PLIVIT C

PLIVIT C 50 mg tableta

30 tableta (3 PVC/PVdC//Al - blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
askorbinska kiselina
Jačina ATC Oblik
50 mg tableta A11GA01 tableta

UPUTA ZA PACIJENTA

PLIVIT C
50 mg
tableta

askorbinska kiselina

Šta se nalazi u ovoj uputi:
1. Šta su Plivit C tablete i za šta se koriste?
2. Šta morate znati prije nego počnete uzimati Plivit C tablete?
3. Kako uzimati Plivit C tablete?
4. Moguće neželjene reakcije
5. Kako čuvati Plivit C tablete?
6. Sadržaj pakovanja i druge informacije

1. Šta su Plivit C tablete i za šta se koriste?
Plivit C tablete sadrže askorbinsku kiselinu (vitamin C). Vitamin C je vitamin topiv u vodi, a u
organizmu učestvuje u različitim metaboličkim procesima. Ima značajnu ulogu u izgradnji različitih
tkiva (kože, kostiju, zubi, hrskavice, tetiva, krvnih žila), a unosi se hranom, jer ga ljudski organizam ne
može sintetizirati. Plivit C tablete se koriste za prevenciju i liječenje skorbuta, te manjka vitamina C u
organizmu (hipovitaminoze).

2. Šta morate znati prije nego počnete uzimati Plivit C tablete?
Nemojte uzimati PLIVIT C tablete:

- ako ste preosjetljivi (alergični) na askorbinsku kiselinu, aktivnu supstancu Plivit C tableta ili na bilo

koji pomoćni sastojak lijeka

- ako imate bubrežne kamence

Budite oprezni s Plivit C tabetama:

- ako imate bubrežne kamence

- ako imate nedostatak glukoza-6-fosfat dehidrogenaze (nasljedni poremećaj metabolizma crvenih

krvnih stanica)

- ako imate hemohromatozu (poremećaj metabolizma željeza koji se manifestuje povećanim

odlaganjem željeza), sideroblastičnu anemiju (slabokrvnost), talasemiju (nasljedni poremećaj građe
hemoglobina)

- ako imate šećernu bolest

Uzimanje drugih lijekova s Plivit C tabletama
Molimo obavijestite ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste nedavno uzimali, bilo koji drugi lijek,
uključujući one nabavljene bez recepta.
Prije nego počnete uzimati Plivit C tablete obavijestite svog ljekara ukoliko uzimate neke od sljedećih
lijekova:

- željezo - vitamin C može povećati njegovu apsorpciju

- deferoksamin (lijek koji se koristi za uklanjanje viška željeza iz tijela)

- sulfonamide (antibiotici odnosno lijekovi za liječenje bakterijskih infekcija)

- varfarin (lijek koji sprječava zgrušavanje krvi) - vitamin C može smanjiti njegovo djelovanje

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.
-

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su
njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju neželjenu reakciju, potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta. To
uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

- oralne kontraceptive (lijekove protiv začeća) - vitamin C povećava razinu estrogena u serumu što

dovodi do neželjenih učinaka

- bortezomid (lijek za liječenje multiplog mijeloma) - vitamin C može smanjit terapijski učinak

bortezomida

- ciklosporin (lijek koji se koristi nakon presađivanja organa te kod nekih težih oblika bolesti kao što

su psorijaza, artritis i sl) - vitamin C može smanjiti nivo ciklosporina.

Pušenje snižava nivo askorbinske kiseline (vitamina C), aktivne supstance Plivit C tableta, u krvi.
Askorbinska kiselina (vitamin C) može uticati na rezultate nekih laboratorijskih pretraga (npr.
određivanje glukoze u mokraći, jetrene probe, određivanje bilirubina, željeza i feritina u krvi,
određivanje pH mokraće, mokraćne kiselina i oksalata, utvrđivanje krvarenja u stolici). Stoga, zbog
svega navedenog, prestanite uzimati Plivit C tablete 48-72 sata prije navedenih pretraga.

Trudnoća i dojenje
Posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Dnevne potrebe vitamina C tokom trudnoće i dojenja valja zadovoljiti pravilnom i raznolikom

prehranom.

Trudnice i dojilje ne smiju uzimati doze askorbinske kiseline koje su više od preporučenih

dnevnih doza zbog potencijalno mogućih štetnih posljedica.

Upravljanje vozilima i mašinama
Nema podataka da Plivit C tablete štetno utiču na sposobnost upravljanja vozilima i rada na
mašinama.

3. Kako uzimati PLIVIT C tablete?
Za prevenciju hipovitaminoze C kod djece preporučena doza iznosi 1 do 2 tablete od 50 mg jedanput
na dan.
Doza za prevenciju i liječenje skorbuta kod djece iznosi 1 do 2 tablete od 50 mg 3 puta na dan tokom
najmanje 2 nedjelje.
Za prevenciju hipovitaminoze C u odraslih preporučena doza je 200 do 500 mg jedanput na dan.
Tablete treba popiti cijele s čašom vode.

Ako uzmete više Plivit C tableta nego što ste trebali
U slučaju predoziranja ili slučajnog uzimanja prevelike količine Plivit C tableta javite se svom ljekaru,
farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.

Ako ste zaboravili uzeti Plivit C tablete
Zaboravite li uzeti Plivit C tablete u uobičajeno vrijeme, nastavite sa sljedećom uobičajenom dozom.
Nemojte uzimati dvostruku dozu da nadoknadite onu koju ste propustili.

Ako prestanete uzimati Plivit C tablete
Jedina moguća posljedica prestanka uzimanja Plivit C tableta je da se simptomi zbog kojih ste ih i
počeli koristiti ponovno jave.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Plivit C tableta obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.

4. Moguće neželjene reakcije

Kao i svi drugi lijekovi Plivit C tablete mogu izazvati neželjene reakcije.
Askorbinska kiselina (vitamin C) se obično dobro podnosi.
Neželjene reakcije se javljaju obično nakon dugotrajnog uzimanja velikih doza (oralne doze veće od 1
g na dan mogu izazvati proljev, a doze veće od 600 mg mogu djelovati blago diuretički).
Dugotrajno uzimanje velikih doza askorbinske kiseline može također izazvati mučninu, povraćanje,
žgaravicu, grčeve u trbuhu, crvenilo kože, glavobolju i nesanicu, a rijetko i hiperoksaluriju (visoka
razina oksalata u mokraći) s mogućnošću nastanka bubrežnih oksalatnih kamenaca.

Prijavljivanje sumnje na neželjene reakcije lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg
ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene
u ovom uputstvu.

5. Kako čuvati PLIVIT C tablete?
Lijek treba čuvati van pogleda i dohvata djece.
PLIVIT C treba čuvati pri temperaturi do 25°C.
Rok trajanja lijeka je 24 mjeseca.
Lijek se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka trajanja označenog na pakovanju.

6. Dodatne informacije

Šta Plivit C tablete sadrže?

Aktivna supstanca u Plivit C tabletama je askorbinska kiselina.
Jedna Plivit C tableta sadrži 50 mg askorbinske kiselina.
Plivit C sadrži i slijedeće pomoćne supstance: kukuruzni škrob; talk; povidone; magnezij stearat.

Kako Plivit C izgleda i sadržaj pakovanja?
Plivit C su bijele do slabo žućkaste okrugle tablete s ukošenim rubovima.
PLIVIT C tablete dostupne su u pakovanju od po 30 (3x10) tableta u blisteru (PVC/PVdC//Al), u kutiji.

Ime i adresa nosioca dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka:
PLIVA d.o.o. Sarajevo
Trg heroja 10, Sarajevo, BiH

Ime i adresa proizvođača lijeka (administrativno sjedište):
PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25
Zagreb, Hrvatska

Proizvođač gotovog lijeka (mjesta puštanja lijeka u promet):
PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25 Zagreb, Hrvatska

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recept.

Broj i datum dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
04-07.2-206/11 od 27.12.2011. godine

Datum revizije upute
decembar, 2015.