PRIORIX

PRIORIX 3 Log10CCID50/0.5 mL+ 3.7 Log10CCID50/0.5 mL+ 3 Log10CCID50/0.5 mL

1 staklena bočica sa liofiliziranim praškom i napunjenom špricom sa 0,5 ml rastvarača (vode za injekcije), u kutiji

Supstance:
kombinovana vakcina protiv morbila parotitisa i rubeole živa atenuisana
Jačina ATC Oblik
3 Log10CCID50/0.5 mL+ 3.7 Log10CCID50/0.5 mL+ 3 Log10CCID50/0.5 mL J07BD52 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju u napunjenoj šprici