RIXATHON (▼)

RIXATHON (▼) 500 mg bočica

2 staklene bočice od 50 ml sa po 500 mg rituksimaba, u kutiji

Supstance:
rituksimab
Jačina ATC Oblik
500 mg bočica L01XC02 koncentrat za rastvor za infuziju