MANITOL 20% IMUNA

MANITOL 20% IMUNA 200 g000 mL

40 plastičnih (PP) kesa sa po 100 ml rastvora za infuziju, u kartonskoj kutiji

Supstance:
manitol
Jačina ATC Oblik
200 g000 mL B05BC01 rastvor za infuziju