RANITIDIN HF

RANITIDIN HF 75 mg tableta

20 šumećih tableta (10 PAPIR/PE/Al/Surlyn strip folija sa po 2 šumeće tablete), u kutiji

Supstance:
ranitidin
Jačina ATC Oblik
75 mg tableta A02BA02 šumeća tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

RANITIDIN HF
75 mg
šumeća tableta

ranitidin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lijek se može nabaviti bez ljekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lijek
RANITIDIN HF, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje poslije 6 dana, morate se obratiti
svom ljekaru.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u

Ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek RANITIDIN HF i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek RANITIDIN HF
3. Kako se upotrebljava lijek RANITIDIN HF
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek RANITIDIN HF
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK RANITIDIN HF I ČEMU JE NAMIJENJEN?
Lijek RANITIDIN HF se koristi u liječenju lošeg varenja i gorušice u trajanju do 12 sati. Želudac
proizvodi kiselinu koja pomaže u varenju hrane. Nekada Vaš želudac proizvodi previše kiseline što
može da izazove loše varenje i gorušicu.
Aktivna supstanca je ranitidin hidrohlorid koji pripada grupi H

blokatora. Djeluje tako što spriječava da

Vaš želudac stvara previše kiseline.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK RANITIDIN HF

Lijek RANITIDIN HF ne smijete koristiti:

Ako imate alergiju (preosjetljivost) na ranitidin ili neki od sastojaka lijeka (navedeni su u dijelu
6).

Ako ste mlađi od 16 godina.

Kada uzimate lijek RANITIDIN HF, posebno vodite računa
Konsultujte se sa Vašim ljekarom prije primjene lijeka RANITIDIN HF ako:

Imate teškoće sa gutanjem.

Imate porfiriju (previše pigmenta koji se naziva porfirin koji može dovesti do promjene boje
urina).

Nenamjerno gubite tjelesnu težinu.

Ste srednjeg životnog doba ili stariji sa novim ili nedavno promijenjenim simptomima lošeg
varenja.

Imate stalne bolove u želucu.

Imate problema sa bubrezima ili jetrom.

Ste pod redovnim medicinskim nadzorom.

Ste imali čir na želucu.

Ste starijeg životnog doba.

Imate probleme sa disanjem.

Imate oslabljen imuni sistem.

Imate dijabetes.

Primjena drugih lijekova

Konsultujte se sa Vašim ljekarom prije nego što uzmete lijek RANITIDIN HF, ukoliko uzimate, ili ste do

nedavno uzimali bilo koji drugi lijek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta;

posebno ukoliko redovno uzimate lijekove koji sprečavaju zgrušavanje krvi (kao što je varfarin), i

nesteroidne antiinflamatorne lijekove (kao što su aspirin ili ibuprofen). Ovo je posebno značajno

ukoliko je u pitanju starija osoba.

Primjena lijeka RANITIDIN HF u periodu trudnoće i dojenja

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek posavjetujte se sa svojim ljekarom.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK RANITIDIN HF

Odrasli i djeca starosti 16 godina i više:
Jednu šumeću tabletu rastvoriti u čaši vode (2 dl) i popiti odjednom čim se rastvaranje završi. Ukoliko
simptomi traju duže od jednog sata ili se ponovo javljaju, uzeti još jednu šumeću tabletu na isti način.

Ne smijete uzeti više od 2 šumeće tablete u toku 24 časa

Ne uzimajte lijek RANITIDIN HF duže od 6 dana.

Ne kupujte drugo pakovanje tableta prije nego što razgovarate sa Vašim ljekarom ili
farmaceutom.

Ne uzimajte više lijeka od preporučene doze.

Ako ste uzeli više lijeka RANITIDIN HF nego što je trebalo
Ukoliko mislite da ste uzeli veću dozu lijeka Ranitidin HF nego što Vam je preporučeno ili je neko drugi
uzeo Vaš lijek, odmah se obratite Vašem ljekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi!

Ako ste zaboravili da uzmete lijek RANITIDIN HF

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi lijekovi, i RANITIDIN HF rijetko može da izazove neželjena dejstva kod nekih pacijenata.
Ukoliko se javi neko od slijedećih neželjenih dejstava, prekinite terapiju i odmah se obratite Vašem
ljekaru:

Alergijske reakcije. Vrlo se rijetko javljaju ali mogu dovesti do pojave svraba i ospe na koži,
otoka očnih kapaka, lica ili usana (sa ili bez ospe na koži), neobjašnjive groznice, teškoća u
disanju, vrtoglavice (naročito pri ustajanju) i bola ili stezanja u grudima.

Pojava modrica ili krvavljenja, osjećaj suvoće u grlu, pojava čireva u ustima, groznica,
izraženo blijedilo, slabost ili iscrpljenost. Ovo mogu biti znaci poremećaja krvi kao što su
anemija, mali broj bijelih krvnih ćelija, mali broj trombocita, supresija koštane srži ili smanjenje
broja granulocita (vrsta bijelih krvnih ćelija).

U toku primjene RANITIDIN HF šumećih tableta mogu se javiti i slijedeća neželjena dejstva.
Obavijestite Vašeg ljekara ukoliko se javi neko od slijedećih neželjenih dejstava.

Konfuzija, depresija, pospanost ili halucinacije.

Glavobolja, vrtoglavica ili iznenadni nevoljni pokreti.

Promjene u u srčanom ritmu.

Zapaljenje krvnih sudova.

Iznenadna upala pankreasa (gušterače) koja može biti praćena jakim bolovima u stomaku ili
prolivom.

Bolovi u želucu, opstipacija, mučnina.

Upala jetre koja može dovesti do osjećaja mučnine, groznice, svraba, žute boje kože i očiju,
tamne boje mokraće. Ovo može dovesti do promjene funkcionalnih testova jetre.

Gubitak kose, nejasan vid.

Bolovi u mišićima i zglobovima.

Iznenadna upala bubrega.

Povećanje serumskog kreatinina u krvi (test funkcije bubrega).

Pojava krvi u mokraći ili promjene u količini mokraće.

Impotencija.

Otok, osjetljivost ili sekrecija dojki.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK RANITIDIN HF

Rok upotrebe:

2 godine.
Nemojte koristiti lijek RANITIDIN HF poslije isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok
upotrebe ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje:

Držite lijek Ranitidin HF van domašaja djece!

Čuvati na temperaturi do 30C, u originalnom pakovanju u cilju zaštite od vlage.

Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.
Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lijek RANITIDIN HF
1 šumeća tableta sadrži:
ranitidin 75 mg
(u obliku ranitidin-hidrohlorida).

Ostali sastojci su:
Natrijum-karbonat, bezvodni; limunska kiselina, bezvodna; aroma grapefruit, saharin-natrijum, natrijum
benzoat, povidon K-30.

Kako izgleda lijek RANITIDIN HF i sadržaj pakovanja
Ranitidin šumeće tablete su okrugle, ravne tablete bijele do svijetlo žute boje.

Kutija sa 20 šumećih tableta od 75 mg.
20 (10 x 2) šumećih tableta u PAPIR/PE/Al/Surlyn strip foliji.

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Proizvođač
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

BROJ I DATUM DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
RANITIDIN HF, šumeća tableta, 20 x 75 mg:04-07.9-7104/13 od 03.02.2015.