NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 9 g000 mL

500 ml rastvora za infuziju u polietilenskoj boci (PE niske gustine) (10 polietilenskih boca sa po 500 ml rastvora za infuziju u kutiji)

Supstance:
natrijum-hlorid
Jačina ATC Oblik
9 g000 mL B05XA03 rastvor za infuziju

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE
9 g /1000 mL, rastvor za infuziju

natrijum-hlorid

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste

znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE
3. Kako se upotrebljava lijek NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE I ČEMU JE NAMIJENJEN
NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE (fiziološki rastvor) sadrži kao aktivni sastojak natrijum hlorid.
Primjenjuje se putem cjevčice postavljene u venu (intravenski drip).

Rastvor sadrži natrijum hlorid u koncentraciji koja je slična koncentraciji soli u krvi.

Rastvor se koristi u slijedećim stanjima:

imate manjak tečnosti ili tečnosti i natrijuma (izotonična ili hipotonična dehidratacija)

imate gubitak hlorida

imate nisku koncentraciju hlorida u krvi i neprirodno visoki pH krvi

Rastvor se također koristi za:

brzu nadoknadu izgubljenog volumena krvi

kao sredstvo za davanje drugih elektrolita ili lijekova.

za liječenje rana te ovlaživanje tampona i zavoja na rani

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE
Lijek NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE ne smijete koristiti ukoliko
:

imate previše vode u tijelu (hiperhidracija)

Kada uzimate lijek NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE, posebno vodite računa ukoliko imate:

neprirodno nisku koncentraciju kalijuma u krvi (hipokalijemija)

neprirodno visoku koncentraciju natrijuma u krvi (hipernatrijemija)

neprirodno visoku koncentraciju hlorida u krvi (hiperhloremija)

oboljenja kod kojih unos natrijuma mora biti ograničen kao što su: srčana slabost
(insuficijencija), teško bubrežno oboljenje, oticanje udova zbog viška vode u tjelesnim tkivima
(generalizovani edem), nakupljanje vode u plućima (plućni edem), visok krvni pritisak
(hipertenzija), i eklampsiju, (bolest koja se javlja u trudnoći, uz visoki krvni pritisak, grčeve i
oticanje).

Ako ste dehidrirali i imate visoke koncentracije soli u krvi, posebno će se voditi računa da brzina
infuzije bude manja kako bi se izbjeglo pogoršanje Vašeg stanja.

Dok primate ovaj lijek, povremeno se trebaju kontrolisati Vaše koncentracije elektrolita u serumu,
ravnoteža vode i acidobazni status.

Primjena drugih lijekova
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste donedavno uzimali druge lijekove,
uključujući lijekove kupljene bez recepta.

Uzimanje NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE sa hranom i pićem
Nije primjenjivo.

Primjena lijeka NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE u periodu trudnoće i dojenja
Obratite se za savjet ljekaru prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Trudnoća
Ako ste trudni, obavijestite odmah Vašeg ljekara. On će Vam dati ovaj lijek samo ako će smatrati da
Vam je neophodan.

Dojenje

Ako dojite, obavijestite o tome Vašeg ljekara.

Ovaj lijek se može primijeniti

tokom dojenja, ako Vaš

ljekar to smatra potrebnim.

Ako imate specifičan poremećaj koji se može pojaviti u trudnoći poznat kao eklampsija, treba primijeniti
poseban oprez ako su prisutni sljedeći simptomi: visok krvni pritisak, grčevi, oticanje.

Uticaj lijeka NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE na psihofizičke sposobnosti
Nema podataka da fiziološki rastvor utiče na mentalne i fizičke sposobnosti.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE
Lijek ćete dobiti infuzijom putem kanile koja se postavlja u venu, ili će se koristiti za ispiranje/
ovlaživanje.

Doziranje
Količinu lijeka koju ćete primiti odrediće ljekar, a zavisiće o Vašim godinama, težini i kliničkom stanju.

Maksimalna doza
Uobičajena maksimalna doza za odraslu osobu je 40 ml po kg tjelesne težine na dan. To znači da ćete
primiti do 6 mmol natrijuma po kg tjelesne težine dnevno.

Brzina infuzije može biti do 5 ml po kg tjelesne težine na sat.

Izuzetno, ako trebate hitno nadoknadu izgubljenog volumena krvi, ovaj rastvor možete primiti brzo
putem infuzije pod pritiskom. Tada se mora maksimalno paziti da se iz kontenjera i sistema izbaci sav
vazduh prije početka infuzije.

Djeca

Vaš će ljekar odrediti individualno doziranje za djecu.

Ako ste primili više lijeka NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE nego što je trebalo
Ako ste primili previše rastvora, mogli biste imati neprirodno visoke količine tečnosti, natrijuma i hlorida
u krvi, te visoke koncentracije kiselih stvari (krv postaje kisela).

U tom slučaju infuzija se mora odmah zaustaviti. Uz to ćete možda dobiti i tablete za mokrenje kako bi
Vam se povećao protok urina. Konstantno će se mjeriti koncentracija elektrolita u krvi. Vaš ljekar će
odlučiti o daljem uzimanju lijekova ili drugim mjerama potrebnim za normalizaciju koncentracije
elektrolita, ravnoteže vode i acidobazne ravnoteže.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće razviti kod svakoga.

Može doći do sljedećih nuspojava:
Ako primate veće količine rastvora, to može dovesti do neprirodno visoke koncentracije natrijuma i
hlorida u Vašoj krvi.

Ako koja od nuspojava postane ozbiljna, ili ako primijetite bilo koju nuspojavu koja nije ovdje navedena,
molimo obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

Prijavljivanje o neželjenim dejstvima
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara,
farmaceuta ili medicinsko osoblje. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu
navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE

Čuvati van domašaja i vidokruga djece!

Lijek čuvati na temperaturi do 25°C.

Rok upotrebe
3 godine.
Lijek se ne može upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe koji je označen na pakovanju.
Rok upotrebe ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Posebne mjere uništavanja neupotrijebljenog lijeka ili ostataka lijeka
Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrijebljeni lijek
se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE
Aktivne supstance su:

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE , 0,9%, rastvor za infuziju:

1000 mL rastvora sadrži :
Natrijum hlorid

9 g

Voda za injekcije do

1000 mL

Natrijum (Na

+

)

154 mmol/l

Hloridi (Cl

)

154 mmol/l

Teorijski osmolaritet 308 mosm/l

Pomoćne supstance su:
- Hlorovodonična kiselina, koncentrovana
- Natrijum-hidroksid
- Voda za injekcije.

Kako izgleda lijek NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE i sadržaj pakovanja
Bistar, bezbojan rastvor.
Plastična boca (polietilen niske gustine) sa 500 mL rastvora za infuziju.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa.

Proizvođač
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Proizvođač gotovog lijeka
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet
04-07.3-2-3754/16 od 27.09.2016.