MONTELUKAST PharmaS

MONTELUKAST PharmaS 5 mg tableta

28 tableta za žvakanje (2 blistera po 14 tableta), u kutiji

Supstance:
montelukast
Jačina ATC Oblik
5 mg tableta R03DC03 tableta za žvakanje