PRILINDA PLUS

PRILINDA PLUS 2.5 mg tableta+ 12.5 mg tableta

30 tableta (3 Al/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
hidrohlorotiazid ramipril
Jačina ATC Oblik
2.5 mg tableta+ 12.5 mg tableta C09BA05 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

PRILINDA PLUS
(2.5 mg + 12.5 mg), (5 mg + 25 mg), tableta

ramipril, hidrohlorotiazid

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste
znake bolesti kao i Vi.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek PRILINDA PLUS i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek PRILINDA PLUS
3. Kako se upotrebljava lijek PRILINDA PLUS
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek PRILINDA PLUS
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK PRILINDA PLUS I ČEMU JE NAMIJENJEN?
PRILINDA PLUS predstavlja kombinaciju dva lijeka koji se zovu ramipril i hidrohlorotiazid.

Ramipril pripada grupi lijekova koji se zovu ACE inhibitori (inhibitori angiotenzin konvertujućeg
enzima). Djeluje tako što:
Smanjuje stvaranje materija koje povećavaju krvni pritisak u Vašem tijelu

Širi i opušta krvne sudove

Olakšava Vašem srcu pumpanje krvi po tijelu.

Hidrohlortiazid pripada grupi lijekova koji se zovu diuretici. Djeluje tako što povećava količinu vode
(mokraće) koju izlučujete. To pomaže u snižavanju krvnog pritiska.

KADA SE LIJEK PRILINDA PLUS UPOTREBLJAVA?
PRILINDA PLUS se koristi za liječenje povišenog krvnog pritiska. Obje komponente u lijeku
PRILINDA PLUS snižavaju krvni pritisak. Koriste se zajedno kada liječenje samo jednom od njih nije
bilo uspješno.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK PRILINDA PLUS

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Lijek PRILINDA PLUS ne smijete koristiti ukoliko:
ste alergični (preosjetljivi) na ramipril, hidrohlorotiazid ili na bilo koju pomoćnu supstancu u lijeku

PRILINDA PLUS (vidjeti dio 6).

ste alergični (preosjetljivi) na lijekove slične lijeku PRILINDA PLUS (drugi ACE inhibitori ili lijekovi

derivati sulfonamida).
Znaci alergijske reakcije mogu uključivati osip, probleme sa gutanjem ili disanjem, oticanje usana,
lica grla ili jezika.

primjetite bilo koje neželjeno dejstvo nuspojavu odmah obavijestite ljekara ili farmaceuta.

ste ikad imali ozbiljnu alergijsku reakciju koja se naziva angioedem. Znaci te reakcije uključuju

svrab, koprivnjaču (urtikariju), crvene mrlje po rukama, stopalima i vratu, oticanje grla i jezika,
oticanje oko očiju i usana, poteškoće u disanju i gutanju.

ste na dijalizi ili nekom drugom obliku filtracije krvi. Zavisno od aparata koji se pri tome koristi,

PRILINDA PLUS možda nije odgovarajući lijek za Vas.

imate poteškoće sa jetrom.

imate poremećene količine soli u krvi (kalcijum, kalijum, natrijum).

imate problema sa bubrezima pri čemu je smanjeno snabdijevanje bubrega krvlju (stenoza

bubrežne arterije).

imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog

pritiska koji sadrži aliskiren.

tokom zadnjih 6 mjeseci trudnoće (vidjeti dio "Trudnoća i dojenje").

ako dojite (vidjeti dio "Trudnoća i dojenje").

Nemojte uzimati lijek PRILINDA PLUS ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste
sigurni, razgovarajte sa Vašim ljekarom rije uzimanja lijeka PRILINDA PLUS.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA
Posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom prije nego počnete uzimati lijek:
Ako imate problema sa srcem, jetrom ili bubrezima;

Ako ste izgubili dosta soli ili tečnosti iz tijela (zbog povraćanja, proliva, pojačanog znojenja, ishrane

sa malim unošenjem soli, dugotrajnog uzimanja diuretika (tableta za vodu) ili zbog dijalize);

Ako treba da dobijete terapiju za smanjenje alergije na ubod pčela ili osa (desenzibilizaciju);

Ako treba da primiti anestetik. Anestetik se može dati za hirurški zahvat ili zahvat na zubima. Može

biti potrebno da prekinete primjenu lijeka PRILINDA PLUS jedan dan prije; upitajte ljekara za
savjet;

Ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog

pritiska:
-

Blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – npr. valsartan, telmisartan,
irbesartan), naročito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću.

Aliskiren.

Ljekar Vam može provjeriti bubrežnu funkciju, krvni pritisak i količinu elektrolita (npr. kalijuma) u
krvi u redovnim intervalima
Vidjeti takođe informacije pod naslovom "Lijek PRILINDA PLUS ne smijete koristiti ukoliko".

Ako imate veliku količinu kalijuma u krvi (vidi se kod testova krvi);

Ako imate vaskularnu bolest vezivnog tkiva poput sklerodermije ili sistemskog eritemskog lupusa;

Ako ste trudni ili mislite da bi mogli biti trudni morate obavijestiti svoga ljekara. PRILINDA PLUS se

ne preporučuje u prva 3 mjeseca trudnoće i može ozbiljno naškoditi Vašem djetetu nakon trećeg
mjeseca trudnoće (vidjeti dio "Trudnoća i dojenje").

Djeca
PRILINDA PLUS se ne preporučuje djeci i adolescentima mlađim od 18 godina zbog toga što se lijek
nikada nije primjenjivao u ovoj starosnoj grupi.
Ako se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas (ili u to niste sigurni), razgovarajte sa Vašim
ljekarom prije uzimanja lijeka PRILINDA PLUS.

Primjena drugih lijekova

Kažite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek,

uključujući i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta.

Molimo da obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzimali neke druge
lijekove, uključujući biljne lijekove i lijekove koje ste nabavili bez recepta. To je zbog toga jer
PRILINDA PLUS može da utiče na dejstvo drugih lijekova, a drugi lijekovi mogu, takođe, uticati na
efekte lijeka PRILINDA PLUS.

Molimo Vas da obavijestite ljekara ako uzimate bilo koji od slijedećih lijekova, jer oni mogu smanjiti
dejstvo lijeka PRILINDA PLUS:
Lijekove za ublažavanje bola i upale (npr. nesteroidni protivupalni lijekovi kao što su ibuprofen ili

indometacin ili acetilsalicilna kiselina).

Lijekove za liječenje niskog krvnog pritiska, šoka, zastoja srca, astme ili alergija, kao što su efedrin,

noradrenalin ili adrenalin. Ljekar će provjeriti Vaš krvni pritisak.

Ljekar će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza:
Ako uzimate neki blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti takođe informacije pod

naslovima "Lijek PRILINDA PLUS ne smijete koristiti ukoliko" i "Upozorenja i mjere opreza".

Molimo Vas da obavijestite ljekara ako uzimate bilo koji od slijedećih lijekova, jer oni mogu povećati
vjerovatnoću razvoja neželjenih dejstava ako ih uzimate sa PRILINDA PLUS:

Lijekove za ublažavanje bola i upale (npr. nesteroidne protivupalne lijekove kao što su ibuprofen ili

indometacin ili acetilsalicilna kiselina).

Lijekove koji mogu da smanje količinu kalijuma u krvi, uključujući lijekove protiv zatvora, diuretike

(tablete za vodu), amfotericin B (koristi se za gljivične infekcije) i ACTH (koristi se za provjeru rada
adrenalnih žlijezda).

Lijekove za liječenje raka (hemoterapija).

Lijekove za srčane probleme, uključujući probleme sa otkucajem srca.

Lijekove za spriječavanje odbacivanja organa nakon transplantacije, kao što je ciklosporin.

Diuretike (lijekovi koji potiču izlučivanje tečnosti iz organizma), kao što je furosemid.

Lijekove koji mogu povisiti nivo kalijuma u Vašoj krvi, kao što su spironolakton, triamteren,

amilorid, soli kalijuma i heparin (lijek za razrjeđivanje krvi).

Steroidne lijekove za liječenje upale, kao što je prednizolon.

Nadoknadu kalcijuma.

Alopurinol (koristi se za sniženje koncentracije mokraćne kiseline u Vašoj krvi).

Prokainamid (za liječenje problema sa srčanim ritmom).

Holestiramin (za smanjenja masti u Vašoj krvi).

Karbamazepin (za epilepsiju).

Molimo Vas da obavijestite ljekara ako uzimate bilo koji od slijedećih lijekova, jer PRILINDA PLUS
može da utiče na njihovo dejstvo:
Lijekove za liječenje šećerne bolesti kao što su oralni lijekovi za snižavanje koncentracije glukoze

u krvi i insulin. PRILINDA PLUS može dovesti do smanjenja količine šećera u krvi pa treba
redovno provjeravati količinu šećera u krvi za vrijeme dok uzimate PRILINDA PLUS.

Litijum (za liječenje mentalnih problema). PRILINDA PLUS može povisiti koncentraciju litijuma u

Vašoj krvi, pa je potrebno da Vaš ljekar pažljivo prati koncentraciju litijuma.

Lijekove za opuštanje mišića.

Hinin (za malariju).

Lijekove koji sadrže jod. Mogu se koristiti prilikom rendgenskog ili CT pregleda u bolnici.

Penicilin (za infekcije).

Lijekove za razrijeđivanje krvi koji se uzimaju kroz usta (oralni antikoagulansi) kao što je varfarin.

Ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vas (ili u to niste sigurni), razgovarajte s Vašim ljekarom prije
uzimanja lijeka PRILINDA PLUS.

Pretrage
Posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom prije uzimanja lijeka:
Ako treba da uradite ispitivanje funkcije paratiroidne žlijezde. PRILINDA PLUS može da utiče na

rezultate pretrage.

Ako ste sportista i treba da obavite anti-doping kontrolu. PRILINDA PLUS može dati pozitivan

rezultat na testu.

Uzimanje lijeka PRILINDA PLUS sa hranom ili pićima
Konzumiranje alkohola sa lijekom PRILINDA PLUS može izazvati vrtoglavicu i ošamućenost. Ako

ne znate koliko smijete popiti alkohola dok uzimate PRILINDA PLUS razgovarajte sa Vašim
ljekarom obzirom da lijekovi koji se koriste za snižavanje krvnog pritiska i alkohol mogu imati
dodatne efekte.

PRILINDA PLUS može se uzimati sa hranom ili bez nje.

Primjena lijeka PRILINDA PLUS u periodu trudnoće i dojenja

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Prije nego što uzmete PRILINDA PLUS obavijestite svog ljekara ako planirate da zatrudnite, ako
mislite da ste trudni ili ako ste trudni. Nemojte uzimati PRILINDA PLUS tokom prvih 12 nedjelja
trudnoće, a ne smijete ih uzimati nakon 13. nedjelje jer njihova primjena u toku trudnoće može biti
štetna za dijete.

Ako zatrudnite za vrijeme liječenja lijekom PRILINDA PLUS, odmah obavijestite svog ljekara. Ukoliko
planirate trudnoću potrebno je unaprijed prijeći na prikladno alternativno liječenje.
Ne smijete uzimati PRILINDA PLUS ako dojite.

Uticaj lijeka PRILINDA PLUS na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Tokom upotrebe lijeka PRILINDA PLUS možete osjetiti vrtoglavicu. Veća vjerovatnoća je da se to
dogodi na početku liječenja ili kod uzimanja veće doze PRILINDA PLUS. Ako se to dogodi, nemojte
upravljati vozilom ili mašinama.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK PRILINDA PLUS

Lijek PRILINDA PLUS uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš ljekar. Ako niste

sasvim sigurni, proverite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Uzimanje lijeka
Lijek uzimajte kroz usta, svaki dan u isto vrijeme, obično ujutro.

Tablete progutajte sa tečnošću.

Nemojte lomiti ili žvakati tablete.

Koju dozu lijeka uzeti
Liječenje visokog krvnog pritiska
Ljekar će prilagoditi dozu koju uzimate tako daVaš krvni pritisak bude pod kontrolom.

Stariji bolesnici
Ljekar će smanjiti početnu dozu i postepeno prilagođavati Vaše liječenje.

Ako ste uzeli više lijeka PRILINDA PLUS nego što je trebalo
Obavijestite ljekara ili odmah otiđite u najbližu bolnicu. Nemojte sami voziti u bolnicu, neka Vas
poveze neko drugi ili pozovite hitnu pomoć. Sa sobom ponesite pakovanje lijeka kako bi se znalo
koji ste lijek uzeli.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek PRILINDA PLUS

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Ako zaboravite uzeti lijek, slijedeću dozu uzmite prema rasporedu uzimanja.
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako bi nadoknadili propuštenu.
Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ako naglo prestanete da uzimate lijek PRILINDA PLUS
Čak i ako se dobro osjećate, nemojte prestati da uzimate lijek bez konsultacije sa ljekarom. Važno je
da se pridržavate uputstva koje Vam je dao Vaš ljekar.
Ukoliko naglo prekinete uzimanje lijeka može doći naglog porasta krvnog pritiska.

4. NEŽELJENA DEJSTVA LIJEKA
Lijek PRILINDA PLUS, kao i drugi lijekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju
ispoljiti kod svih.

Prestanite da upotrebljavate PRILINDA PLUS i odmah se javite svom ljekaru ako primjetite bilo koje
od slijedećih neželjenih dejstava – možda će Vam biti potrebna hitna medicinska pomoć:
Oticanje lica, usana ili grla koje otežava gutanje ili disanje, kao i svrab i osip. To mogu biti znaci

teške alergijske reakcije na PRILINDA PLUS.

Teške kožne reakcije uključujući osip, ulceracije u ustima, pogoršanje postojeće kožne bolesti,

crvenilo, mjehurići na koži ili ljuštenje kože (kao Stevens-Johnson-ovog sindroma, toksične
epidermalne nekrolize ili eritema multiforme).

Odmah obavijestite ljekara ako osjetite nešto od slijedećeg:
Brže otkucaje srca, nepravilne ili snažne otkucaje srca (palpitacije), bol u grudima, stezanje u

grudima ili ozbiljnije probleme uključujući srčani i moždani udar.

Zadihanost, povišenu temperaturu sa kašljem koja traje 2 do 3 dana i smanjen apetit. To mogu da

budu znaci problema sa plućima, uključujući upalu.

Češće modrice, krvarenje koje traje duže od normalnog, bilo kakve znakove krvarenja (npr.

krvarenje desni), ljubičaste mrlje na koži ili infekcije češće nego što je to uobičajeno, bol u grlu i
groznicu, osjećaj umora, nesvjesticu, vrtoglavicu ili blijedu kožu. To mogu biti znaci problema sa
krvlju ili koštanom srži.

Jake bolove u želucu koji se mogu proširiti na leđa. To može biti znak pankreatitisa (upala

gušterače).

Groznicu, hladnoću, umor, gubitak apetita, bol u želucu, mučninu, žutu boju kože ili očiju (žutica).

To mogu biti znaci problema sa jetrom kao što je hepatitis (upala jetre) ili oštećenje jetre.

Ostala neželjena dejstva

Molimo da obavijestite ljekara ako neko od slijedećih neželjenih dejstava postane ozbiljno ili traje duže
od nekoliko dana:

Često (javljaju se kod manje od 1 na 10 bolesnika)
glavobolja, osjećaj slabosti ili umora.

vrtoglavica koja se češće javlja na početku uzimanja lijeka PRILINDA PLUS ili kod uzimanja veće

doze.

suvi nadražujući kašalj ili bronhitis.

analize krvi pokazuju veću količinu šećera od uobičajenog. Ako imate šećernu bolest, bolest se

može pogoršati.

analize krvi pokazuju veću količinu mokraćne kiseline ili masti u krvi nego što je to uobičajeno.

bolni, crveni otekli zglobovi.

Manje često (javljaju se kod manje od 1 na 100 bolesnika)
osip na koži sa ili bez ispupčenja.

crvenilo praćeno vrućinom, nesvjestica, hipotenzija (nenormalno nizak krvni pritisak), posebno

kada naglo sjednete ili ustanete.

problemi sa ravnotežom (vrtoglavica).

svrab i neobični osjećaji na koži, kao što su ukočenost, peckanje, bockanje, žarenje ili žmarci

(parestezija).

gubitak ili poremećaj ukusa.

problemi sa spavanjem.

osjećaj depresije, povećana nervoza ili drhtanje.

začepljen nos, upala sinusa (sinusitis), gubitak daha.

upala desni (gingivitis), otečena usta.

crvenilo, svrab, otok u očima i vodenaste oči.

zvonjenje u ušima.

nejasan vid.

gubitak kose.

bol u grudima.

bol u mišićima.

zatvor, bol u želucu ili crijevima.

poremećaj varenja ili mučnina.

izlučivanje mokraće u toku dana veće nego što je to uobičajeno.

jače znojenje od uobičajenog ili žeđ.

gubitak ili smanjenje želje za hranom (anoreksija), smanjen osjećaj gladi.

ubrzani ili nepravilni otkucaji srca.

oticanje ruke i nogu. To može biti znak da Vaše tijelo zadržava više vode nego što je to uobičajeno.

groznica.

seksualna nemoć kod muškaraca.

analize krvi pokazuju smanjen broj crvenih i bijelih krvnih ćelija ili trombocita ili hemoglobina.

analize krvi pokazuju promjene u radu jetre, gušterače ili bubrega.

analize krvi pokazuju manje kalijuma u krvi od uobičajenog.

Rijetko (javljaju se kod manje od 1 na 1000 bolesnika)
osjećaj nesigurnosti ili zbunjenosti.

crven i otečen jezik.

teško ljuštenje ili guljenje kože, osip praćen svrabom i kvrgama.

problemi sa noktima (npr. klimavi nokti ili odvajanje nokta iz ležišta).

kožni osip ili pojava modrica na koži.

pojava tačaka na koži i hladnoća u udovima.

crvene, nadražene, otekle ili vodenaste oči.

poremećaj sluha i zvonjenje u ušima.

osjećaj slabosti.

analize krvi pokazuju smanjen broj crvenih ili bijelih krvnih ćelija, trombocita ili smanjenu

koncentraciju hemoglobina.

Vrlo rijetko (javljaju se kod manje od 1 na 10000 bolesnika)
mučnina, proliv ili gorušica.

crven i otečen jezik ili suva usta.

analize krvi pokazuju više kalijuma u krvi od uobičajenog.

Ostala prijavljena neželjena dejstva

Molimo da obavijestite ljekara ako neko od slijedećih neželjenih dejstava postane ozbiljno ili traje duže
od nekoliko dana.
poteškoće u koncentraciji, osjećaj nemira ili zbunjenosti.

prsti na nogama i rukama mijenjaju boju na hladnoći uz osjećaj peckanja ili bola kada ih ugrijete

(Raynaudov fenomen).

povećanje grudi kod muškaraca.

krvni ugrušci.

poremećaj sluha.

suzenje očiju manje od uobičajenog.

predmeti izgledaju obojeni žuto.

dehidracija.

oticanje, bol i crvenilo u obrazima.

oticanje crijeva zvano "intestinalni angioedem" uz simptome kao što su bol u trbuhu, povraćanje,

proliv.

veća osjetljivost na sunce od uobičajenog.

teško ljuštenje ili guljenje kože, osip praćen svrabom, kvrgama ili druge kožne reakcije kao što su

osip praćen crvenilom na licu i čelu.

kožni osip ili modrice.

mrlje na koži i hladni udovi.

problemi sa noktima (npr. klimavi nokti ili odvajanje nokta iz ležišta).

mišićnokoštana ukočenost ili nemogućnost pomjeranja vilice (tetanija).

slabost ili grčevi u mišićima.

smanjen libido kod muškaraca ili žena.

krv u mokraći. To može biti znak problema sa bubrezima (intersticijalni nefritis).

više šećera u mokraći nego što je to uobičajeno.

analize krvi pokazuju povećan broj određenih bijelih krvnih ćelija (eozinofila).

analize krvi pokazuju previše mali broj krvnih ćelija (pancitopenija).

analize krvi pokazuju promjenu količine soli kao što su natrijum, kalcijum, magnezijum i hloridi u

krvi.

usporene i oslabljene reakcije.

poremećaj čula mirisa.

poteškoće u disanju ili pogoršanje astme.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

5. KAKO ČUVATI LIJEK PRILINDA PLUS

Čuvati van domašaja i vidokruga djece!

Rok upotrebe
2 godine.
Nemojte koristiti lijek PRILINDA PLUS poslije isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe
ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje

Lijek čuvati na temperaturi do 25ºC.

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lijek
se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lijek PRILINDA PLUS?
Aktivne supstance su:

PRILINDA PLUS, (2.5 mg + 12.5 mg), tablete:

1 tableta sadrži:
ramipril

2.5 mg

hidrohlorotiazid

12.5 mg

PRILINDA PLUS, (5 mg + 25 mg), tablete:

1 tableta sadrži:
ramipril

5 mg

hidrohlortiazid

25 mg

Ostali sastojci su:

PRILINDA PLUS, (2.5 mg + 12.5 mg), (5 mg + 25 mg), tablete:

natrijumhidrogen-karbonat

laktoza-monohidrat

kroskarmeloza-natrijum

preželatinizirani skrob (skrob 1500)

natrijumstearil-fumarat

Kako izgleda lijek PRILINDA PLUS i sadržaj pakovanja

PRILINDA PLUS, (2.5 mg + 12.5 mg), tablete:

Ovalna tableta, ravna, bijele do bjeličaste boje, sa podionom crtom i oznakom 12.5.

PRILINDA PLUS, (5 mg + 25 mg), tablete:

Ovalna tableta, ravna, bijele do bjeličaste boje, sa podionom crtom i oznakom 25.

Veličina pakovanja: 30 tableta (3 blistera po 10 tableta).
Blister (Al/Al)

Režim izdavanja lijeka:
Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Proizvođač
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

7. BROJ I DATUM DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
PRILINDA PLUS, (2.5 mg + 12.5 mg), tableta ,30 tableta, broj: 04-07.9-3576/13 od 04.07.2014
PRILINDA PLUS, (5 mg + 25 mg), tableta ,30 tableta, broj: 04-07.9-3577/13 od 04.07.2014