PARACETAMOL ALKALOID

PARACETAMOL ALKALOID 500 mg tableta

Al/PE strip-pakovanje sa 10 tableta

Supstance:
paracetamol
Jačina ATC Oblik
500 mg tableta N02BE01 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

PARACETAMOL ALKALOID
500 mg
tableta

paracetamol

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas

Ovaj lijek se može nabaviti bez ljekarskog recepta. Međutim, neophodno je da ga pažljivo koristite, da
biste sa njim postigli najbolje rezultate.
- Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje poslije tri dana, morate se obratiti svom
ljekaru.
- Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primijetite neželjena dejstva koja ovdje nisu
navedena, molimo Vas da to kažete svom ljekaru ili farmaceutu.

Uputstvo sadrži:
1.

Šta je Paracetamol Alkaloid i za šta se koristi

2.

Prije nego počnete uzimati Paracetamol Alkaloid

3.

Kako uzimati Paracetamol Alkaloid

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati Paracetamol Alkaloid

6.

Dodatne informacije

1. ŠTA JE PARACETAMOL ALKALOID I ZA ŠTA SE KORISTI

Lijek sadrži aktivnu supstancu paracetamol, koja spada u grupu analgetika (smanjuje bol i groznicu) i
antipiretika (smanjuje temperaturu kada imate povišenu tjelesnu temperaturu).

Paracetamol Alkaloid tablete se upotrebljavaju za oslobađanje od glavobolje, tenzione glavobolje,
migrene, bolove u leđima, reumatske bolove i bolove u mišićima, zubobolju i menstrualne bolove. Oni
takođe olakšavaju bol u grlu i groznicu, bolove od prehlade i gripa, te se preporučuju za olakšanje od
bolova kod blagog artritisa.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI PARACETAMOL ALKALOID

Nemojte uzimati Paracetamol Alkaloid ako:
 ste alergični (preosjetljivi) na paracetamol ili na bilo koji drugi sastojak lijeka,
 uzimate druge lijekove koje sadrže paracetamol.

Budite oprezni sa Paracetamolom Alkaloid.
Posavjetujte se s ljekarom prije upotrebe ovog lijeka
ako:
 imate probleme sa jetrom ili bubrezima uključujući i alkoholnu bolest jetre,
 patite od blagog artritisa i upotrebljavate lijekove protiv bolova svakog dana.

Ako se simptomi zbog kojih uzimate paracetamol produžavaju ili glavobolja i dalje traje, posjetite
ljekara.

Ako niste sigurni da se bilo šta od ovoga odnosi na Vas, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu prije
uzimanja Paracetamol Alkaloid tableta.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom Paracetamol Alkaloid

Molimo Vas da obavijestite svog ljekara ili farmaceuta o svim lijekovima koje uzimate ili koje ste

nedavno uzimali, uključujući i one koje ste kupili bez recepta.

Veoma je važno da obavijestite ljekara ukoliko upotrebljavate neke od sljedećih lijekova:
 holestiramin (koji se koristi za liječenje povišenog holesterola),
 metoklopramid ili domperidon (koji se koriste usljed mučnine i povraćanja) i
 antikoagulanse kao varfarin ili druge lijekove koji se koriste za sprečavanje koagulacije
(zgrušavanje) krvi.

Razgovarajte sa ljekarom ako imate potrebu da uzimate lijekove protiv bolova svakog dana, zbog
rizika od krvarenja.
Ipak možete da uzimate ponekad Paracetamol Alkaloid tablete u isto vreme sa antikoagulansima.

Uzimanje hrane i pića sa lijekom Paracetamol Alkaloid
Paracetamol Alkaloid može da se uzima sa hranom ili bez nje.

Trudnoća i dojenje

Pitajte svog ljekara ili farmaceuta za savjet prije nego što počnete da koristite bilo koji lijek!

Razgovarajte sa svojim ljekarom prije nego što počnete da uzimate Paracetamol Alkaloid tablete ako
ste trudni. Ovaj lijek možete koristiti dok dojite.

Upravljanje vozilima i mašinama
Paracetamol ne utiče na sposobnost upravljanja vozilima i rada na mašinama.

3. KAKO UZIMATI PARACETAMOL ALKALOID

Uvijek uzimajte Paracetamol Alkaloid onako kako Vas je uputio ljekar. Ukoliko niste sigurni kako,

posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom.

Paracetamol Alkaloid tablete su namijenjene samo za primjenu kroz usta.

Odrasli i djeca starija od 12 godina:
Progutajte jednu do dvije tablete svaka četiri sata prema potrebi.
Ne uzimajte više od osam tableta u toku 24 sata.

Djeca od šest do 12 godina:
Pola tablete do jedna tableta svaka četiri sata po potrebi.
Ne uzimajte više od četiri tablete u toku 24 sata.

Maksimalno vrijeme trajanja kontinuirane terapije bez ljekarskog nadzora: tri dana.
Ne smiju se uzimati češće od svaka četiri sata.
Ne uzimajte više od preporučene doze.
Ne davati djeci mlađoj od šest godina.

Ako uzmete više Paracetamol Alkaloid tableta nego što treba
Ako uzmete više ovog lijeka nego što treba, odmah kontaktirajte ljekara ili pođite u najbližu bolnicu
čak i ako se osjećate dobro, radi postojećeg rizika od nepovratnog oštećenja jetre.

Ako ste zaboravili da uzmete Paracetamol Alkaloid

Nikada ne treba uzimati duplu dozu da bi se nadomjestila propuštena doza lijeka!

Uzmite sljedeću dozu kada je potrebno.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Paracetamol Alkaloid, obratite se svom

ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi, Paracetamol Alkaloid može izazvati neželjena dejstva, koja se ne javljaju kod

svih.

Prestanite sa uzimanjem lijeka i odmah se obratite ljekaru ako Vam se jave:
 alergijska reakcija koja može biti ozbiljna, kao što je osip kože i svrab ponekad sa oticanjem usta ili
lica ili poteškoće pri disanju, kolaps,
 osip kože ili ljuštenje kože ili rane u ustima (prijavljeni su vrlo rijetki slučajevi ozbiljnih kožnih
reakcija tijekom upotrebe paracetamola),
 problemi pri disanju. Njihova pojava je češća kada uzimate lijekove protiv bolova kao ibuprofen ili
aspirin,
 neobjašnjive modrice, krvarenja ili infekcije (koji mogu biti znaci poremećaja krvi),
 mučnina, naglo gubljenje težine, gubitak apetita i žuta obojenost očiju i kože (koji mogu biti znaci
oštećenja jetre).

Ovo su vrlo rijetka neželjena dejstva koja se mogu javiti kod pacijenata koji uzimaju paracetamol.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI PARACETAMOL ALKALOID

Paracetamol Alkaloid morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Paracetamol Alkaloid se ne smije koristiti poslije isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok
trajanja odnosi se na zadnji dan tog mjeseca.
Lijek treba čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.
Neiskorišteni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati
farmaceuta za najbolji način odlaganja neutrošenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Paracetamol Alkaloid sadrži
 Aktivna supstanca je paracetamol.
Jedna tableta sadrži 500 mg paracetamola.

 Pomoćne supstance: celuloza, mikrokristalna; povidon; magnezijum-stearat; natrijumskrobni
glikolat (Tip A).

Kako Paracetamol Alkaloid izgleda i sadržaj pakovanja
Paracetamol tablete su bijele, okrugle ravne tablete sa facetom.

Tablete su pakovane u strip pakovanje (AL foil/PE foil) koji sadrži 10 tableta.
Kutija sadrži 10 tableta od 500 mg (1 strip), uz priloženo uputstvo.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Proizvođač
Alkaloid AD Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija

Proizvođač gotovog lijeka
Alkaloid AD Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija

Nosioc dozvole za stavljanje lijeka u promet
Alkaloid d.o.o. Sarajevo
Isevića sokak br. 4b, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Datum revizije uputstva
04/2017

Broj i datum rješenja

04-07.3-2-8477/16 od 13.04.2017.