Supstanca: Amlodipin

AMLODIPIN 126

SOBYCOMBI tableta 5 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 tableta ( 3 blistera po 10 tableta ) u kutiji
SOBYCOMBI tableta 5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji
SOBYCOMBI tableta 10 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji
SOBYCOMBI tableta 10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji
AMLODIL kapsula, tvrda 5 mg/1 kapsula | 20 kapsula, tvrdih (2 PVC/Al blistera po 10 kapsula) u kutiji
AMLODIL tableta 5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
AMLODIL tableta 10 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
AMLODIPIN Replek Farm tableta 5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
AMLODIPIN ALKALOID tableta 5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta) u kutiji
AMLODIPIN ALKALOID tableta 10 mg/1 tableta | 30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta) u kutiji
AMLODIPIN FARMAVITA tableta 5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 blistera po 10 tableta), u kutiji
AMLODIPIN FARMAVITA tableta 10 mg/1 tableta | 30 tableta (2 blistera po 15 tableta) u kutiji
AMLODIPIN Replek Farm tableta 10 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
AMLOGAL tableta 5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 blistera po 10 tableta)
AMLOGAL tableta 10 mg/1 tableta | 30 tableta (3 blistera po 10 tableta)
AMLOPIN 10 mg tableta 10 mg/1 tableta | 20 tableta (2 Al/Al - blistera po 10 tableta) u kutiji
VAZOTAL tableta 5 mg/1 tableta | 20 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
VAZOTAL tableta 10 mg/1 tableta | 20 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
LOPRESS tableta 5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji
LOPRESS tableta 10 mg/1 tableta | 30 tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji
VILPIN tableta 5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
VILPIN tableta 10 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
NORVASC tableta 10 mg/1 tableta | 30 tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji
NORVASC tableta 5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji
TENOX tableta 10 mg/1 tableta | 30 tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji
TENOX tableta 5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji
VAZOTAL tableta 10 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
VAZOTAL tableta 5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
AMLOPIN 10 mg tableta 10 mg/1 tableta | 30 tableta (3 Al/Al - blistera po 10 tableta) u kutiji
AMLOPIN 5 mg tableta 5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 Al/Al - blistera po 10 tableta) u kutiji
AMLOPIN 5 mg tableta 5 mg/1 tableta | 20 tableta (2 Al/Al - blistera po 10 tableta) u kutiji
AMLODIPIN PharmaS tableta 5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PVC/PVdC-aluminijumska blistera po 10 tableta) u kutiji
AMLODIPIN PharmaS tableta 10 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PVC/PVdC-aluminijumska blistera po 10 tableta) u kutiji
NATRIXAM tableta s prilagođenim oslobađanjem 5 mg/1 tableta+ 1.5 mg/1 tableta | 30 tableta sa prilagođenim oslobađanjem (2 Al/PVC blistera sa po 15 tableta), u kutiji
NATRIXAM tableta s prilagođenim oslobađanjem 10 mg/1 tableta+ 1.5 mg/1 tableta | 30 tableta sa prilagođenim oslobađanjem (2 Al/PVC blistera sa po 15 tableta), u kutiji
AMLESSA tableta 8 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 90 tableta (9 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta) u kutiji
AMLESSA tableta 8 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al - blister po 10 tableta) u kutiji
AMLESSA tableta 8 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 90 tableta (9 OPA/Al/PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
NORPREXANIL 5 mg/5 mg tableta tableta 5 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 tableta u plastičnom spremniku sa plastičnim zatvaračem i sredstvom za sušenje, u kutiji
AMLESSA tableta 8 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
AMLESSA tableta 4 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 90 tableta (9 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
NORPREXANIL 5 mg/10 mg tableta tableta 5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 tableta u plastičnom spremniku sa plastičnim zatvaračem i sredstvom za sušenje, u kutiji
AMLESSA tableta 4 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
AMLESSA tableta 4 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 90 tableta (9 OPA/Al/PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
AMLESSA tableta 4 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
NORPREXANIL 10 mg/5 mg tableta tableta 10 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 tableta u plastičnom spremniku sa plastičnim zatvaračem, u kutiji
NORPREXANIL 10 mg/10 mg tableta tableta 10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 tableta u plastičnom spremniku sa plastičnim zatvaračem, u kutiji
AMLOPIN COMBO kapsula, tvrda 2.5 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula | 28 kapsula tvrdih ( 4 PA/ALU/PVC/ALU blistera po 7 kapsula) u kutiji
AMLOPIN COMBO kapsula, tvrda 5 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula | 28 kapsula tvrdih (4 PA/ALU/PVC/ALU blistera po 7 kapsula) u kutiji
AMLOPIN COMBO kapsula, tvrda 5 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula | 28 kapsula tvrdih (4 PA/ALU/PVC/ALU blistera po 7 kapsula) u kutiji
AMLOPIN COMBO kapsula, tvrda 10 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula | 28 kapsula tvrdih (4 PA/ALU/PVC/ALU blistera po 7 kapsula) u kutiji
AMLOPIN COMBO kapsula, tvrda 10 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula | 28 kapsula tvrdih (4 PA/ALU/PVC/ALU blistera po 7 kapsula) u kutiji
AMLEWEL tableta 2 mg/1 tableta+ 0.625 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA /Al/PVC//Al blistera po 10 tableta) u kutiji
AMLEWEL tableta 4 mg/1 tableta+ 1.25 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta) u kutiji
AMLEWEL tableta 4 mg/1 tableta+ 1.25 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta) u kutiji
AMLEWEL tableta 8 mg/1 tableta+ 2.5 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta) u kutiji
AMLEWEL tableta 8 mg/1 tableta+ 2.5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta) u kutiji
TRIPLIXAM filmom obložena tableta 2.5 mg/1 tableta+ 0.625 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (u bijelom polietilenskom spremniku s usporivačem protoka tableta, plastičnim zatvaračem i sa sredstvom za sušenje), u kutiji
TRIPLIXAM filmom obložena tableta 5 mg/1 tableta+ 1.25 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (u bijelom polietilenskom spremniku s usporivačem protoka tableta, plastičnim zatvaračem i sa sredstvom za sušenje), u kutiji
TRIPLIXAM filmom obložena tableta 5 mg/1 tableta+ 1.25 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (u bijelom polietilenskom spremniku s usporivačem protoka tableta, plastičnim zatvaračem i sa sredstvom za sušenje), u kutiji
TRIPLIXAM filmom obložena tableta 10 mg/1 tableta+ 2.5 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (u bijelom polietilenskom spremniku s usporivačem protoka tableta, plastičnim zatvaračem i sa sredstvom za sušenje), u kutiji
TRIPLIXAM filmom obložena tableta 10 mg/1 tableta+ 2.5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (u bijelom polietilenskom spremniku s usporivačem protoka tableta, plastičnim zatvaračem i sa sredstvom za sušenje), u kutiji
EXFORGE film tableta 5 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta | 28 film tableta (2 blistera po 14 tableta), u kutiji
EXFORGE film tableta 5 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta | 28 film tableta (2 blistera po 14 tableta), u kutiji
EXFORGE film tableta 10 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta | 28 film tableta (2 blistera po 14 tableta)
YANIDA COMBO film tableta 80 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 film tableta (3 PVC/TE/PVdC//Al blistera po 10 film tableta) u kutiji
YANIDA COMBO film tableta 160 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 film tableta (3 PVC/TE/PVdC//Al blistera po 10 film tableta) u kutiji
YANIDA COMBO film tableta 160 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 film tableta (3 PVC/TE/PVdC//Al blistera po 10 film tableta) u kutiji
VALDIPIN film tableta 5 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta | 28 film tableta (4 Al/Al blistera po 7 film tableta), u kutiji
VALDIPIN film tableta 5 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta | 30 film tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
VALDIPIN film tableta 5 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta | 28 film tableta (4 Al/Al blistera po 7 film tableta), u kutiji
VALDIPIN film tableta 5 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta | 30 film tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
VALDIPIN film tableta 10 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta | 28 film tableta (4 Al/Al blistera po 7 film tableta), u kutiji
VALDIPIN film tableta 10 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta | 30 film tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
Amlodipin/valsartan Pliva filmom obložena tableta 5 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta | 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/ACLAR/PVC//Al blistera po 14 tableta), u kutiji
Amlodipin/valsartan Pliva filmom obložena tableta 5 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta | 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/ACLAR/PVC//Al blistera po 14 tableta), u kutiji
Amlodipin/valsartan Pliva filmom obložena tableta 10 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta | 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/ACLAR/PVC//Al blistera po 14 tableta), u kutiji
TENLORIS filmom obložena tableta 50 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/Al/PVC blistera po 10 tableta) ,u kutiji
TENLORIS filmom obložena tableta 50 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/Al/PVC blistera po 10 tableta) ,u kutiji
TENLORIS filmom obložena tableta 100 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/Al/PVC blistera po 10 tableta) ,u kutiji
TENLORIS filmom obložena tableta 100 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/Al/PVC blistera po 10 tableta) ,u kutiji
CADUET film tableta 5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 film tableta (3 PA/Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
CADUET film tableta 10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 film tableta (3 PA/Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
ATORDAPIN filmom obložena tableta 5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta) u kutiji
ATORDAPIN filmom obložena tableta 10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta) u kutiji
ROSUDAPIN filmom obložena tableta 10 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC-Al blistera po 10 tableta), u kutiji
ROSUDAPIN filmom obložena tableta 10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC-Al blistera po 10 tableta), u kutiji
ROSUDAPIN filmom obložena tableta 15 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC-Al blistera po 10 tableta), u kutiji
ROSUDAPIN filmom obložena tableta 20 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC-Al blistera po 10 tableta), u kutiji
ROSUDAPIN filmom obložena tableta 15 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC-Al blistera po 10 tableta), u kutiji
ROSUDAPIN filmom obložena tableta 20 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC-Al blistera po 10 tableta), u kutiji
LIPERTANCE filmom obložena tableta 10 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta u PP spremniku, u kutiji
LIPERTANCE filmom obložena tableta 20 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta u PP spremniku, u kutiji
LIPERTANCE filmom obložena tableta 20 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta u PP spremniku, u kutiji
LIPERTANCE filmom obložena tableta 20 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta u PP spremniku, u kutiji
LIPERTANCE filmom obložena tableta 40 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta u PP spremniku, u kutiji
AMLORAM kapsula, tvrda 5 mg/1 kapsula+ 2,5 mg/1 kapsula | 30 kapsula, tvrdih (3 PA/ALU/PVC/ALU blistera po 10 kapsula), u kutiji
AMLORAM kapsula, tvrda 5 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula | 30 kapsula, tvrdih (3 PA/ALU/PVC/ALU blistera po 10 kapsula), u kutij
AMLORAM kapsula, tvrda 10 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula | 30 kapsula, tvrdih (3 PA/ALU/PVC/ALU blistera po 10 kapsula), u kutij
AMLORAM kapsula, tvrda 5 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula | 30 kapsula, tvrdih (3 PA/ALU/PVC/ALU blistera po 10 kapsula), u kutij
AMLORAM kapsula, tvrda 10 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula | 30 kapsula, tvrdih (3 PA/ALU/PVC/ALU blistera po 10 kapsula), u kutiji
RAMEAM kapsula, tvrda 5 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula | 30 kapsula, tvrdih (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 kapsula), u kutiji
RAMEAM kapsula, tvrda 10 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula | 30 kapsula, tvrdih (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 kapsula), u kutiji
RAMEAM kapsula, tvrda 5 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula | 30 kapsula, tvrdih (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 kapsula), u kutiji
RAMEAM kapsula, tvrda 10 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula | 30 kapsula, tvrdih (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 kapsula), u kutiji
WAMLOX filmom obložena tableta 5 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (3 blistera OPA/Al/PVC-Al folija, sa po 10 tableta), u kutiji
WAMLOX filmom obložena tableta 5 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (3 blistera OPA/Al/PVC-Al folija, sa po 10 tableta), u kutiji
WAMLOX film tableta 10 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (3 blisteta OPA/Al/PVC-Al folija, sa po 10 tableta), u kutiji
WAMLOX filmom obložena tableta 5 mg/1 tableta+ 320 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (3 blistera OPA/Al/PVC-Al folija, sa po 10 tableta), u kutiji
WAMLOX filmom obložena tableta 10 mg/1 tableta+ 320 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (3 blistera OPA/Al/PVC-Al folija, sa po 10 tableta), u kutiji
CAPEXIN tableta 4 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PA-Al-PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
CAPEXIN tableta 4 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PA-Al-PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
CAPEXIN tableta 8 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PA-Al-PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
CAPEXIN tableta 8 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PA-Al-PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
PRILEN AM kapsula, tvrda 5 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula | 28 kapsula (4 PA/Al/PVC blistera po 7 kapsula), u kutiji
PRILEN AM kapsula, tvrda 10 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula | 28 kapsula, tvrdih (4 PA/Al/PVC blistera po 7 kapsula), u kutiji
PRILEN AM kapsula, tvrda 5 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula | 28 kapsula (4 PA/Al/PVC blistera po 7 kapsula), u kutiji
PRILEN AM kapsula, tvrda 10 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula | 28 kapsula, tvrdih (4 PA/Al/PVC blistera po 7 kapsula), u kutiji
PRILEN AM kapsula, tvrda 5 mg/1 kapsula+ 2,5 mg/1 kapsula | 28 kapsula, tvrdih (4 PA/Al/PVC blistera sa po 7 kapsula), u kutiji
AMLODIPIN LEK tableta 5 mg/1 tableta | 20 tableta (2 Alu/Alu blistera sa po 10 tableta), u kutiji
AMLODIPIN LEK tableta 5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 Alu/Alu blistera sa po 10 tableta), u kutiji
AMLODIPIN LEK tableta 10 mg/1 tableta | 20 tableta (2 Alu/Alu blistera sa po 10 tableta), u kutiji
AMLODIPIN LEK tableta 10 mg/1 tableta | 30 tableta (3 Alu/Alu blistera sa po 10 tableta), u kutiji
YANIDA TRIO film tableta 5 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta+ 12,5 mg/1 tableta | 28 film tableta (2 PVC/TE/PVdC/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji
YANIDA TRIO film tableta 5 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta | 28 film tableta (2 PVC/TE/PVdC/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji
YANIDA TRIO film tableta 10 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta+ 12,5 mg/1 tableta | 28 film tableta (2 PVC/TE/PVdC/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji