PLIVIT C filmom obložena tableta

PLIVIT C 500 mg tableta

30 filmom obloženih tableta sa produženim oslobađanjem (3 blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
askorbinska kiselina
Jačina ATC Oblik
500 mg tableta A11GA01 filmom obložena tableta