MUCODYNE

MUCODYNE 250 mg/5 mL

staklena boca sa 100 ml sirupa i kašičicom, u kutiji

Supstance:
karbocistein
Jačina ATC Oblik
250 mg/5 mL R05CB03 sirup

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

MUCODYNE, sirup, 250 mg/5 ml
karbocistein

Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lijek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste

znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavjestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek MUCODYNE i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek MUCODYNE
3. Kako se upotrebljava lijek MUCODYNE
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek MUCODYNE
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK MUCODYNE I ČEMU JE NAMIJENJEN?

MUCODYNE sirup 250 mg/5 ml sadrži kao aktivnu supstancu karbocistein koji pripada grupi lijekova
pod nazivom mukolitici. Karbocistein svojom aktivnošću smanjuje viskoznost mukusa (bronhijalnog
sekreta) u disajnim putevima i olakšava iskašljavanje. MUCODYNE se koristi za liječenje problema sa
disajnim putevima (respiratorni trakt) koji nastaju kada imate previše mukusa ili kada je on ljepljiv.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK MUCODYNE

Lijek MUCODYNE ne smijete koristiti ukoliko:

Ste alergični (preosjetljivi) na karbocistein ili na neku od pomoćnih supstanci u lijeku
(navedene su u dijelu 6). Znaci preosjetljivosti su osip, problemi sa gutanjem ili disanjem, otok
usana, lica, grla ili jezika.

Imate čir na želucu ili crijevima.

Ne uzimajte MUCODYNE ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni razgovarajte
sa Vašim ljekarom ili farmaceutom prije nego što uzmete MUCODYNE.

Primjena drugih lijekova

Kažite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek,

uključujući i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta.

Primenja lijeka MUCODYNE u periodu trudnoće i dojenja

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Prije upotrebe lijeka, obavijestite Vašeg ljekara ako:

Ste trudni, planirate trudnoću ili mislite da ste trudni. MUCODYNE ne smijete uzimati prvih 3
mjeseca trudnoće.

Dojite ili planirate dojenje.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka MUCODYNE
Lijek MUCODYNE

sadrži saharozu. Ako Vam je ljekar rekao da ne podnosite neke šećere razgovarajte

sa njim prije upotrebe lijeka.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK MUCODYNE

Lijek MUCODYNE uzimajte uvijek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš ljekar. Ako niste sasvim

sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Lijek MUCODYNE se uzima oralnim putem. U pakovanju MUCODYNE sirupa nalazi se mjerna
posuda. Ako mislite da lijek djeluje previše slabo ili jako nemojte sami mijenjati dozu nego obavijestite
Vašeg ljekara.

Odrasli uključujući i starije

Preporučena doza je 15 ml tri puta dnevno. U slučaju poboljšanja simptoma dozu treba smanjiti na 10 ml
tri puta dnevno.

Djeca
Ne preporučuje se primjena MUCODYNE sirupa 250 mg/5 ml kod djece. Za djecu je namjenjen
MUCODYNE sirup 125 mg/5 ml.

Ako ste uzeli više lijeka MUCODYNE nego što je trebalo
Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka MUCODYNE od onoga što Vam je preporučeno odmah se obratite
Vašem ljekaru ili idite u najbližu bolnicu. Sa sobom ponesite pakovanje lijeka koji ste popili da ljekar
vidi koji lijek ste uzeli. Ako ste popili previše lijeka MUCODYNE vjerovatno ćete imati poremećaje u
gastrointestinalnom traktu (organi za varenje).

Ako ste zaboravili da uzmete lijek MUCODYNE

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu lijeka ne brinite. Sačekajte da dođe vrijeme da uzmete slijedeću
dozu.
Ako imate neka pitanja koja se odnose na upotrebu ovog lijeka obratite se Vašem ljekaru ili
farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Lijek MUCODYNE, kao i drugi lijekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti
kod svih.
Prestanite da uzimate lijek MUCODYNE odmah idite kod ljekara ili najbližu bolnicu ako:

Se pojavi alergijska reakcija . Simptomi su ospi, problemi sa gutanjem ili disanjem, oticanje
usana, lica, grla ili jezika.

Se jave plikovi ili krvarenje na koži oko usana, očiju, usta, nosa i genitalija. Takođe možete
imati simptome slične gripu i povišenu temperaturu (što može da se naziva Stevens-Johnson-
ov sindrom).

Odmah obavijestite svog ljekara ako se pojavi neko od slijedećih ozbiljnih neželjenih dejstava:

Krv u povraćenom sadržaju ili crna katranasta stolica.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.
5. KAKO ČUVATI LIJEK MUCODYNE

Čuvati van domašaja i vidokruga djece!

Rok upotrebe:
3 (tri) godine.
Nakon otvaranja upotrijebiti u roku od 30 dana.

Lijek ne treba koristiti nakon isteka roka upotrebe koji je označen na pakovanju poslije EXP.
Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje:
Čuvati na temperaturi do 25°C. Ne čuvati u frižideru i ne zamrzavati.
Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lijek
se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lijek MUCODYNE

MUCODYNE, 250 mg/5ml, sirup

Aktivna supstanca je karbocistein.
5 ml sirupa sadrži:
karbocistein 250 mg

Ostali sastojci su:

Natrijum-metilparahidroksibenzoat

Saharoza

Karamel

Aroma ruma

Aroma cimeta

Rastvor natrijum-hidroksida

Rastvor hlorovodonične kiseline

Prečišćena voda

Kako izgleda lijek MUCODYNE i sadržaj pakovanja

MUCODYNE, 250 mg/5 ml, sirup

Homogeni, svijetlo braon, bistri rastvor, karakterističnog mirisa na rum i cimet.
Braon Amber staklena bočica sa zatvaračem koji djeca ne mogu otvoriti.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Proizvođač
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Proizvođač gotovog lijeka
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

BROJ I DATUM DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
MUCODYNE, sirup, 250 mg/ 5 ml: 04-07.3-2-5837/15 od 25.04.2016.