PENTASA

PENTASA 500 mg tableta

100 tableta sa produženim oslobađanjem (10 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
mesalazin
Jačina ATC Oblik
500 mg tableta A07EC02 tableta s produženim oslobađanjem