LUPOCET

LUPOCET 120 mg supozitorija

10 (2x5) čepića u strip (PVC/PE) pakiranju, u kutiji

Supstance:
paracetamol
Jačina ATC Oblik
120 mg supozitorija N02BE01 čepić

UPUTA O LIJEKU

LUPOCET

120 mg čepić

paracetamol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili

ljekarnik.
-

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i
svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite liječniku ako se Vaše dijete ne osjeća bolje ili ako se osjeća lošije nakon 3 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.

Što su LUPOCET čepići i za što se koriste?

2.

Prije nego počnete primjenu LUPOCET čepića

3.

Kako primjenjivati LUPOCET čepiće?

4.

Moguće nuspojave

5.

Kako čuvati LUPOCET čepiće?

6.

Dodatne informacije

1. ŠTO JE LUPOCET ĆEPIĆI I ZA ŠTO SE KORISTE

LUPOCET čepići sadrže paracetamol. Koriste se za snižavanje povišene tjelesne temperature i za

ublažavanje boli.

LUPOCET čepići namijenjeni su djeci. Prikladni su za snižavanje povišene tjelesne temperature koja je

povezana s prehladom, gripom, dječjim zaraznim bolestima (npr. vodene kozice, hripavac, ospice,

zaušnjaci) ili reakcijom na cijepljenje, kao i za ublažavanje zubobolje, glavobolje, grlobolje, boli pri nicanju

zuba, nakon operacija i ozljeda te boli u mišićima i zglobovima.
Primjena čepića osobito je pogodna za bolesnike koji ne mogu uzimati sirup (npr. nakon operativnog

zahvata ili kod mučnine i povraćanja).

2. PRIJE NEGO POČNETE PRIMJENU LUPOCET ČEPIĆA

Nemojte primjenjivati LUPOCET čepiće ako je Vaše dijete alergično na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak
lijeka (naveden u dijelu 6.).

U nedonoščadi mlađe od 3 mjeseca, LUPOCET čepići se primjenjuju uz nadzor liječnika.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite LUPOCET čepiće:

ako Vaše dijete ima problema s bubrezima i/ili jetrom

ako Vaše dijete istodobno uzima druge lijekove koji sadrže paracetamol (odmah prekinite njihovu
primjenu jer se ne smiju koristiti zajedno s LUPOCET čepićima, vidjeti dio Drugi lijekovi i LUPOCET

čepići).

Obavijestite svog liječnika ako bol traje dulje vremena (npr. dugotrajna, neprekidna glavobolja).

Potreban je oprez pri primjeni LUPOCET čepića tijekom duljeg razdoblja.

U slučaju predoziranja potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć, čak i ako nema nikakvih simptoma

(vidjeti dio Ako primijenite više LUPOCET čepića nego što ste trebali). Naime, postoji rizik za naknadnu

pojavu teškog oštećenja jetre.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vaše dijete ili, pak, niste sigurni, javite se svom liječniku.

Package Leaflet

PLfD000844/3

Bosnia and Herzegovina

Page 1 of 4

Drugi lijekovi i LUPOCET čepići
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako Vaše dijete uzima ili je nedavno uzelo ili bi moglo uzeti bilo

koje druge lijekove, uključujući i lijekove bez recepta. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako

niste sigurni.

Tijekom primjene LUPOCET čepića ne smiju se uzimati neki drugi lijekovi koji sadržavaju paracetamol.

Ako Vaše dijete uzima neke od sljedećih lijekova, savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije primjene

LUPOCET čepića:
-

antikoagulanse (lijekove koji sprječavaju zgrušavanje krvi)

antiepileptike (lijekove za liječenje epilepsije ili padavice)

barbiturate (lijekove za smirenje i liječenje epilepsije ili padavice)

rifampicin (lijek za liječenje bakterijskih infekcija)

kloramfenikol (lijek za liječenje bakterijskih infekcija).

3.

KAKO PRIMJENJIVATI LUPOCET ČEPIĆE

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili

ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.Ne preporučuje se primjena dulje

od tri dana bez savjeta liječnika. U slučaju da se unatoč primjeni lijeka tegobe Vašeg djeteta ne ublaže ili

se pojave novi simptomi, potražite savjet liječnika.

Doziranje se treba temeljiti na tjelesnoj masi djeteta. Približna dob u odnosu na tjelesnu masu navedena

je samo kao smjernica.

Preporučene doze ne smiju se uzimati u razmacima kraćim od 4 sata niti više od četiri doze tijekom 24

sata.

Polovicu ili cijeli čepić umetnite u debelo crijevo čistim rukama.

Novorođenčad i dojenčad do 3 mjeseca (tjelesna masa do 5 kg)

Uobičajena doza: 10-15 mg/kg tjelesne mase, odnosno polovica čepića (60 mg) 3 do 4 puta na dan po

potrebi.

Novorođenačka žutica: 5 mg/kg tjelesne mase 3 do 4 puta na dan.

Dojenčad od 3 mjeseca do jedne godine (tjelesna masa od 5-10 kg)

1/2-1 čepić (60-120 mg) 3 do 4 puta na dan.

Djeca od 1-5 godina (tjelesna masa od 10-20 kg)

1-2 čepića (120-240 mg) 3 do 4 puta na dan.

Ako primijenite više LUPOCET čepića nego što ste trebali
Odmah se javite najbližoj hitnoj pomoći ili o tome obavijestite svog liječnika ili ljekarnika. Uzmite čepiće ili

uputu o lijeku sa sobom kako bi zdravstveni djelatnici kojima ste se obratili znali točno o kojem se lijeku

radi.

Ako ste zaboravili primijeniti LUPOCET čepiće

Ako ste propustili jednu dozu LUPOCET čepića, u slučaju da je i dalje prisutna vrućica ili bol uzmite
sljedeću dozu lijeka. Vremenski razmak između doza ne smije biti manji od 4 sata. Nemojte uzeti dvije

doze lijeka odjednom.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.

MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi lijekovi ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Uz terapijsku dozu lijeka općenito su rijetke nuspojave. Prijavljeni su vrlo rijetki slučajevi ozbiljnih kožnih

reakcija.

Package Leaflet

PLfD000844/3

Bosnia and Herzegovina

Page 2 of 4

Prestanite uzimati lijek i odmah obavijestite liječnika ako primijetite ili sumnjate na sljedeće nuspojave:
-

alergijske reakcije koje mogu biti i težeg oblika kao što je kožni osip i svrbež, ponekad kao oticanje

usnica i lica ili kao pojava kratkog daha

kožni osip ili ljuštenje kože, što može biti popraćeno s oštećenjem sluznice usne šupljine

tegobe s disanjem (vjerojatnost da se pojavi ovakva reakcija je veća ako je dijete prethodno na isti
način reagiralo pri primjeni nekog drugog lijeka protiv boli, npr. ibuprofen, acetilsalicilatna kiselina)

neobjašnjiva pojava modrica ili krvarenja

mučnina, iznenadni gubitak tjelesne mase, gubitak apetita, žuto obojene bjeloočnice i koža.

Česta nuspojava je crvenilo u području čmara.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili

ljekarnika. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o

lijeku, kao i one koje jesu.

5.

KAKO ČUVATI LUPOCET ČEPIĆE

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek čuvajte na temperaturi ispod 25

C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti
odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti

lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

DODATNE INFORMACIJE

Što LUPOCET čepići sadrže

Djelatna tvar je paracetamol.

Jedan čepić sadrži 120 mg paracetamola.

Pomoćna tvar u čepiću je tvrda mast.

Kako LUPOCET čepići izgledaju i sadržaj pakovanja

LUPOCET čepići su bijele boje.

10 (2x5) čepića u strip (PVC/PE) pakiranju, u kutiji.

Režim izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez liječničkog recepta

Proizvođač

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.

Ulica Danica 5

48 000 Koprivnica, Hrvatska

Proizvođač gotovog lijeka
BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.

Ulica Danica 5

48 000 Koprivnica, Hrvatska

Nositelj dozvole za stavljanje lijeka u promet

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo
Igmanska 5a,

71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina

Package Leaflet

PLfD000844/3

Bosnia and Herzegovina

Page 3 of 4

7.

BROJ I DATUM DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

04-07.3-2-4042/16 od 08.11.2016.

8.

DATUM REVIZIJE TEKSTA

04/2017.

Package Leaflet

PLfD000844/3

Bosnia and Herzegovina

Page 4 of 4