RANITIDIN Labormed

RANITIDIN Labormed 150 mg tableta

20 film tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Supstance:
ranitidin
Jačina ATC Oblik
150 mg tableta A02BA02 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Ranitidin Labormed, 150 mg, film tableta
ranitidin

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi čak i

ako ima znake bolesti slične Vašim.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u

ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

1. Šta je lijek Ranitidin Labormed, i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati lijek Ranitidin Labormed
3. Kako uzimati lijek Ranitidin Labormed?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati lijek Ranitidin Labormed?
6. Dodatne informacije

1. Šta je lijek Ranitidin Labormed i za šta se koristi?

Ranitidin Labormed tablete sadrže ranitidin koji pripada grupi lijekova pod nazivom antagonisti (blokatori)
H2-receptora. Ranitidin smanjuje količinu kiseline koju stvara želudac.
Kod odraslih (uključujući starije pacijente) Ranitidin Labormed tablete se upotrebljavaju za:
- izlečenje i sprečavanje čira (ulkusa) na želucu, ili čira na dvanaestopalačnom crijevu.
-liječenje infekcije u želucu, kada se primenjuje sa antibiotikom (lijekovi za liječenje infekcija izazvanih
bakterijama).
- sprečavanje stvaranja čira na želucu onda kada je čir neželjeni efekat nekih lijekova.
- sprečavanje krvarenja iz čireva.
- poboljšanje problema izazvanih kiselinom u jednjaku (ezofagusu) ili prekomernom kiselinom u želucu.
Oba slučaja mogu izazvati bol ili nelagodnost, što je poznato kao ″indigestija″, ″dispepsija″ ili ″gorušica″.
- sprečavanje vraćanja kiseline iz želuca u toku operacije pod anestezijom.

Kod djece (3 do 18 godina) Ranitidin Labormed tablete se upotrebljavaju za:
- Liječenje čireva na želucu ili čira dvanaestopalačnog crijeva.
- Liječenje i sprečavanje problema izazvanih kiselinom u jednjaku ili prekomernom kiselinom u želucu.
Oba ova stanja mogu izazvati bol ili nelagodnost, što je poznato kao ″indigestija″, ″dispepsija″ ili ″gorušica″.

2. Prije nego počnete uzimati lijek Ranitidin Labormed

Lijek Ranitidin Labormed ne smijete koristiti:

- ako ste alergični (preosjetljivi) na ranitidin ili neki drugi sastojak tableta Ranitidin Labormed (svi sastojci
navedeni su u odeljku 6).

Ukoliko niste sigurni, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu pre uzimanja lijeka Ranitidin Labormed.

Kada uzimate lijek Ranitidin Labormed, posebno vodite računa:

Ragovarajte sa Vašim doktorom ili farmaceutom pre uzimanja lijeka Ranitidin Labormed ukoliko:
- imate karcinom želuca;

- imate problema sa bubrezima. Trebalo bi da uzimate različitu dozu lijeka Ranitidin Labormed;
- ste ranije imali čir na želucu ili ako uzimate nesteroidne antiinflamatorne lijekove (NSAIL);
- imate retko oboljenje koje se zove akutna porfirija;
- imate više od 65 godina;
- imate oboljenje pluća;
- ste dijabetičar;
- imate problema sa Vašim imunim sistemom.

Ako sumnjate da se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, posavetujte se sa Vašim ljekarom ili
farmaceutom pre uzimanja lijeka Ranitidin Labormed.

Primjena drugih lijekova

Molimo Vas da obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi

lijek, uključujuči i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta ili biljni lijek, zato što Ranitidin Labormed

može da utiče na dejstvo nekog drugog lijeka. Takođe, i drugi lijekovi mogu da utiču na djelovanje lijeka

Ranitidin Labormed.

Posebno je važno da obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate neke od sledećih lijekova:

- nesteroidne antiinflamatorne lijekove (NSAIL)- to su lijekovi protiv bola i zapaljenja;
- lidokain - lokalni anestetik;
- propranolol, prokainamid ili n-acetilprokainamid - koriste se kod srčanih smetnji
- diazepam - koristi se za uznemirenost ili anksioznost
- fenitoin - koristi se u terapiji epilepsije;
- teofilin - koristi se kod problema sa disanjem (astma);
- varfarin - lijek koji razređuje Vašu krv
- glipizid - lijek za smanjenje nivoa šećera u krvi;
- atazanavir ili delaviridin - lijekovi za lečenje HIV infekcije;
- triazolam - lijek koji se upotrebljava kod nesanice;
- gefitinib - koristi se za lječenje karcinoma pluća;
- ketokonazol - lijek za lečenje gljivičnih infekcija.

Midazolam je lijek koji Vam može biti primjenjen neposredno prije operacije. Obavijestite Vašeg ljekara da
uzimate Ranitidin Labormed prije operacije u slučaju da nameravaju da Vam daju midazolam.

Ako sumnjate da se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, posavetujte se sa Vašim ljekarom ili

farmaceutom pre uzimanja lijeka Ranitidin Labormed.

Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste u drugom stanju, nameravate da ostanete u drugom stanju ili dojite, nemojte koristiti Ranitidin
Labormed tablete osim ako Vam ljekar savjetuje da je neophodno.

Posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije uzimanja bilo kojeg lijeka ako ste trudni ili dojite.

3. Kako uzimati lijek Ranitidin Labormed

Uvijek uzimajte lijek Ranitidin Labormed tačno onako kako Vam je rekao Vaš ljekar. Ako niste sigurni,

treba da proverite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Uzimanje ovog lijeka

Uzmite ovaj lijek oralno (na usta).

Progutajte cijelu film tabletu (nesažvakanu) sa čašom vode.

Uobičajena doza za odrasle (uključujući i starije pacijente) je:

150 mg ujutro i 150 mg uveče ili

300 mg jednom dnevno, prije spavanja.

Vaša tačna doza će zavisiti od stanja Vašeg želuca, i odrediće je Vaš ljekar.

Djeca od 12 godina i starija
Primjenjuje se doza za odrasle.

Djeca od 3 do 11 godina i preko 30 kg telesne mase:
Ljekar će odrediti pravu dozu lijeka za Vaše djete na osnovu toga koliko je teško Vaše djete.

Terapija ulkusa (čira) na želucu ili dvanaestopalačnom crijevu (duodenumu):
Uobičajena doza je 2 mg za svaki kilogram telesne mase, dva puta na dan u periodu od četiri nedelje.
Ova doza se može povećavati na 4 mg za svaki kilogram telesne mase, dva puta na dan. Uzimajte svaku
dozu u razmacima od 12 sati. Trajanje terapije se može produžiti na 8 nedelja.

Terapija gorušice zbog previše kiseline:
Uobičajena doza je 2,5 mg za svaki kilogram tjelesne mase, dva puta na dan dvije nedjelje. Ova doza se
može povećati na 5 mg za svaki kilogram tjelesne mase, dva puta na dan. Uzimajte svaku dozu u
razmacima od 12 sati.

Ako ste uzeli više lijeka Ranitidin Labormed nego što je trebalo

Lijek Ranitidin Labormed nije obično štetan ako ga uzmete više nego što bi trebalo, osim ako ne uzmete
mnogo tableta odjednom. Ako Vam se to desi (ili nekom drugom ko uzima ovaj lijek), odmah treba da
odete do najbliže bolnice.
Ponesite pakovanje lijeka sa sobom i ostatak lijeka kako bi doktor znao šta ste
popili.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek Ranitidin Labormed

Ako ste zaboravili da uzmete dozu, uzmite je čim pre se setite, osim ako je uskoro vrijeme za
sledeću dozu.

Ne uzimajte duplu dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete da uzimate lijek Ranitidin Labormed

Nakon nekoliko dana od početka uzimanja tableta trebalo bi da se osećate mnogo bolje. Nemojte prestati
sa uzimanjem tableta bez prethodne konsultacije sa ljekarom ili farmaceutom, jer u suprotnom bol i
nelagodnost mogu da se vrate.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi ljekovi, i lijek Ranitidin Labormed može uzrokovati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju

ispoljiti kod svih.

Ukoliko primijetite neko od sljedećih ozbiljnih neželjenih dejstava, prekinite sa uzimanjem lijeka Ranitidin
Labormed i odmah se obratite Vašem ljekaru:

-alergijske reakcije, čiji znaci mogu uključivati:
osip, svrab ili koprivnjaču po koži
oticanje lica, usana, jezika ili drugih delova tijela
bol u grudima, kratak dah, sviranje u grudima ili problematično disanje
neobjašnjivu groznicu i osjećaj slabosti, naročito pri ustajanju

-bubrežni problemi, koji mogu dovesti do bolova u leđima, groznice, bola pri mokrenju, pojave krvi u
mokraći i promjene u analizama krvi.

- jak bol u stomaku, koji može biti znak stanja koje se zove "pankreatitis"
- usporen ili nepravilan rad srca

Razgovarajte sa Vašim ljekarom pri sljedećoj posjeti ukoliko primetite neke od sljedećih neželjenih efekta:
Povremeni (javljaju se kod manje od 1 na 100 pacijenata)
- bol u stomaku
- zatvor
- mučnina
Rijetki (javljaju se kod manje od 1 na 1 000 pacijenata)
- osip po koži

Rijetki neželjeni efekti koji se mogu uočiti u analizama krvi:
- povećanje serumskog kreatinina u krvi (test ispitivanja funkcije bubrega)
- promjene u funkciji jetre

Proverite sa svojim ljekarom što pre ako uočite neko od sledećih neželjenih efekata:

Veoma rijetki ( javljaju se kod manje od 1 na 10 000 pacijenata)
- mogu se javiti promene u nivou određenih supstanci u krvi. Ovo može dovesti do osećaja neobičnog
umora ili kratkog daha, ili do češće pojave modrica ili infekcije.
- osećaj depresije, zbunjenosti; halucinacije (vidne ili slušne obmane ili opažanje stvari koje realno ne
postoje);
- glavobolja (ponekad teška)
- vrtoglavica ili zamućenje vida
- vaši zglobovi ili mišići mogu biti bolni ili otečeni, ili ne možete kontrolisati njihove pokrete
-vaši mali krvni sudovi mogu postati otečeni (poznato kao "vaskulitis"). Znaci ovog stanja mogu ukljičivati:
osip, otečene zglobove ili probleme sa bubrezima
- vaša jetra može postati otečena. Ovo može dovesti do: mučnine ili povraćanja, gubitka apetita ili opšteg
lošeg stanja, svraba, groznice, žute prebojenosti kože i beonjača ili tamno obojene mokraće
- crvenilo ili oznake na koži, što ima izgled malih meta
- neobjašnjivo opadanje kose
- proliv
- impotencija (ometana seksualna funkcija)
- uvećanje grudi
- pojava iscedka iz dojke

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u

ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjene reakcije
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati lijek Ranitidin Labormed

Rok upotrebe

Četiri (4) godine.

Lijek ne treba upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.

Neiskorišteni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati
farmaceuta za najbolji način odlaganja neutrošenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

Čuvanje

Čuvati na temperaturi do 25

C,

Čuvati van domašaja djece!

6. Dodatne informacije

Šta sadrži lijek Ranitidin Labormed

RANITIDIN, 150 mg, film tablete
Jedna (1) film-tableta sadrži:
Aktivna supstanca: ranitidin 150 mg (u obliku ranitidin-hidrohlorida).

Pomoćne supstance:
Jezgro tablete:celuloza, mikrokristalna;silicijum-dioksid,koloidni, bezvodni;ulje sjemena pamuka,
hidrogenizovano;magnezijum-stearat.
Omotač tablete:polivinil alkohol, djelimično hidrolizovan;talk;titan-dioksid (E 171);gvožđe (III)-oksid,
žuti;lecitin (soja);ksantan guma);karboksimetilceuloza–natrijum;maltodekstrin/dekstrin;
glukoza, monohidrat;aluminijum-kalijum-silikat/titan-dioksid.

Kako izgleda lijek Ranitidin Labormed i sadržaj pakovanja

Ranitidin Labormed 150mg, film tablete su okrugle, bikonveksne tablete sedef žute boje sa utisnutim
oznakama „R“ i „150“ i podionom linijom na jednoj strani koja nije namijenjena za lomljenje tablete.

Kutija sa 20 film tableta od 150 mg u blister-pakovanju.

Režim izdavanja

Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

PROIZVOĐAČ (administrativno sjedište)
Labormed-Pharma SA,
44B Theodor Pallady Avenue, Sector 3, Bucharest, Rumunija

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA
Labormed-Pharma SA,
44B Theodor Pallady Avenue, Sector 3, Bucharest, Rumunija

NOSILAC DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
Alvogen Pharma d.o.o.

Ulica Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo

DATUM I BROJ DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
Ranitidin Labormed 20 x 150 mg film tableta: 04-07.3-1-218/14 od 13.07.2015.