PARACETAMOL AMSAL

PARACETAMOL AMSAL 500 mg tableta

500 tableta (50 PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
paracetamol
Jačina ATC Oblik
500 mg tableta N02BE01 tableta

Uputstvo za pacijenta

Paracetamol Amsal 500 mg tablete
paracetamol

Pažljivo pročitajte cijelu uputstvo prije nego počnete uzimati lijek.
Ovaj lijek je dostupan bez recepta, ali ipak je potreban oprez prilikom korištenja lijeka Paracetamol
Amsal kako bi se postigao najbolji efekat.
Uputu nemojte baciti. Možda ćete poželjeti da je ponovno pročitate.
Ako su Vam potrebne dodatne informacije obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Sadržaj Upute:
1. Šta je lijek Paracetamol Amsal i za što se koristi
2. Prije nego počnete uzimati lijek Paracetamol Amsal
3. Kako uzimati lijek Paracetamol Amsal
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati lijek Paracetamol Amsal
6. Dodatne informacije

1. Šta je Paracetamol Amsal i za što se koristi
Paracetamol Amsal tablete se koriste za uklanjanje bola kod glavobolje, uključujući migrenu i tenzionu
glavobolju, bola u leđima, reumatske i mišićne boli, kod zubobolje i menstrualnih bolova.
Također se koriste za uklanjanje grlobolje i povišene tjelesne temperature u stanjima groznice te
bolove uzrokovane prehladom i gripom. Preporučuje se i za olakšanje bola kod blagog artritisa.
Aktivna supstanca u lijeku Paracetamol Amsal je paracetamol koji je analgetik (sredstvo za
ublažavanje
bola), i antipiretik (snižava povišenu tjelesnu temperaturu).

2. Prije nego počnete uzimati lijek Paracetamol Amsal

Nemojte uzimati Paracetamol Amsal tablete ako:

ste ikad imali alergijsku reakciju na paracetamol ili na bilo koji drugi navedeni sastojak lijeka.
(Vidi dio 6)

uzimate druge lijekove koji sadrže paracetamol

Budite oprezni sa Paracetamol Amsal tabletama:

ako patite od bolesti jetre ili bubrega, uključujući i alkoholnu bolest jetre,

patite od blagog artritisa i morate svakodnevno uzimati lijekove protiv bolova

Uzimanje drugih lijekova s lijekom Paracetamol Amsal tablete
Prije uzimanja ovog lijeka posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom ako uzimate druge
lijekove koje Vam je ljekar propisao: posebno metoklopramid ili domperidon (protiv mučnine i
povraćanja); kolestiramin (za snižavanje holesterola u krvi).
Ako uzimate lijekove za razrijeđivanje krvi (antikoagulanse) kao što je varfarin, a svakodnevno trebate
uzimati lijekove za ublažavanje boli, posavjetujte se sa svojim ljekarom jer postoji rizik od krvarenja.
Ipak, povremena primjena lijeka Paracetamol Amsal tableta nema značajan efekat i možete ga uzimati
i ako uzimate lijekove za razrjeđivanje krvi.

Uzimanje hrane i pića sa Paracetamol Amsal tabletama
Nema posebnnih napomena.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni, posavjetujte se sa svojim ljekarom prije uzimanja ovog lijeka.
Ovaj lijek možete uzimati dok dojite.

Upravljanje vozilima i mašinama
Nema posebnih napomena.

Ostala upozorenja
Niti jedna od pomoćnih supstanci ne mijenja efikasnost, ni sigurnost lijeka.

3. Kako uzimati lijek Paracetamol Amsal

Oralna primjena.
Odrasli i djeca u dobi od 12 godina i starija:
Uzimati po 2 tablete svaka 4 sata, prema potrebi.
Nemojte uzeti više od 8 tableta unutar 24 sata.

Djeca u dobi od 6 – 12 godina:
Dati ½ - 1 tabletu svako 4 sata, prema potrebi.
Nemojte davati više od 4 tablete unutar 24 sata.
Nemojte davati uzastopno duže od 3 dana, osim ako ljekar ne preporuči drugačije.

Važno!

Ne uzimajte češće nego svaka 4 sata

Ne uzimajte više od preporučene doze

Ne daje se djeci mlađoj od 6 godina

Ako uzmete više lijeka Paracetamol Amsal nego što biste trebali
U slučaju predoziranja morate hitno zatražiti savjet ljekara čak i ako se budete osjećali dobro jer
postoji opasnost od odgođenog, jakog oštećenja jetre. Potraju li simptomi ili ako vaša glavobolja
potraje, posavjetujte se s ljekarom.

Ako ste zaboravili uzeti Paracetamol Amsal tablete
Ako ste zaboravili primijeniti lijek, ne primjenjujte dvostruku količinu lijeka naknadno, već nastavite
primjenu lijeka prema uobičajenom rasporedu.

Nema dodatnih napomena.

Ako prestanete primjenjivati Paracetamol Amsal tablete
Nema dodatnih napomena.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka Paracetamol Amsal obratite se
svom ljekaru ili farmaceutu.

4. Mogući neželjeni efekti

Kao i svi drugi lijekovi tako i Paracetamol Amsal tablete mogu izazvati neželjena djelovanja.

Neželjena djelovanja su se javljala u malog broja ljudi.

Prestanite uzimati lijek i javite odmah svom ljekaru ako imate:

alergijsku reakciju kao što je osip po koži i svrbež, ponekad u kombinaciji sa oticanjem usta ili
lica ili kratkoćom daha

osip po koži ili ljuštenje kože ili afte

problemi s disanjem. Vjerovatnije je da će se ovi problemi javiti ako ste ih već ranije imali pri
primjeni drugih lijekova protiv bolova kao što je ibuprofen ili aspirin.

Modrice nepoznatog porijekla ili krvarenje.

Mučninu, nagli gubitak tjelesne mase, gubitak apetita i žutilo kože i očiju.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili

farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati lijek Paracetamol Amsal tablete

Paracetamol Amsal tablete je potrebno čuvati na temperaturi ispod 25

0

C.

Paracetamol Amsal se ne smije koristiti poslije isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.
Rok trajanja lijeka je 5 godina od datuma proizvodnje koji je naznačen na pakovanju lijeka. Rok
upotrebe se odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca.

6. Dodatne informacije

Što Paracetamol Amsal sadrži
Aktivna supstanca je paracetamol. Jedna tableta sadrži 500 mg paracetamola.
Pomoćne supstance: preželatinizirani škrob, povidon i stearinska kiselina.

Kako Paracetamol Amsal izgleda i sadržaj pakovanja
Bijele, okrugle tablete s diobenom crtom, na jednoj strani.
10 tableta u PVC/Al blisteru, u kutiji. Paracetamol Amsal tablete su pakovane u kutije koje sadrže 500
tableta.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka
Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo
Igmanska 38
Vogošća 71320
BiH

Ime i adresa proizvođača lijeka
Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo
Igmanska 38
Vogošća 71320
BiH

Režim izdavanja
ZU-Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa.

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
Paracetamol Amsal, 500 x 500 mg, tableta: 04-07.3-1-2253/15 od 30.09.2015.