PARACET FLU

PARACET FLU 500 mg vrećica+ 250 mg vrećica

20 vrećica sa praškom za oralni rastvor (1 papirna vrećica obložena Al sadrži oko 3 g praška), u kutiji

Supstance:
paracetamol askorbinska kiselina
Jačina ATC Oblik
500 mg vrećica+ 250 mg vrećica N02BE51 prašak za oralni rastvor

Uputstvo za pacijenta

ParaCet Flu [500 mg/vrećica+250 mg/vrećica] prašak za oralni rastvor

paracetamol + askorbinska kiselina

Pažljivo pročitajte cijelo uputstvo prije nego počnete uzimati lijek.
Ovaj lijek je dostupan bez recepta, ali je ipak potreban oprez prilikom korištenja lijeka ParaCet Flu kako bi
se postigao najbolji efekat.
Uputu nemojte baciti. Možda ćete poželjeti da je ponovno pročitate.
Ako su Vam potrebne dodatne informacije obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Šta sadrži ovo uputstvo:
1. Šta je ParaCet Flu i za što se koristi
2. Prije nego počnete uzimati ParaCet Flu
3. Kako uzimati ParaCet Flu
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati ParaCet Flu
6. Dodatne informacije

1. Šta je ParaCet Flu i za što se koristi

ParacetCet Flu je analgetik (otklanja bol) i antipiretik (snižava povišenu tjelesnu temperaturu), dostupan u
obliku praška za oralni rastvor, pakovan u vrećice.
Svaka vrećica sadrži oko 3 grama praška, koji sadrži 500 mg paracetamola i 250 mg askorbinske kiseline
(vitamin C), kao aktivne supstance. Osim aktivnih supstanci, ovaj lijek također sadrži sljedeće neaktivne
supstance (pomoćne supstance): bezvodna limunska kiselina, natrijev citrat, manitol, bezvodni koloidalni
silicij, natrij benzoat, saharin natrij, kinolin žuto (E104), topiva aroma limuna i neohesperidin.
U terapijskim dozama, svojstvo paracetamola je analgetik (otklanja bol) i antipiretik (snižava povišenu
tjelesnu temperaturu). Paracetamol nema anti-upalno dejstvo.
Analgetska aktivnost paracetamola je uglavnom periferna, koja djeluje na blagu do umjerenu bol.
Nema nikakvog uticaja na grčevitu bol visceralnog porijekla (bol visceralnih organa: srce, pluća,
gastrointestinalni trakt, pankreas, jetra i žučna kesa, bubrezi i mokraćna bešika). Paracetamol snižava
tjelesnu temperaturu u slučaju povišene tjelesne temperature, ali nema značajan efekat u slučajevima
normalne tjelesne temperature.
Objavljene su neke studije o ulozi askorbinske kiseline ili vitamina C u prevenciji i tretmanu najčešćih
prehlada. Dodatno, ovaj vitamin prevenira eventualni nedostatak askorbinske kiseline.
Formulacija produkta kao praška za oralni rastvor i pojedinačna pakovanja doze osiguravaju ispravno
doziranje i dopuštaju bolju sigurnost i higijenske uslove.
Svako pakovanje ParaCet Flu sadrži 20 vrećica.

2. Prije nego počnete uzimati ParaCet Flu?

Kada ne bi trebalo uzimati ParaCet Flu?
Nemojte uzimati ParaCet Flu:
- Ako ste alergični na paracetamol ili na bilo koji drugi sastojak lijeka (vidi šta je ParaCet Flu);
- Ako imate tešku bolest jetre i / ili insuficijenciju bubrega;
- Ako imate deficijenciju glukozo-6-fosfat dehidrogenaze;
- Ako imate porfiriju ili jetrenu porfiriju.
Budite oprezni sa ParaCet Flu.
U preporučenim dozama, paracetamol je relativno netoksičan. Međutim, mogu se javiti alergijske reakcije
na koži.

ParaCet Flu treba primjenjivati s oprezom kod bolesnika sa srčanim, jetrenim ili bubrežnim oboljenjima, ili
anemijom (kod ovih bolesnika, ovaj proizvod treba primjenjivati samo pod medicinskim nadzorom, i
kratkotrajno).
Paracetamol treba primjenjivati s oprezom kod bolesnika s anamnezom alkoholizma, jer je rizik od pojave
ili pogoršanja oštećenja jetre veća kod ovih pacijenata.
Ne uzimajte ParaCet Flu za ublažavanje bolova duže od 7 dana (odrasli) ili 5 dana (djeca), osim ako je
propisano od strane ljekara, jer intenzivna i produžena bol može zahtijevati medicinsko vještačenje i
tretman.
Nemojte uzimati ovaj lijek u slučaju visokih temperatura (viša od 39ºC), groznice koja traje duže od 3
dana ili ponavljajućih groznica, osim ako je propisano od strane ljekara, jer ovakve situacije zahtijevaju
medicinsku procjenu i tretman.
Ne prekoračiti preporučene doze.
ParaCet Flu sadrži približno 28 mg natrijuma po vrečici. Ovo treba uzeti u obzir kod pacijenata koji su na
nisko-slanoj dijeti.
Uzimanje drugih lijekova sa ParaCet Flu
U opštem smislu, ParaCet Flu se može uzeti s drugim lijekovima. Međutim, razgovarajte sa svojim
ljekarom prije uzimanja ParaCet Flu ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:
- Lijekove koji sadrže paracetamol, salicilate ili druge nesteroidne protuupalne lijekove;
- Lijekovi koji se koriste za liječenje epilepsije;
- Rifampicin ili kloramfenikol (antibiotici);
- Lijekove koji sadrže zidovudin (AZT) (antivirusno);
- Lijekove koji sadrže varfarin (antikoagulans);
- Kolestiramin (lijek koji smanjuje nivo holesterola): lijekovi koji sadrže ovu supstancu koja uzrokuje pad
absorpcije paracetamola, treba čekati 1 sat između svoje administracije i uzimanja paracetamola.
Uzimanje hrane i pića sa ParaCet Flu
Ako obično trošite više od 3 alkoholna pića / dan, povećava se rizik od pojave ili pogoršanja oštećenja
jetre. Zbog toga, treba izbjegavati regularnu ili prekomjernu upotrebu paracetamola, ili, alternativno,
apstinirati od konzumiranja alkohola tokom upotrebe.
Paracetamol može ometati rezultate nekih laboratorijskih testova (mokraćne kiseline i glikemija), pa zbog
toga, pacijent treba reći zdravstvenom radniku da uzima (ili je nedavno uzimao) ParaCet Flu.
Trudnoća i dojenje
Kao i kod bilo kojeg drugog lijeka, ako ste trudni ili dojite, pitajte svog doktora za savjet prije nego što
uzmete paracetamol.
Neke studije su pokazale sigurnost paracetamola tokom trudnoće. Paracetamol se izlučuje u majčino
mlijeko, ali ne u klinički značajnim količinama.
Upravljanje vozilima i mašinama
Ovaj lijek nema utjecaja na sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama.

3. Kako uzimati ParaCet Flu

Paracetamol je namijenjen za oralnu upotrebu odmah nakon otapanja sadržaja vrećice u vodi.
U informativne svrhe, a ako nije drugačije naznačeno od strane doktora, ParaCet Flu se može uzimati na
sljedeći način:
Odrasli i djeca starija od 12 godina
Sipajte sadržaj jedne ili dvije vrećice u čašu hladne ili tople vode, 4 puta dnevno (možete dodati šećer,
ako želite). Veća doza može se pripremiti kao zaslađen topli napitak.
Maksimalna doza:
Odrasli - 4 g paracetamola, tj., 8 vrećica dnevno
Djeca starija od 12 godina - 3 g paracetamola, tj, 6 vrećica dnevno
Pažnja: ne prelaziti preporučene dnevne doze.
U slučaju bubrežnih oboljenja, može biti potrebno smanjenje doze ili duži intervali između doza.
Ako uzmete više ParaCet Flu nego što ste trebali
Simptomi predoziranja paracetamolom u prva 24 sata su: bljedilo, mučnina, povraćanje, težak gubitak
apetita (anoreksija) i bol u abdomenu. Šanse za oštećenje jetre javljaju se kod odraslih pacijenata koji su
uzimali doze paracetamola od 10 g ili više.
Tretman:

Unatoč nedostatku ranih simptoma, akutna intoksikacija s paracetamolom podrazumijeva neposrednu
hospitalizaciju. Ovisno o stepenu intoksikacije i proteklog vremena, davit će se adekvatan tretman i
podrška (administracija acetilcisteina, pražnjenje želuca, administracija aktivnog uglja i / ili hemodijalizom,
forsirane diureze, itd).
Ako ste zaboravili uzeti ParaCet Flu
S obzirom da upotreba lijeka proizilazi iz bolnog ili temperaturnog stanja, malo je vjerojatno da ste
zaboravili uzeti. Međutim, ako se to dogodi, uzeti lijek čim se sjetite, ali ne uzimajte duplu dozu da bi
nadoknadili zaboravljenu dozu.
Ako je skoro vrijeme za sljedeću dozu, pričekajte do tada, i uzmite uobičajenu dozu u uobičajeno vrijeme,
uz nastavak liječenja kao i obično.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom ParaCet Flu praška za oralni rastvor
obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena djelovanja

Kao i svi drugi lijekovi ParaCet Flu može dovesti do neželjenih djelovanja. Na uobičajene preporučene
doze, paracetamol se uglavnom dobro podnosi. Međutim, povremeno može doći do osipa na koži ili
drugih alergijskih reakcija (urtikarija, svrbež i edem). Ove alergijske reakcije javljaju se češće kod
bolesnika s anamnezom alergije na salicilate. Liječenje treba prekinuti ako dođe do alergijske reakcije.
Vrlo rijetko, može doći do poremećaja u krvi koji se odnose na produženo uzimanje visokih doza.
Ostali prijavljeni neželjeni efekti uključuju sljedeće:
Mučnina, povraćanje, proljev i bol u trbuhu, teško ili bolno mokrenje, smanjenje obima urina, tragove krvi
u mokraći; temperatura, hipoglikemija (smanjen nivo šećera u krvi), žutica, insuficijencija jetre.
Prijavljeni su i slučajevi toksične epidermalne nekrolize (TEN) i Stevens-Johnson sindroma (SJS) - teška
alergijska reakcija koja zahvata kožu i sluzokožu a manifestuje se kao odumiranje gornjih slojeva kože.
Prisustvo manitola u formulaciji može biti odgovorno za blago laksativno dejstvo.
Ako se otkriju ovi ili drugi neželjeni efekati koji nisu opisani u ovom uputstvu, obavijestite svog ljekara ili
farmaceuta.
Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati ParaCet Flu.

Kao i kod svih lijekova, ParaCet Flu morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Ne čuvati iznad 25

0

C. Zaštititi proizvod od svjetlosti i vlage.

Prije uzimanja ParaCet Flu, provjeriti istek roka koji je naveden na pakiranju.
ParaCet Flu se ne smije koristiti poslije isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.

6. Dodatne informacije

1 vrećica ParaCet Flu sadrži:

Aktivne supstance:
Paracetamol 500 mg
Askorbinska kiselina 250 mg
Pomoćne supstance su:
Bezvodna limunska kiselina, natrijev citrat, manitol, bezvodni koloidalni silicij, natrijum benzoat, saharin
natrij, kinolin žuta (E104), topiva aroma limuna i neohesperidin.

Kako ParaCet Flu izgleda i sadržaj pakovanja
Papirne vrećice obložene aluminijom koje sadrže oko 3 grama praška za oralni rastvor.
Svaka kutija sadrži 20 vrećica.

Ime i adresa nositelja dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka

Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo
Igmanska 38
71320 Vogošća

Ime i adresa proizvođača lijeka (administrativno sjedište)
Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo
Igmanska 38
71320 Vogošća

Režim izdavanja lijeka:
BRp-lijek se izdaje bez recepta u apoteci

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet:

ParaCet Flu, 20 vrećica x (500 mg + 250 mg), prašak za oralni rastvor: 04-07.3-1-4484/16 od 03.11.2016.