MEDICINSKI KISIK Messer

MEDICINSKI KISIK Messer 99,5 % v/v inhalacija

medicinski gas, kriogeni u pokretnoj kriogenoj posudi (čelična cisterna) 24000 kg

Supstance:
kiseonik
Jačina ATC Oblik
99,5 % v/v inhalacija V03AN01 medicinski gas, kriogeni