RIXATHON (▼)

RIXATHON (▼) 100 mg bočica

2 staklene bočice od 10 ml sa po 100 mg rituksimaba, u kutiji

Supstance:
rituksimab
Jačina ATC Oblik
100 mg bočica L01XC02 koncentrat za rastvor za infuziju