MULTIBIC 2 mmol/l kalija

MULTIBIC 2 mmol/l kalija 0.1491 g000 mL+ 0.2205 g000 mL+ 0.1017 g000 mL+ 1.1 g000 mL+ 6.136 g000 mL+ 2.94 g000 mL

2 vrećice ( sa dvije komore) po 5000 ml otopine za hemodijalizu/ hemofiltraciju, u kutiji

Supstance:
kalijum-hlorid natrijum-hlorid natrijum-hidrogenkarbonat glukoza kalcijum-hlorid magnezijum-hlorid
Jačina ATC Oblik
0.1491 g000 mL+ 0.2205 g000 mL+ 0.1017 g000 mL+ 1.1 g000 mL+ 6.136 g000 mL+ 2.94 g000 mL B05ZB otopina za hemodijalizu/hemofiltraciju