PRIORIX

PRIORIX 3 Log10CCID50/0.5 mL+ 3,7 Log10CCID50/0.5 mL+ 3 Log10CCID50/0.5 mL

Kutija sa 100 bočica sa praškom i kutija sa 100 ampula po 0,5 ml rastvarača (voda za injekciju) za pripremu rastvora za injekciju

Supstance:
kombinovana vakcina protiv morbila parotitisa i rubeole živa atenuisana
Jačina ATC Oblik
3 Log10CCID50/0.5 mL+ 3,7 Log10CCID50/0.5 mL+ 3 Log10CCID50/0.5 mL J07BD52 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju