MEDICINSKI KISIK Messer

MEDICINSKI KISIK Messer 99.5 % v/v inhalacija

medicinski gas, kriogeni u pokretnoj kriogenoj posudi (čelični rendžer) 1000 l

Supstance:
kiseonik
Jačina ATC Oblik
99.5 % v/v inhalacija V03AN01 medicinski gas, kriogeni