MULTIBIC 3 mmol/l kalija

MULTIBIC 3 mmol/l kalija 0.2237 g000 mL+ 0.2205 g000 mL+ 0.1017 g000 mL+ 1.1 g000 mL+ 6.136 g000 mL+ 2.94 g000 mL

2 vrećice ( sa dvije komore) od 5 000 ml otopine za hemodijalizu/hemofiltraciju, u kutiji

Supstance:
kalijum-hlorid natrijum-hlorid natrijum-hidrogenkarbonat glukoza kalcijum-hlorid magnezijum-hlorid
Jačina ATC Oblik
0.2237 g000 mL+ 0.2205 g000 mL+ 0.1017 g000 mL+ 1.1 g000 mL+ 6.136 g000 mL+ 2.94 g000 mL B05ZB otopina za hemodijalizu/hemofiltraciju