LYSOBACT DUO

LYSOBACT DUO 20 mg lozenga+ 1.5 mg lozenga

20 komprimovanih lozengi (2 PVC/PE/PVDC/Al blistera po 10 lozengi), u kutiji

Supstance:
cetilpiridin lizozim
Jačina ATC Oblik
20 mg lozenga+ 1.5 mg lozenga R02AA komprimovana lozenga