RIXATHON (▼)

RIXATHON (▼) 500 mg bočica

1 staklena bočica od 50 ml sa 500 mg rituksimaba, u kutiji

Supstance:
rituksimab
Jačina ATC Oblik
500 mg bočica L01XC02 koncentrat za rastvor za infuziju