PLIVIT D3

PLIVIT D3 4000 i.j. mL

staklena bočica sa ugrađenom kapaljkom i sa 10 mL oralnih kapi, otopine, u kutiji

Supstance:
holekalciferol
Jačina ATC Oblik
4000 i.j. mL A11CC05 oralne kapi, otopina

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

PLIVIT D

3

4000 i.j./ml oralne kapi , otopina

holekalciferol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži
Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu . Možda ćete je trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja,obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im

naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju neželjenu reakciju, potrebno je obavijestiti ljekara ili

farmaceuta.To uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u
ovoj uputi, vidjeti dio 4.

SADRŽAJ UPUTE
1.

Šta su Plivit D

3

kapi i za šta se koriste?

2.

Prije nego počnete uzimati Plivit D

3

kapi

3.

Kako uzimati Plivit D

3

kapi ?

4.

Moguće neželjene reakcije

5.

Kako čuvati Plivit D

3

kapi

6.

Dodatne informacije

1.

Šta su Plivit D

3

kapi i za šta se koriste?

Plivit D3 sadrži aktivnu supstancu holekalciferol (vitamin D3).
Plivit D

kapi koriste se u sljedećim indikacijama:

prevencija rahitisa kod dojenčadi i male djece, posebno ako prehrana nije odgovarajuća (hrana s
premalo vitamina D ili smanjena apsorpcija vitamina D iz probavnog sistema) ili kada je
onemogućeno izlaganje suncu (zimski mjeseci)

kada su povećane potrebe za vitaminom D (trudnice i dojilje)

u slučaju manjka vitamina D kod djece i odraslih

prevencija osteoporoze.

Rahitis je naziv za skupinu bolesti koja nastaje zbog poremećaja mineralizacije (ulaganje kalcija u
hrskavičnu supstancu) kosti koje su u fazi rasta (rahitis imaju samo djeca koja još rastu).

Osteoporoza je poremećaj gubitka koštane mase, a tipičan je za žene u postmenopauzi, te može
uzrokovati frakture. Do bolesti dolazi kada osteoklasti (vrsta koštanih stanica), napadaju i razgrađuju
kost, a osteoblasti (vrsta koštanih stanica) nisu u mogućnosti potpuno obnoviti kost, kao što je u
normalnim okolnostima slučaj.

Obavezno se obratite ljekaru ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije.

2.

Šta morate znati prije nego što počnete uzimati Plivit D

3

kapi

Nemojte uzimati Plivit D

3

kapi:

ako ste preosjetljivi na aktivnu supstancu ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6)

ako imate povećan nivo kalcija u krvi (hiperkalcemiju)

Upozorenja i mjere opreza

Budite oprezni s Plivit D

3

kapima ako:

imate oštećenu bubrežnu funkciju, odnosno bubrežne kamence

imate problema sa srcem

uzimate Plivit D

3

kapi trebate voditi računa o ukupnom unosu vitamina D u organizam zbog

mogućnosti predoziranja (hipervitaminoza). Drugi izvori vitamina D mogu biti različiti
vitaminski pripravci, te hrana poput mlijeka obogaćenog s vitaminom D (riblje ulje, ribe, jaja…)

ukupni dnevni unos vitamina D ne bi trebao biti viši od 1000 i. j. kako kod djece, tako i kod
trudnica i dojilja

dojenčad mogu biti jače osjetljiva na učinke vitamina D, te ga u ovoj dobnoj skupini treba
davati s oprezom.

Ovaj lijek sadrži metilparahidroksibenzoat koji može uzrokovati alergijske reakcije (moguće i reakcije
odgođene preosjetljivosti).

Drugi lijekovi i Plivit D

3

kapi

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti
bilo koje druge lijekove.

Plivit D

3

kapi mogu stupiti u interakcije (međudjelovanje) sa sljedećim lijekovima:

kolestiramin, kolestipol - lijekovi koji se koriste u liječenju povišenog holesterola

neomicin – lijek koji se koristi u liječenju bakterijskih infekcija (antibiotik)

fenitoin – lijek koji se koristi u liječenju epilepsije

barbiturati – skupina lijekova koji se koriste u liječenju epilepsije

antacidi – lijekovi koji neutraliziraju želučanu kiselinu.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom ljekaru
ili farmaceutu za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.
Plivit D

3

kapi su indikovane za vrijeme trudnoće i dojenja, ali se preporučene doze ne smiju prekoračiti.

Vitamin D prolazi u majčino mlijeko, te o tome treba voditi računa kada se vitamin D dodatno daje
dojenčadi.

Upravljanje vozilima i mašinama
Nema podataka o uticaju Plivit D3 kapi na upravljanje vozilima i mašinama.

3. Kako uzimati Plivit D

3

kapi?

Uvijek uzmite ovaj lijek tačno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš ljekar ili
farmaceut. Provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.

Primjena kod djece
Prevencija rahitisa
Dojenčad u toku prve godine života: 2-5 kapi (400-1000 i. j.) na dan, ovisno o preporuci ljekara.
Djeca starija od jedne godine: 2 kapi (400 i.j.) na dan.
Manjak vitamina D
Dojenčad u toku prve godine života: 2-5 kapi (400-1000 i.j.) na dan, ovisno o preporuci ljekara.
Djeca starija od jedne godine i adolescenti do 18 godina: 3-5 kapi (600-1000 i.j.) na dan u zavisnosti
od preporuke ljekara.
Odrasli
Trudnice i dojilje: 2 kapi (400 IU) na dan.
Manjak vitamina D: 7-10 kapi (1500-2000 i.j.) na dan, ovisno o preporuci ljekara.
Za prevenciju osteoporoze: 2 – 5 kapi (400 – 1000 i.j.) na dan.

Način primjene
Kapi se uzimaju u kašičici soka ili mlijeka.
Jedna kap sadrži približno 200 i.j. holekalciferola.

Ako uzmete više Plivit D3 kapi nego što ste trebali
Ako ste uzeli više Plivit D

3

kapi nego što ste trebali javite se svom ljekaru ili najbližoj zdravstvenoj

ustanovi.

Ako ste zaboravili uzeti Plivit D3 kapi
Ako ste zaboravili uzeti Plivit D

3

kapi, nastavite sa sljedećom uobičajenom dozom. Nemojte uzimati

dvostruku dozu da nadoknadite.zaboravljenu dozu.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Plivit D

3

kapi, obratite se svom ljekaru ili

farmaceutu

4. Moguće neželjene reakcije
Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati neželjene reakcije iako se one neće razviti kod svakoga.
Znakovi hipervitaminoze (hiperkalcemije) mogući su samo nakon predoziranja ili
nekontrolisane dugotrajne upotrebe.

Takođe, ovaj lijek može izazvati neželjene reakcije iako se primjenjuje u preporučenim dozama. Nije
poznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

bolovi u trbuhu

grčevi u trbuhu

nadutost

zatvor

kolike (uključujući i pogoršanje kolika)

loša probava

povraćanje

Prijavljivanje sumnje na neželjene reakcije lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu.

5. Kako čuvati Plivit D

3

?

PLIVIT D

KAPI MORATE ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE!

Lijek čuvati pri temperaturi od 2-8°C.
Rok trajanja lijeka je 3 godine od datuma proizvodnje.
Lijek se ne smije koristiti nakon isteka roka trajanja označenog na pakovanju.

6. Dodatne informacije

Šta Plivit D

3

sadrži?

Aktivna supstanca u Plivit D

3

kapima je holekalciferol.

1 ml (20 kapi) otopine sadrži 4000 i.j. holekalciferola.
Pomoćne supstance: metil parahidroksi benzoat; butilhidroksitoluen; makrogolglicerol hidroksistearat;
makrogol; propilen glikol; citratna kiselina, bezvodna; dinatrij fosfat, bezvodni; voda, pročišćena.

Kako Plivit D

izgleda i sadržaj pakovanja?

Bezbojna, bistra do blago opalescentna otopina.
10 ml otopine u smeđoj staklenoj bočici s plastičnim nastavkom za kapanje, u kutiji.

Ime i adresa nosioca odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka:
PLIVA d.o.o. Sarajevo
Trg heroja 10, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ime i adresa proizvođača lijeka (administrativno sjedište):
PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Republika Hrvatska

Proizvođač gotovog lijeka (mjesta puštanja lijeka u promet):
PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Republika Hrvatska
i
Teva Operations Poland Sp.z.o.o.
ul. Mogilska 80, 31-546 Krakow, Poljska

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Broj i datum rješenja za stavljanje gotovog lijeka u promet