječenja razvijete znakove teškog zatajivanja disanja,

ako bolujete od dijabetesa (visoka razina šećera u krvi),

ako imate bilo kakvih drugih poteškoća sa srcem,

ako imate ili ste preboljeli srčani udar,

ako ste nedavno imali proljev ili povraćali, ili ste dehidrirali,

ako imate suženje aortalnog ili mitralnog zaliska niskog stupnja (suženje glavne krvne žile koja
vodi od srca ili mitralnog zaliska u srcu)

ako imate poteškoće s bubrezima, nedavno se podvrgli transplantaciji bubrega ili primate
dijalizu,

ako ste starija osoba,

ako osjetite oticanje lica, usnica, usta, jezika ili grla koji može uzrokovati poteškoće u gutanju ili
disanju (angioedema), što se može pojaviti bilo kada tijekom liječenja, odmah prestanite uzimati
Lipertance i obavijestite svog liječnika,

ako ste pripadnik crne rase, možete imati veću učestalost pojave angioedema i manju
učinkovitost u smanjenju krvnog tlaka nego osobe koje nisu crne rase,

ako se morate podvrgnuti postupku afereze LDL-a (postupak pomoću kojeg se kolesterol
odstranjuje iz krvi pomoću aparata),

ako ćete primiti tretman desenzibilizacije kako bi smanjili učinke alergije na ubode pčela i osa,

ako ćete biti podvrgnuti anesteziji i/ili većem operativnom zahvatu,

ako bolujete od kolagenske vaskularne bolesti (bolesti vezivnog tkiva) npr. sistemskog
eritemskog lupusa ili sklerodermije,

ako ste na dijeti sa smanjenim sadržajem soli ili uzimate nadomjestke soli koji sadržavaju kalij,

ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere,

ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog
krvnog tlaka:

- blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – primjerice valsartan,

telmisartan, irbesartan), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću;

- aliskiren.

Ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas, obavijestite svog liječnika prije ili tijekom uzimanja
Lipertancea.

Možda će Vaš liječnik morati napraviti krvnu pretragu tijekom Vašeg liječenja kako bi provjerio stanje
Vaših mišića (vidjeti dio 2 “Drugi lijekovi i Lipertance“).

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako imate slabost mišića koja ne prestaje. Možda ćete trebati
učiniti dodatne pretrage ili lijekove da dijagnosticirate i liječite to stanje.

Vaš liječnik može redovito pratiti funkciju Vaših bubrega, krvni tlak i razinu elektrolita (npr. kalij) u krvi.
Vidjeti informacije pod “Nemojte uzimati Lipertance”.
Dok uzimate ovaj lijek, liječnik Vas može pomnije pratiti ako imate šećernu bolest ili imate rizik od
razvoja šećerne bolesti. Postoji veća vjerojatnost za rizik od razvoja šećerne bolesti ako imate visoke
razine šećera i masnoća u krvi, prekomjernu tjelesnu težinu ili visok krvni tlak.

Djeca i adolescenti
Lipertance se ne preporučuje primjenjivati u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i Lipertance
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje
druge lijekove.

Postoje određeni lijekovi koji mogu mijenjati učinkovitost Lipertancea ili Lipertance može mijenjati
njihovu učinkovitost. Ovakva vrsta interakcije može dovesti do smanjenog učinka jednog ili obaju
lijekova. U suprotnom slučaju, može doći i do povećanja rizika ili izraženosti nuspojava, uključujući i
ozbiljno stanje razgradnje mišića pod nazivom rabdomioliza, opisano u dijelu 4. Obavezno obavijestite
svog liječnika ukoliko uzimate bilo koje od sljedećih lijekova:
-

imunosupresivi (lijekovi koji smanjuju obrambeni mehanizam organizma) koji se upotrebljavaju
za liječenje autoimunih bolesti ili nakon transplantacije (npr. ciklosporin, takrolimus),

ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol (lijekovi protiv gljivičnih
oboljenja),

rifampicin, eritromicin, klaritromicin, telitromicin, fusidatna kiselina, trimetoprim (antibiotici za
liječenje bakterijskih infekcija),

kolhicin (za liječenje gihta, bolest s bolnim oteklim zglobovima koja nastaje zbog taloženje
kristala mokraćne kiseline),

drugi lijekovi za regulaciju razine masnoća (lipida) u krvi npr. gemfibrozil, drugi fibrati, kolestipol,
ezetimib,

nekih od blokatora kalcijevih kanala koji se koriste u liječenju angine ili visokog krvnog tlaka,
npr. diltiazem,

lijekovi za regulaciju srčanog ritma npr. digoksin, verapamil, amiodaron,

lijekovi koji se koriste u liječenju infekcije HIV-om, npr. delavirdin, efavirenz, ritonavir, lopinavir,
atazanavir, indinavir, darunavir, itd,

varfarin (lijek koji smanjuje zgrušavanje krvi),

oralni kontraceptivi,

stiripentol (lijek protiv epileptičkih napadaja),

cimetidin (lijek koji se koristi u liječenju žgaravice i čira na želucu),

fenazon (lijek protiv bolova),

antacidi (lijekovi protiv probavnih tegoba koje sadrže aluminij ili magnezij),

lijekovi koje možete nabaviti bez recepta:

hypericum perforatum ili Gospina trava (biljni lijek koji

se koristi u liječenju depresije),

dantrolen (infuzija za liječenje tegoba povezanih s jako visokom tjelesnom temperaturom),

druge lijekove za liječenje visokog tlaka, uključujući aliskiren, blokatore angiotenzin II receptora
(npr. valsartan) vidjeti također informacije pod naslovima “Nemojte uzimati Lipertance” i
“Upozorenja i mjere opreza”),

lijekovi koji štede kalij (npr. triamteren, amilorid, eplerenon, spironolakton), nadomjestke kalija ili
nadomjestke soli koji sadržavaju kalij,

estramustin (koji se koristi u liječenju raka),

litij za liječenje manije ili depresije,

lijekovi za liječenje dijabetesa (poput inzulina, metformina i gliptina),

baklofen (za liječenje ukočenosti mišića koja se pojavljuje kod bolesti poput multiple skleroze),

nesteroidni protuupalni lijekovi (npr. ibuprofen) za liječenje boli ili upale (npr. u slučaju
reumatoidnog artritisa) ili visoke doze aspirina,

vazodilatatori uključujući nitrate (lijekovi koji šire krvne žile),

heparin (lijek koji su upotrebljava za razrjeđivanje krvi),

lijekove za liječenje duševnih poremećaja kao što su depresija, tjeskoba, shizofrenija itd. (npr.
triciklički antidepresivi, antipsihotici),

lijekovi za liječenje niskog krvnog tlaka, šoka ili astme (npr. efedrin, noradrenalin ili adrenalin),

soli zlata, posebno kod intravenske primjene (upotrebljavaju se za liječenje simptoma
reumatoidnog artritisa),

alopurinol (za liječenje gihta),

prokainamid (za liječenje nepravilnih srčanih otkucaja).

Lipertance s hranom, pićem i alkoholom
Preporučljivo je uzeti Lipertance prije obroka.

Grejp i sok od grejpa
Bolesnici koji uzimaju Lipertance ne smiju konzumirati sok od grejpa i grejp. To je zbog toga što grejp i
sok od grejpa može u određenoj mjeri povećati koncentraciju aktivne tvari amlodipina u plazmi, što
može imati za posljedicu nepredvidivi pojačani učinak Lipertancea na sniženje krvnog tlaka.

Ukoliko uzimate Lipertance, nemojte uzimati više od jedne do dvije male čaše soka od grejpa na dan
jer sok od grejpa u velikim količinama može promijeniti učinke djelatne tvari atorvastatina.

Alkohol
Izbjegavajte konzumiranje alkohola u većim količinama tijekom uzimanje ovog lijeka. Za detalje vidjeti
dio 2 “Upozorenja i mjere opreza”.

Trudnoća
Nemojte uzimati Lipertance ukoliko ste trudni ili pokušavate zatrudnjeti ili ostanete trudni osim ako ne
primjenjujete pouzdane kontracepcijske mjere (vidjeti “Nemojte uzimati Lipertance”).
Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili
ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.
Ovaj lijek se ne smije primjenjivati tijekom trudnoće.

Dojenje
Nemojte uzimati Lipertance ukoliko dojite. Odmah obavijestite svog liječnika ukoliko dojite ili ćete
započeti s dojenjem.

Upravljanje vozilima i strojevima
Lipertance može uzrokovati omaglicu, glavobolju, umor ili mučninu. Ako Vam se to dogodi, Vaša
sposobnost vožnje ili upravljanja strojem može biti narušena, osobito na početku liječenja.

Lipertance sadrži laktozu
Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati
ovaj lijek posavjetujete se sa svojim liječnikom.

3.

Kako uzimati Lipertance

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili
ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je jedna tableta na dan. Progutajte tabletu s čašom vode, po mogućnosti svaki dan
u isto vrijeme, ujutro prije obroka.

Primjena u djece i adolescenata
Lipertance nije preporučen za primjenu u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Ako uzmete više Lipertancea nego što ste trebali
Ako ste uzeli više tableta, odmah se javite u najbližu hitnu službu ili se odmah posavjetujte sa svojim
liječnikom. Uzimanje previše tableta može uzrokovati da Vam se krvni tlak snizi, čak i opasno snizi, što
je ponekad povezano s mučninom, povraćanjem, grčevima, pospanošću, smetenošću, smanjenjem
količine mokraće ili prestankom mokrenja. Možete osjetiti ošamućenost, nesvjesticu ili slabost. Ako je
pad krvnog tlaka dosta jak, može nastupiti šok. Koža će Vam biti hladna i vlažna i možete izgubiti
svijest.

Ako ste zaboravili uzeti Lipertance
Važno je da lijek uzimate redovito zbog njegovog boljeg djelovanja. Ipak, ako ste zaboravili uzeti
Lipertance, iduću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste
nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Lipertance
S obzirom da je liječenje Lipertanceom obično doživotno, trebali biste se posavjetovati sa svojim
liječnikom prije prekida uzimanja ovog lijeka.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prekinite uzimanje lijeka i obratite se odmah svom liječniku ako se kod Vas pojave sljedeće nuspojave
koje mogu biti ozbiljne
:
-

oticanje kapaka, lica, usnica, usta, jezika ili ždrijela, poteškoće pri disanju (angioedem) (manje
često, može se pojaviti u do 1 na 100 osoba) (vidjeti dio 2 “ Upozorenja i mjere opreza ”),

-

teške kožne reakcije uključujući jako izražen kožni osip, koprivnjaču, crvenilo kože cijelog tijela,
jak svrbež, mjehuriće, ljuštenje i oticanje kože, upalu sluznica (Stevens Johnsonov sindrom) ili
druge alergijske reakcije (rijetko, može se pojaviti u do 1 na 1000 osoba),

-

slabost u mišićima, osjetljivosti ili bol osobito, ukoliko pritom osjećate slabost ili imate povišenu
temperaturu, moguće je da je uzrokovano neuobičajenim oštećenjem mišića koje može biti
životno ugrožavajuće i dovesti do zatajenja bubrega (rijetko, može se pojaviti u do 1 na 1000
osoba),

-

slabost u rukama ili nogama, ili poteškoće s govorom koje mogu biti znak mogućeg moždanog
udara (vrlo rijetko, može se pojaviti u do 1 na 10 000 osoba),

-

teška omaglica (često, može se pojaviti u do 1 na 10 osoba) ili nesvjestica (manje često, može
se pojaviti u do 1 na 100 osoba) zbog niskog krvnog tlaka,

-

neuobičajeno brz ili nepravilan rad srca (manje često, može se pojaviti u do 1 na 100 osoba),

-

bolovi u prsima (angina) ili srčani udar (vrlo rijetko, može se pojaviti u do 1 na 10 000 osoba),

-

iznenadno piskanje pri disanju, bolovi u prsima, nedostatak zraka ili otežano disanje
(bronhospazam) (manje često, može se pojaviti u do 1 na 100 osoba),

-

upala gušterače koja može uzrokovati snažne bolove u trbuhu i u leđima praćene s jakom
mučninom (manje često, može se pojaviti u do 1 na 100 osoba),

-

ukoliko se pojavi neočekivano ili neuobičajeno krvarenje ili se pojave modrice, to može ukazivati
na oštećenje jetre (vrlo rijetko, može se pojaviti u manje od 1 na 10 000 osoba),

-

žuta boja kože ili očiju (žutica) koja može biti znak upale jetre (vrlo rijetko, može se pojaviti u do
1 na 10 000 osoba),

-

kožni osip koji započinje crvenim mrljama koje svrbe na licu, rukama i nogama, uz moguću
pojavu plikova (multiformni eritem) (vrlo rijetko, može se pojaviti u do 1 na 10 000 osoba).

Obratite se svom liječniku ako primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava:

Vrlo često (može se pojaviti u više od 1 na 10 osoba)
-

edem (zadržavanje tekućine)

Često (može se pojaviti u do 1 na 10 osoba):

-

upalu nosnih putova, grlobolju, krvarenje iz nosa

-

alergijske reakcije (poput osipa, svrbež)

-

porast vrijednosti šećera u krvi (ako bolujete od šećerne bolesti, nastavite pozorno pratiti razinu
šećera u svojoj krvi), porast vrijednosti kreatin kinaze u krvi

-

glavobolju, omaglicu, vrtoglavicu, trnce i bockanje, osjećaj umora

-

oštećenje vida, dvoslike

-

tinitus (zujanje u ušima)

-

kašalj, zaduhu (dispneja)

-

poremećaj probave: mučnina, povraćanje, zatvor, vjetrovi, loša probava, poremećaj pražnjenja
crijeva, proljev, bolovi u trbuhu, poremećaj osjeta okusa, nelagoda u gornjem dijelu trbuha

-

bolove u zglobovima i mišićima, spazam mišića i bolove u leđima

-

umor, slabost

-

oticanje gležnjeva, palpitacije (osjećaj lupanja srca), crvenilo uz osjećaj vrućine

-

rezultate krvnih pretraga koji ukazuju na promjene jetrenih funkcija.

Manje često

(može se pojaviti u do 1 na 100 osoba):

-

anoreksiju (gubitak apetita), povećanje ili smanjenje tjelesne težine, pad razine šećera u krvi
(ako bolujete od šećerne bolesti nastavite pažljivo pratiti razinu šećera u krvi)

-

noćne more, nesanicu, poremećaji sna, pospanost, promjene raspoloženja, tjeskobu, depresiju

-

utrnulost ili trnce u prstima ruku i nogu ili u udovima, smanjen osjet boli ili dodira, promjene
osjeta okusa, gubitak pamćenja

-

zamućen vid,

-

niski krvni tlak

-

kihanje/ curenje iz nosa uzrokovano upalom nosne sluznice (rinitis)

-

podrigivanje, suha usta, bolove u gornjem i donjem dijelu trbuha

-

jak svrbež ili kožni osip, crvene mrlje po koži, promjene boje kože, nakupine mjehurića po koži,
koprivnjaču, reakcije fotosenzitivnosti (povećana osjetljivost kože na sunce), gubitak kose

-

poteškoće s bubrezima, poremećaj u mokrenju, povećanu potreba za mokrenjem noću, češće
mokrenje

-

nemogućnost postizanja erekcije, impotenciju, osjećaj nelagode u dojkama ili povećanje dojki u
muškaraca

-

bolove u vratu, umor mišića

-

osjećaj kao da ste bolesni, drhtavicu, nesvjesticu, padove, bolove u prsima, malaksalost,
povišenu temperaturu (vrućicu), pojačano znojenje, bolove

-

tahikardiju (ubrzani rad srca), vaskulitis (upala stjenke krvnih žila)

-

prekomjeran broj eozinofila (vrsta bijelih krvnih stanica)

-

nalaz bijelih krvnih stanica u mokraći

-

promjene u laboratorijskim nalazima: povišena razina kalija u krvi koja se vraća na normalu
nakon prekida liječenja, niska razina natrija, hipoglikemija (vrlo niska razina šećera u krvi) kod
bolesnika koji boluju od šećerne bolesti, povišene razine ureje i kreatinina u krvi

Rijetko (može se pojaviti u do 1 na 1000 osoba):

-

smetenost

-

neuobičajeno krvarenje ili pojavu modrica

-

kolestazu (žutilo kože i bjeloočnica)

-

ozljede tetiva

-

promjene u laboratorijskim nalazima: povišena razina jetrenih enzima, povišena razina bilirubina
u serumu

-

poremećaj živaca koji može uzrokovati slabost, trnce ili utrnulost

Vrlo rijetko (može se pojaviti u do 1 na 10 000 osoba):

-

eozinofilnu pneumoniju (rijetka vrsta upale pluća)

-

gubitak sluha

-

osjetljivost na svjetlost

-

povišenu mišićnu napetost

-

oticanje desni

-

akutno zatajenje bubrega

-

nadimanje trbuha (gastritis)

-

poremećaj funkcije jetre, žuto obojenje kože (žutica), povišenje razine jetrenih enzima koji mogu
utjecati na neke medicinske pretrage

-

poremećaj krvi kao smanjeni broj bijelih i crvenih krvnih stanica, niski hemoglobin, niski broj
trombocita što može dovesti do neuobičajene pojave modrica ili lakog krvarenja (oštećenje
crvenih krvnih stanica), bolesti koje su posljedica uništenja crvenih krvnih stanica

Nepoznato
-

neprekidna slabost mišića

-

drhtanje, ukočenost, ukočeno lice, spori pokreti i poteškoće u hodanju

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5.

Kako čuvati Lipertance

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturu do 30°C

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i bočici.
Nakon otvaranja polipropilenskog spremnika s 30 tableta, tablete se moraju upotrijebiti unutar 30
dana.
Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Spremnik čuvati čvrsto zatvoren radi zaštite od vlage.
Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako
baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Lipertance sadrži
-

Djelatne tvari su atorvastatin, perindopril arginin i amlodipin.

- Jedna tableta Lipertancea 10 mg/5 mg/5 mg sadrži 10,82 mg atorvastatinkalcij trihidrata što

odgovara 10 mg atorvastatina, 5 mg perindopril arginina što odgovara 3,40 mg
perindoprila i 6,94 mg amlodipinbesilata što odgovara 5 mg amlodipina

- Jedna tableta Lipertancea 20 mg/5 mg/5 mg sadrži 21,64 mg atorvastatinkalcij trihidrata što

odgovara 20 mg atorvastatina, 5 mg perindopril arginina što odgovara 3,40 mg
perindoprila i 6,94 mg amlodipinbesilata što odgovara 5 mg amlodipina

- Jedna tableta Lipertancea 20 mg/10 mg/5 mg sadrži 21,64 mg atorvastatinkalcij trihidrata što

odgovara 20 mg atorvastatina, 10 mg perindopril arginina što odgovara 6,79 mg
perindoprila i 6,94 mg amlodipinbesilata što odgovara 5 mg amlodipina

- Jedna tableta Lipertancea 20 mg/10 mg/10 mg sadrži 21,64 mg atorvastatinkalcij trihidrata što

odgovara 20 mg atorvastatina, 10 mg perindopril arginina što odgovara 6,79 mg
perindoprila i 13,87 mg amlodipinbesilata što odgovara 10 mg amlodipina

- Jedna tableta Lipertancea 40 mg/10 mg/10 mg sadrži 43,28 mg atorvastatinkalcij trihidrata što

odgovara 40 mg atorvastatina, 10 mg perindopril arginina što odgovara 6,79 mg
perindoprila i 13,87 mg amlodipinbesilata što odgovara 10 mg amlodipina.

Drugi sastojci su:

- jezgra tablete: laktoza hidrat, kalcijev karbonat (E170), hidroksipropilceluloza (E463), natrijev

škroboglikolat (vrste A), mikrokristalična celuloza (E460), maltodekstrin, magnezijev stearat
(E572).

- film ovojnica tablete: glicerol (E422), hipromeloza (E464), makrogol 6000, magnezijev stearat

(E572), titanijev dioksid (E171), željezov oksid žuti (E172).

Kako Lipertance izgleda i sadržaj pakiranja
Lipertance 10 mg/5 mg/5 mg tablete su žute, okrugle, filmom obložene tablete promjera 7 mm,
polumjera zakrivljenosti 25 mm, s utisnutim “ ”na jednoj strani i

na drugoj strani.

Lipertance 20 mg/5 mg/5 mg tablete su žute, okrugle, filmom obložene tablete promjera 8,8 mm
polumjera zakrivljenosti 32 mm, s utisnutim “ ”na jednoj strani i

na drugoj strani.

Lipertance 20 mg/10 mg/5 mg tablete su žute, četvrtaste, filmom obložene tablete, dužine stranica 9
mm, polumjera zakrivljenosti 16 mm, s utisnutim “ ”na jednoj strani i

na drugoj strani.

Lipertance 20 mg/10 mg/10 mg tablete su žute, duguljaste, filmom obložene tablete 12,7 mm duge i
6,35 mm široke, s utisnutim “ ”na jednoj strani i

na drugoj strani.

Lipertance 40 mg/10 mg/10 mg tablete su žute, duguljaste, filmom obložene tablete 16 mm duge i 8
mm široke, s utisnutim “ ”na jednoj strani i

na drugoj strani.

30 filmom obloženih tableta u spremniku zatvoren sa čepom. Čep sadrži sredstvo za sušenje.

Kapsule kao sredstvo za sušenje ne smiju se ukloniti niti progutati.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarskoi recept.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet
Oktal –Pharma d.o.o
Pijačna 14a
Sarajevo

Proizvođač (administrativno središte)
Les Laboratories Servier
50,rue Carnot, Suresnes Cedex
92284, Francuska

Proizvođač gotovog lijeka
Les Laboratoires Servier Industrie
905, route de Saran
45520 Gidy
Francuska

i

Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.
03-236 Warszawa
ul. Annopol 6b
Poljska

i

EGIS Pharmaceuticals PLC
H-9900 Körmend, Mátyás király u.65
Mađarska

i

Servier (Ireland) Industries Ltd (SII)
Moneylands - Gorey Road – Arklow
Co. Wicklow
Irska

Broj i datum rješenja o odobrenju za stavljanje gotovog lijeka u promet
Lipertance 30 x (10 mg + 5 mg + 5 mg) filmom obložena tableta: 04-07.3-1-2665/16 od 06.04.2017.
Lipertance 30 x (20 mg + 5 mg + 5 mg) filmom obložena tableta: 04-07.3-1-2666/16 od 06.04.2017.
Lipertance 30 x (20 mg + 10 mg + 5 mg) filmom obložena tableta: 04-07.3-1-2667/16 od 06.04.2017.
Lipertance 30 x (20 mg + 10 mg + 10 mg) filmom obložena tableta: 04-07.3-1-2668/16 od 06.04.2017.
Lipertance 30 x (40 mg + 10 mg + 10 mg) filmom obložena tableta: 04-07.3-1-2669/16 od 06.04.2017.