NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM (RINGER RASTVOR)

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM (RINGER RASTVOR) 8.6 g000 mL+ 0.33 g000 mL+ 0.3 g000 mL

500 ml rastvora za infuziju u polietilenskoj boci (PE niske gustine) (10 polietilenskih boca sa po 500 ml rastvora za infuziju u kutiji)

Supstance:
kalijum-hlorid natrijum-hlorid kalcijum-hlorid
Jačina ATC Oblik
8.6 g000 mL+ 0.33 g000 mL+ 0.3 g000 mL B05BB01 rastvor za infuziju

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM
(8,60 + 0,33 + 0,30) g/ 1000 mL, rastvor za infuziju

natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, kalijum-hlorid

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste

znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek Natrii Chloridi Infundibile Compositum i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek Natrii Chloridi Infundibile Compositum
3. Kako se upotrebljava lijek Natrii Chloridi Infundibile Compositum
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek Natrii Chloridi Infundibile Compositum
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM I ČEMU JE NAMIJENJEN?
Natrii Chloridi Infundibile Compositum je rastvor za snabdijevanje tijela tečnošću i solima.

Po svom sastavu u odnosu na natrijum, kalijum i kalcijum, slična je ljudskoj krvi.

Koristi se da bi Vas obezbjedio sa tečnošću i solima:

ako imate nisku koncetraciju hlorida u krvi i abnormalno visoki pH krvi (hipohloremijska
alkaloza),

ako ste gubili hloride (što se može dogoditi npr. kod obilnog povraćanja),

ako ste dehidrirani i ako imate abnormalno nisku koncentraciju natrijuma u krvi (hipotonična
dehidracija),

ako ste dehidrirani (izotonična dehidracija),

za neposrednu nadoknadu volumena krvi nakon gubitka krvi.

Također se koristi kao prenosi rastvor kada Vam ljekar želi dati druge lijekove.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE
COMPOSITUM
Nemojte primjenjivati NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM ako imate:

- previše vode u Vašem tijelu,
- tešku dehidraciju,
- teško zatajenje srca,
- teško zatajenje bubrega,
- visoke koncentracije natrijuma u krvi,
- visoke koncentracije kalijuma u krvi,
- visoke koncentracije hlorida u krvi,
- visoke koncentracije kalcijuma u krvi.

Ukoliko ste Vi ili Vaše dijete infuzijom u venu primili ili ćete primati antibiotik pod nazivom ceftriakson,
molimo Vas da o tome bez odgađanja obavijestite ljekara ili medicinsku sestru.

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom ljekaru prije nego primite NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM
Vaš će ljekar obratiti posebnu pažnju ukoliko imate:

- bolesti srca,
- bolesti bubrega,
- nakupljanje tečnosti u ekstremitetima ili plućima,
- bolesti jetre,
- povećane koncentracije natrijuma, kalijuma i kalcijuma,
- povišen krvni pritisak,
- ako se liječite lijekovima navedenima u dijelu

„Drugi lijekovi i NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE

COMPOSITUM “,

- bolest kore nadbubrežne žlijezde,
- teške opekotine,
- bilo koje stanje u kojem Vaš unos kalcijuma mora biti nizak, kao sarkoidoza

Ukoliko primijetite da je došlo do izlijevanja rastvora oko mjesta primjene i nadražaja kože, obavijestite
Vašeg ljekara.

Tokom primjene ovog rastvora, redovno će se nadzirati koncentracija soli u Vašoj krvi i ravnoteža
tečnosti.

Drugi lijekovi i NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje
druge lijekove.

Posebno je važno da ljekara obavijestite ukoliko uzimate:

srčane glikozide (npr.

digoksin, metildigoksin),

kortikosteroide (protuupalne lijekove),

diuretike koji štede kalijum (radi moguće povećane koncentracije kalijuma, npr.

amilorid,

triamteren, spironolakton, epleronon),

inhibitore angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE inhibitori) koji se koriste za liječenje
hipertenzije (npr.

lizinopril, ramipril, trandolapril i sl.),

antagoniste receptora angiotenzina II (koji se koriste za liječenje hipertenzije, npr.

valsartan, losartan i sl.).

Trudnoća, dojenje i plodnost

Trudnoća

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom ljekaru
za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM rastvor se smije primjenjivati tokom trudnoće i
dojenja, nakon pažljive procjene i pod nadzorom ljekara.

Međutim, u slučaju visokog krvnog pritiska praćenog bjelančevinama u mokraći ili zadržavanjem
tečnosti te grčevima (tzv. eklampsije), potreban je oprez.

Ukoliko se NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM koristi kao rastvor za primjenu drugih
lijekova, osobine dodanog lijeka kao i njegovo korištenje tokom trudnoće i dojenja mora se razmotriti
zasebno.

Upravljanja vozilima i mašinama
Lijek nema uticaja na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM

Način primjene
Ovaj lijek će Vam primijeniti ljekar ili medicinska sestra dripom direktno u venu (intravenska infuzija).

Doziranje

Dojenčad, djeca i odrasli

Ljekar će odlučiti o pravoj dozi NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM rastvora, zavisno o
pojedinačnim potrebama bolesnika, dobi, tjelesnoj težini, opštem stanju i detaljnom nalazu pretraga krvi.

Ako ste primili više lijeka Natrii Chloridi Infundibile Compositum nego što je trebalo
Predoziranje može dovesti do viška tečnosti u tijelu, koja će biti praćena povećanom napetosti kože,
nakupljanjem krvi u Vašim venama brže nego što se može pumpati kroz srce, oticanjem, uključujući oticanjem
mozga, vodom u plućima, poremećajem ravnoteže tečnosti, soli i acidobazne ravnoteže. To može također
dovesti do visoke koncentracije soli u Vašoj krvi.

Ako dođe do predoziranja, infuzija će biti zaustavljena i Vaš će ljekar primjeniti potrebno liječenje.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA
Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Zabilježen je porast koncentracije hlorida u krvi s nepoznatom učestalošću (ne može se procijeniti iz dostupnih
podataka).

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku,
kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM

Čuvati van domašaja i vidokruga djece!

Rok upotrebe

Rok upotrebe lijeka je 3 godine od datuma proizvodnje. Nemojte koristiti lijek Natrii Chloridi Infundibile
Compositum poslije isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju (“važi do”). Rok upotrebe ističe
posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje
Čuvati na temperaturi do 25° C. Nakon otvaranja rastvor se mora odmah upotrijebiti.

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lijekove koji
Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek Natrii Chloridi Infundibile Compositum
Aktivne supstance su:
500 mL rastvora sadrži:
Natrijum-hlorid

4,300 g

Kalijum-hlorid

0,150 g

Kalcijum-hlorid

0,165 g

Na+

147 mmol/L

K+

4 mmol/L

Ca2+

2,25 mmol/L

Cl-

155,6 mmol/L

Ostali sastojci su:
Hlorovodonična kiselina, koncentrovana (za podešavanje pH)

Natrijum-hidroksid (za podešavanje pH)
Voda za injekcije.

Kako izgleda lijek Natrii Chloridi Infundibile Compositum i sadržaj pakovanja
Rastvor za infuziju (bistar, bezbojan rastvor).
Plastična boca (polietilen niske gustine) sa 500 mL rastvora za infuziju.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa.

Proizvođač
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Proizvođač gotovog lijeka
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet
04-07.3-2-4237/16 od 04.11.2016.

Slijedeće informacije namjenjene su samo zdravstvenim radnicima:

Doziranje
Doziranje Natrii Chloridi Infundibile Compositum rastvora za infuziju zavisi o dobi, tjelesnoj težini i
kliničkom stanju bolesnika, njegovim nalazima elektrolita, količini tečnosti i acido–baznom statusu.

Preporučena doza za odrasle

Do 40 ml/kg/na dan, što znači do 3000 ml/24 sata.

Preporučena doza za dojenčad i djecu

20 do 100ml/kg/24 sata, zavisno o pojedinačnim potrebama.

Kad se Natrii Chloridi Infundibile Compositum rastvor za infuziju koristi kao prenosi rastvor, treba voditi
računa o uputama za upot lijeebuka koji se uz nju dodaje tj. volumen i brzina davanja infuzije zavisiti
će o osobinama lijeka.

Način primjene
Infuzija u venu.
U slučajevima infuzije pod pritiskom, koja može biti potrebna u hitnim stanjima, iz spremnika i pribora
za infuziju potrebno je odstraniti sav zrak, prije davanja infuzije.

Zbog sadržaja kalcijuma, prilikom primjene infuzije potrebno je paziti da ne bi došlo do ekstravazacije.

Brzina primjene

Do 5 ml/kg/sat, što odgovara 1,7 kapi/kg/u minuti.

Opšte smjernice za parenteralnu primjenu tečnosti i elektrolita

Količina od 30 ml rastvora na kg tjelesne težine na dan pokriva samo osnovne fiziološke potrebe.
Poslijeoperativno i u bolesnika koji se liječe u jedinici intenzivne njege postoji povećana potreba za
unosom tečnosti zbog ograničene sposobnosti bubrega za koncentrisanje i povećanog izlučivanja
metabolita tako da davanje tečnosti treba povećati na približno 40 ml/kg tjelesne težine na dan.
Dodatni gubici (temperatura, proliv, fistule, povraćanje itd.) moraju se nadoknaditi još većom, osobno
prilagođenom nadoknadom tečnosti. Trenutna i individualna potreba za tečnosti određuje se redovnim
praćenjem kakvo je u pojedinom slučaju primjereno (tj. izlučivanje mokraće, osmolarnost seruma i
mokraće, određivanje izlučenih stvari).

Osnovna nadoknada najvažnijih katjona natrijuma i kalijuma iznosi oko 1,5-3 mmol na kg/dan odnosno
0,8- 1,0 mmol na kg/dan.

Trenutne potrebe tokom liječenja infuzijom zavise o odgovarajućim analizama elektrolitske ravnoteže i
laboratorijskom praćenju koncentracija u plazmi.

Inkompatibilnosti

Lijekovi koji sadrže oksalat, fosfat i karbonat/bikarbonat mogu izazvati taloženje nakon miješanja s
Natrii Chloridi Infundibile Compositum rastvorom za infuziju. Rastvoru se ne smije dodati lijek niti stvar
ako nema saznanja o njihovoj kompatibilnosti.

Ceftriakson se ne smije miješati ili primjenjivati istovremene sa rastvorom za infuziju koji sadrže
kalcijum jer može doći do stvaranja taloga.