SERETIDE inhaler

SERETIDE inhaler 25 µg doza+ 125 µg doza

1 metalni spremnik (sa 120 doza) s odmjernim ventilom, u plastičnom raspršivaču u kutiji

Supstance:
flutikazon salmeterol
Jačina ATC Oblik
25 µg doza+ 125 µg doza R03AK06 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

SERETIDE Inhaler

25/50 mikrograma, 25/125 mikrograma, 25/250 mikrograma

salmeterol ksinafoat/flutikazon propionat

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

Pažljivo pročitajte ovu uputstvo prije nego što počnete uzimati lijek jer sadrži važne informacije za

Vas.

− Uputstvo nemojte baciti. Možda ćete poželjeti da ga ponovno pročitate.

− Ako su Vam potrebne dodatne informacije obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

− Ovaj lijek je ljekar propisao samo za Vas. Nemojte ga dati nekom drugom jer bi mu mogao

naškoditi, čak iako simptomi njegove bolesti mogu biti isti kao i Vaši.

− Ako primjetite bilo koje neželjeno dejstvo obratite se ljekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo

koje neželjeno dejstvo koje nije nabrojanu u uputstvu. Vidjeti poglavlje 4.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je Seretide Inhaler i čemu je namijenjen

2. Prije nego što počnete uzimati Seretide Inhaler

3. Kako treba uzimati Seretide Inhaler

4. Moguća neželjena dejstva

5. Kako treba čuvati Seretide Inhaler

6. Dodatne informacije

1.

ŠTA JE SERETIDE I ČEMU JE NAMIJENJEN

Seretide Inhaler

sadrži dva lijeka, salmeterol i flutikazon propionat:

• Salmeterol je dugodjelujući bronhodilatator. Bronhodilatatori održavaju disajne puteve pluća

otvorenim čime se olakšava ulazak i izlazak vazduha. Djelovanje salmeterola traje najmanje

12 sati.

• Flutikazon propionat je kortikosteroid koji smanjuje otok i iritaciju u plućima.

Vaš ljekar Vam je propisao Seretide Inhaler kako bi pomogao u sprečavanju disajnih problema kao

što su:

• Astma

• Hronična opstruktivna plućna bolest (HOPB). Seretide 50/500 mikrograma smanjuje

učestalost pogoršavanja HOPB-a.

Seretide Inhaler treba upotrebljavati svakodnevno, prema preporuci Vašeg ljekara. Redovna upotreba

osigurava adekvatnu kontrolu simptoma astme i HOPB.

Seretide Inhaler sprečava pojavu napada otežanog disanja s nedostatkom zraka i zviždanjem.

Seretide Inhaler se ne treba koristiti za olakšavanje iznenadnog napada nedostatka zraka ili

zviždanja. Ukoliko do ovoga dođe morate uzeti lijek za brzo otklanjanje simptoma, npr. salbutamol.

Uvijek trebate imati uz sebe inhaler sa lijekom za brzo olakšavanje simptoma.

2.

PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI SERETIDE INHALER

Nemojte uzimati Seretide Inhaler

Ako ste alergični na salmeterol ili flutikazon propionat ili na pomoćne komponente (norfluran- HFA

134a).

Upozorenja i mjere opreza

Razgovarajte sa Vašim ljekarom prije upotrebe lijeka Seretide ukoliko imate:

• oboljenje srca, uključujući ubrzani i nepravilan srčani rad

• prekomjernu aktivnost štitne žlijezde

1

• visok krvni pritisak

• diabetes mellitus-šećernu bolest (Seretide može dovesti do povećanja nivoa šećera u krvi)

• nizak nivo kalijuma u krvi

• ako se liječite ili ste se liječili od tuberkuloze ili drugih plućnih infekcija

Uzimanje drugih lijekova

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ako ste ih nedavno uzimali, ili biste mogli uzimati

druge lijekove. Ovo uključuje i lijekove za astmu i one lijekove koje se izdaju bez recepta. U nekim

slučajevima, istovremena primjena lijeka Seretide Inhaler s drugim lijekovima može biti neadekvatna.

Obavijestite ljekara ako uzimate neke od slijedećih lijekova, prije upotrebe lijeka Seretide:

• beta-blokatore (kao što su atenolol, propranolol, sotalol). Beta-blokatori se uglavnom koriste

za liječenje visokog krvnog pritiska ili drugih oboljenja srca;

• lijekove za liječenje infekcija (kao što su ritonavir, ketokonazol, itrakonazol i eritromicin). Neki

od ovih lijekova mogu povećeti količinu flutikazon propionata ili salmeterola u Vašoj krvi. Ovo

može dovesti do povećanog rizika od pojave neželjenih dejstava sa lijekom Seretide

uključujući nepravilne srčane otkucaje ili može pogoršati neželjena dejstva;

• kortikosteroide (oralnim putem ili putem injekcije). Ukoliko ste nedavno koristili ove lijekove,

ovo može povećati rizik uticaja ovih lijekova na Vašu nadbubrežnu žlijezdu;

• lijekove za izmokravanje koji se koriste u terapiji visokog krvnog pritiska;

• ostale bronhodilatatore (kao što je salbutamol);

• Ksantinske lijekove. Lijekovi iz ove grupe se koriste za liječenje astme.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću ili dojite obratite se Vašem ljekaru

ili farmaceutu za savjet prije nego počnete uzimati Seretide Inhaler.

Vožnja i upravljanje mašinama

Nije vjerovatno da lijek Seretide Inhaler ima uticaj na sposobnost upravljanja motornim vozilima ili

rukovanje mašinama.

3.

KAKO TREBA UZIMATI SERETIDE INHALER

Uvijek uzimajte ovaj lijek tačno onako kako Vam je ljekar ili farmaceut rekao. Provjerite sa ljekarom ili

farmaceutom ukoliko niste sigurni.

- Upotrebljavajte Seretide Inhaler svaki dan, dok Vas Vaš ljekar ne posavjetuje da prestanete. Ne

prekoračujte preporučenu dozu. Provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom ako niste sigurni

- Nemojte smanjivati dozu niti prestati sa upotrebnom Seretide Inhalera bez prethodnog

savjetovanja Vašeg ljekara

- Seretide se treba udahnuti kroz usta u pluća.

Liječenje astme

Odrasli i adolescenti iznad 12 godina

Dvije inhalacije Seretide Inhalera 25/50 mikrograma dva puta dnevno ili

Dvije inhalacije Seretide Inhalera 25/125 mikrograma dva puta dnevno ili

Dvije inhalacije Seretide Inhalera 25/250 mikrograma dva puta dnevno.

Djeca od 4 do 12 godina

Dvije inhalacije Seretide Inhalera 25/50 mikrograma dva puta dnevno.

Upotreba Seretide se ne preporučuje kod djece mlađe od 4 godine.

Simptomi bolesti mogu postati dobro kontrolisani korištenjem Seretide Inhalera dva puta dnevno. Vaš

ljekar može odlučiti da Vam smanji dozu na jednu inhalaciju dnevno. Dozu može promijeniti na:

• Jedna inhalacija navečer - ako simptome imate tokom noći

• Jedna inhalacija ujutro- ako simptome imate tokom dana

Veoma je važno da se pridržavate uputa Vašeg ljekara u pogledu broja inhalacija, kao i koliko često da

2

ih koristite.

Liječenje HOPB

Odrasli

Dvije inhalacije Seretide Inhalera 25/250 mikrograma dva puta dnevno.

Ukoliko Seretide Inhaler uzimate radi liječenja astme, Vaš ljekar će željeti da redovno kontroliše Vaše

simptome. Ako dođe do pogoršavanja simptoma astme ili disanja odmah o tome obavijestite Vašeg

ljekara. Moguće je da se javi osjećaj kao da se Vaše zviždanje pogoršalo, da Vas češće steže u

grudima ili da osjećate da Vam češće trebaju brzodjelujući lijekovi koji trenutno djeluju olakšavajuće.

Ako se bilo šta od navedenog desi, možete nastaviti uzimati lijek Seretide Inhaler ali nemojte

povećavati broj inhalacija. Stanje u Vašim grudima se može pogoršati i može dovesti do ozbiljnih

komplikacija. Javite se Vašem ljekaru jer ćete možda trebati dodatnu terapiju.

Uputstvo za pravilnu upotrebu Seretide Inhalera

- Vaš ljekar, medicinska sestra ili farmaceut će Vam objasniti kako se pravilno koristiti Seretide

Inhaler. Oni će povremeno provjeravati kako Vi koristite Seretide Inhaler . Ukoliko ne koristite

Seretide Inhaler pravilno ili onako kako Vam je propisano to može značiti da nećete liječiti

Vašu astmu ili HOPB onako kako bi inače trebalo.

- Ovaj lijek se nalazi u metalnoj bočici pod pritiskom, smještena u plastično kućište sa

raspršivačem i poklopcem

Testiranje Inhalera

1. Prije prve upotrebe potrebno je provjeriti inhaler da li radi. Skinite poklopac s nastavka za usta

nježnim pritiskom na stranice poklopca sa palcem i kažiprstom i povucite naprijed.

2. Kako bi se uvjerili da inhaler radi, dobro ga protresite, usmjerite nastavak za usta dalje od Vas i

pritisnite na spremnik kako bi izašla doza “maglice” s lijekom u zrak.

Ukoliko niste koristili inhaler sedam dana ili duže, ispustite barem dvije doze “maglice” s lijekom u

zrak.

Upotreba Inhalera

Važno je da započnete disati što je sporije moguće neposredno prije primjene inhalera.

1. Koristite inhaler dok stojite ili sjedite uspravno.

2. Skinite poklopac s nastavka za usta (kao što je prikazano na prvoj slici). Provjerite iznutra i izvana je

li nastavak za usta čist i da nema stranih predmeta.

3. Protresite inhaler 4 do 5 puta kako bi osigurali da su se otpuštene čestice odstranile te da je sadržaj

inhalera ravnomjerno izmješan.

3

4. Držite inhaler uspravno kako je pokazano, s palcem na dnu ispod nastavka za usta. Izdahnite sve

do granice nelagode.

5. Postavite nastavak za usta u usta, između zuba, i zatvorite usnice oko nastavka, ali ga nikako

nemojte zagristi.

6. Udahnite kroz usta polako i duboko. Trenutak nakon što počnete udisati kroz usta, pritisnite gornji

dio inhalera kako biste ispustili dozu. Uradite ovo dok istovremeno udišite jednolično i duboko.

7. Zadržavajući dah, izvadite inhaler iz usta i maknite prst s vrha inhalera. Zadržite dah nekoliko

sekundi, sve do granice nelagode.

4

8. Ukoliko je potrebno udahnuti još jednu dozu lijeka, neophodno je napraviti pauzu od 30 sekundi prije

ponavljanja postupaka od 3 do 7.

9. Nakon toga isperite usta vodom i nakon toga je ispljunite i/ili operite zube. To će Vam pomoći da

izbjegnete promuklost i da ne dobijete gljivičnu infekciju u ustima.

10. Nakon primjene vratite poklopac na nastavak za usta kako biste ga zaštitili od prašine. Poklopac

će napraviti ”klik” prilikom pravilnog povratka na poziciju. Ako ne napravi ”klik” tada je potrebno

okrenuti poklopac na drugu stranu i pokušati ponovo. Nikako nemojte upotrijebiti suviše snage za

navedeni pokret.

Nemojte požurivati korake 4,5,6 i7. Važno je da započnete disati što je sporije moguće neposredno

prije primjene inhalera. Prvih nekoliko puta trebate korištiti inhalera dok stojite ispred ogledala. Ukoliko

vidite maglu da izlazi iznad inhalera ili sa strana usta, trebate početi ispočetka od koraka 3.

Kao i kod upotrebe ostalih inhalera, roditelji/staratelji bi trebali da se pobrinu da dijete kojem je

propisan Seretide Inhaler inhalira lijek pravilnom tehnikom, prethodno opisanom u tekstu.

U slučaju da Vi ili Vaše dijete imate poteškoće sa upotrebom inhalera, Vaš ljekar, medicinska sestra ili

drugi zdravstveni radnik Vam može preporučiti da koristiti komoru za inhalaciju (Volumatic). skupa sa

Vašim inhalerom. Ljekar, medicinska sestra, farmaceut ili drugi zdravstveni radnik će Vam pokazati

kako da koristite komoru za inhalaciju sa Vašim inhalerom i kako da rukujete sa komorom za

inhalaciju te Vam mogu odgovoriti na pitanja koja imate. Jako je važno da ukoliko upotrebljavate

inhaler sa komorom za inhalaciju da ne prestajete sa upotrebom bez prethodnog razgovora sa

ljekarom ili medicinskom sestrom. Takođe je važno da ne mijenjate vrstu komore za inhalaciju bez

prethodnog savjetovanja vašeg ljekara. Ukoliko prestanete koristiti komoru za inhalaciju ili promijenite

vrstu komore za inhalaciju koju koristite Vaš ljekar će možda morati da promijeni dozu lijeka potrebnu

za kontrolisanje astme. Uvijek razgovarajte sa ljekarom prije nego napravite bilo koju izmjenu u Vašoj

terapiji astme.

Starijoj djeci ili ljudi sa manjom snagom u rukama može biti lakše da drže inhaler sa obje ruke. U tom

slučaju, stave se oba kažiprsta na vrh inhalera i oba palca na dno ispod nastavka za usta.

Čišćenje Vašeg Inhalera

Inhaler treba čistiti najmanje jednom sedmično da biste spriječili njegovo začepljenje.

Da biste očistili Vaš inhaler:

Skinuti poklopac sa usnika.

Ne vaditi metalnu bočicu iz plastičnog kućišta Inhalera.

Suhom tkaninom izbrisati nastavak za usta i plastično kućište Inhalera.

Vratiti poklopac na usnik. Ako ste ga vratili ispravno, treba da čujete klik. Ako ga ne čujete,

tada je potrebno okrenuti poklopac na drugu stranu i pokušati ponovo dok ne klikne. Nemojte

upotrijebiti suviše snage za navedeni pokret.

Nemojte stavljati metalnu bočicu u vodu.

Ako uzmete previše lijeka Seretide Inhaler

Veoma je važno da koristite Inhaler onako kako Vam je ljekar preporučio. Ukoliko ste uzeli veću dozu

lijeka Seretide Inhaler nego što je propisano, odmah obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta!

Možete osjetiti ubrzanje rada srca te osjećaj drhtavice. Može se javiti i vrtoglavica, glavobolja,

mišićna slabost i bolovi u zglobovima.

Ako ste koristili veće doze tokom dužeg vremenskog perioda, obavezno o tome obavijestite ljekara ili

farmaceuta jer bi prekomjerne doze mogle imati uticaj na smanjenje nivoa steroidnih hormona

nadbubrežne žlijezde.

Ako zaboravite uzeti lijek Seretide Inhaler

Nikada ne uzimajte duplu dozu lijeka kako bi ste nadoknadili zaboravljenu dozu. Uzmite slijedeću dozu

lijeka prema rasporedu.

Ako prestanete uzimati lijek Seretide Inhaler

Veoma je važno da Seretide Inhaler uzimate svakoga dana kako je propisano. Uzimajte lijek sve dok

Vaš ljekar ne kaže drugačije. Nemojte prekidati s upotrebom lijeka niti naglo smanjiti dozu lijeka

5

Seretide Inhaler, jer to može dovesti do pogoršanja problema sa disanjem.

Ukoliko naglo prekinete uzimanje lijeka Seretide ili smanjite dozu lijeka Seretide mogu se javiti

(veoma rijetko) problemi sa nadbubrežnom žlijezdom (zatajenje funckije nadbubrežne žlijezde) što

može izazvati neželjena dejstva.

Neželjena dejstva mogu uključivati bilo šta od navedenog:

• Stomačne probleme

• Umor i gubitak apetita, osjećaj mučnine

• Mučninu i proljev

• Smanjenje tjelesne težine

• Glavobolju ili pospanost

• Nizak nivo šećera u krvi

• Nizak krvni pritisak i napade

Kada je vaše tijelo pod stresom, npr.ako imate povišenu tjelesnu temperaturu, traumu (npr. nakon

saobraćajne nesreće), infekcije ili hirurške operacije, može doći do pogoršanja zatajenja nadbubrežne

žlijezde i mogu Vam se javiti bilo koji od neželjenih dejstava navedenih gore.

Ako Vam se jave bilo koje neželjeno dejstvo, razgovarajte sa ljekarom ili farmaceutom. Da bi se

spriječila pojava ovih simptoma, ljekar Vam može propisati dodatne kortikosteroide u obliku tableta

(kao što je prednizolon).

Ako imate još nekih pitanja o upotrebi ovog lijeka, pitajte Vašeg ljekara, medicinsku sestru ili

farmaceuta.

4.

MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao što je slučaj i sa svim drugim lijekovima, ovaj lijek može prouzrokovati neželjena dejstva, iako se

ona ne moraju javiti kod svakoga. Da bi se spriječila pojava neželjenih dejstava, Vaš ljekar će Vam

propisati najnižu dozu lijeka Seretide Inhaler koja će kontrolisati Vašu astmu ili HOBP.

Alergijske reakcije: Može se desiti da Vam se jave problemi s disanjem neposredno nakon

upotrebe lijeka Seretide Inhaler. Možete osjetiti zviždanje u grudima i može Vam se javiti kašalj ili

nedostatak zraka. Možete osjetiti svrab, i osip kao i otok (obično na licu, usnama, jeziku ili grlu), ili

možete odjednom osjetiti da Vam srce kuca ubrzano ili osjećate nesvjesticu ili vrtoglavicu (koja može

dovesti do gubitka svjesti). Ako se pojave ova neželjena dejstva ili ako se ona dese neposredno

nakon upotrebe lijeka Seretide Inhaler, prestanite sa upotrebom lijeka i odmah se obratite Vašem

ljekaru. Alergijske reakcije na Seretide Inhaler su manje česte (javljaju se kod manje od 1 na 100

osoba).

Ostala neželjena dejstva po učestalosti:

Vrlo često (pogađa više od 1 na 10 osoba)

• Glavobolja- obično prestaje tokom liječenja

• Povećan broj prehlada kod osoba sa HOPB

Često (pogađa manje od 1 na 10 osoba)

• Gljivice (upaljena, kremasto-žućkasta uzdignuta područja) u ustima i grlu. Također nadražen

jezik i grlo i promukao glas. Ispiranje usta vodom koja se zatim ispljune i/ili pranje zuba poslije

inhaliranja svake doze lijeka može biti od pomoći. Ljekar Vam može propisati dodatne lijekove

protiv gljivica radi liječenja kandidijaze.

• Bolni natečeni zglobovi i bol u mišićima.

• Grčevi u mišićima

Sljedeća neželjena dejstva su također zabilježena kod pacijenata sa hroničnom opstruktivnom

plućnom bolesti (HOPB):

• Pneumonija ili bronhitis (infekcije pluća). Recite Vašem ljekaru ako primijetite bilo koje od

sljedećih simptoma: pojačano lučenje pljuvačke, promjenu boje pljuvačke, temperaturu,

groznicu, pojačan kašalj, porast problema sa disanjem

6

• Modrice ili prelomi

• Zapaljenje sinusa (osjećaj pritiska ili začepljenja nosa, obraza i područja iza očiju, ponekad sa

pulsirajućim bolom)

• Smanjenje količine kalijuma u krvi (možete osjetiti neočekivane otkucaje srca, mišićnu slabost,

grčeve)

Manje često (pogađa manje od 1 na 100 osoba)

• Povećanje nivoa šećera (glukoze) u krvi (hiperglikemija). Ukoliko imate dijabetes, potrebno je

češće provjeravati nivo šećera u krvi i možda će biti potrebno prilagoditi Vašu uobičajenu

terapiju u liječenju dijabetesa.

• Zamućenje sočiva u očima

• Veoma ubrzan srčani ritam (tahikardija)

• Osjećaj drhtavice i ubrzanog ili nepravilnog rada srca (palpitacije). Ova neželjena dejstva su

obično bezazlena i nestaju tokom liječenja

• Bol u grudima

• Osjećaj zabrinutosti (uglavnom se javlja kod djece)

• Poremećaj sna

• Alergijski osip kože

Rijetko (pogađa manje od 1 na 1000 osoba)

• Poteškoće u disanju ili zviždanje u grudima koje se pogoršava neposredno nakon upotrebe

lijeka Seretide Inhalera. Ako se ovo desi odmah prestanite sa upotrebom Seretide Inhalera,

uzmite lijek za brzo olakšavanje simptoma, kako bi olakšali probleme sa disanjem i odmah se

javite Vašem ljekaru.

• Seretide Inhaler može uticati na smanjenje proizvodnje steroidnih hormona u organizmu,

naročito ukoliko ste uzimali velike doze lijeka duži vremenski period što može dovesti do:

− usporavanje rasta kod djece i adolescenata

− slabljenje strukture kostiju

− glaukom ( oboljenje oka praćeno povećanim očnim pritiskom)

− porast tjelesne težine

− zaokruženo (ili mjesečasto) lice- Cushingov sindrom

Vaš ljekar će redovno pratiti pojavu bilo kojeg od ovih neželjenih dejstava kako bi bio siguran da

koristite najmanju dozu lijeka Seretide Inhalera za kontrolu astme.

• Promjene ponašanja, kao što je neuobičajena aktivnost i razdražljivost (uglavnom kod djece)

• Neravnomjerni otkucaji srca ili pojava dodatnih otkucaja (aritmija). Recite to Vašem ljekaru, ali

ne prekidajte uzimanje lijeka Seretide Inhaler, bez prethodnog savjetovanja Vašeg ljekara.

• Gljvična infekcija jednjaka koja može uzrokovati poteškoće u gutanju.

Učestalost nepoznata, ali se može javiti:

• Depresija ili agresivnost. Ove neželjene reakcije se obično javljaju kod djece.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili

farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o

lijeku, kao i one koje jesu.

5.

KAKO TREBA ČUVATI SERETIDE INHALER

Lijek Seretide Inhaler čuvajte van dohvata i pogleda djece!

Ne koristite ovaj lijek nakon isteka roka trajanja koje je naznačeno na pakovanju. Rok upotrebe se

odnosi na posljednji dan naznačenog mjeseca.

Rok upotrebe: 2 godine.

Nakon svake upotrebe Seretide Inhalera vratite poklopac na Inhaler, ne koristeći silu.

Čuvajte Seretide Inhaler na sobnoj temperaturi do 30°C.

Metalna bočica sadrži tečnost pod pritiskom. Ne treba je izlagati temperaturama visočijiom od 50°C, i

treba ga čuvati zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti. Ne bušite je, ne lomite i ne palite je čak i

kada mislite da je prazna.

7

Kao i kod drugih inhalera u bočicama pod pritiskom, terapijski efekat lijeka se može smanjiti kada je

bočica hladna. Ako je Inhaler vrlo hladan, prije nego ga upotrijebite, izvadite metalnu bočicu iz

plastičnog kućišta i zagrijte je u rukama par minuta. Nikad ne koristite druge izvore toplote.

Nemojte bacati bilo koje lijekove putem kućnog otpada ili otpadnih voda. Pitajte Vašeg farmaceuta

kako da odložite lijek koji više ne koristite. Ove mjere će pomoći u očuvanju okoline.

6.

DODATNE INFORMACIJE

Sastav

Jedna doza lijeka Seretide inhaler sadrži 25 mikrograma salmeterol ksinafoata i 50 mikrograma, 125

mikrograma odnosno 250 mikrograma flutikazon propionata.

Pomoćne komponente: norfluran (hidrofluroalkan 134a (HFA 134a))

Farmaceutski oblik i veličina pakovanja

Suspenzija za inhalaciju pod pritiskom.

Kutija sa Inhalerom 25/50 mikrograma, 120 inhalacija

Kutija sa Inhalerom 25/125 mikrograma, 120 inhalacija

Kutija sa Inhalerom 25/250 mikrograma,120 inhalacija

Seretide Inhaler sadrži suspenziju aktivnih supstanci salmeterola i flutikazon propionata kombinovanu

sa potisnim gasom, norfluranom (HFA 134 a) kao propelantom. Suspenzija se nalazi u aluminijskoj

bočici koji se nalazi se pod pritiskom te je zatvoren pomoću odmjernog ventila. Bočica je smještena u

plastične raspršivače s anatomski oblikovanim nastavkom za usta koji je opremljen poklopcem.

Jedna bočica sadrži 120 inhalacijskih doza.

Režim izdavanja

Izdaje se na ljekarski recept

Proizvođač

Administrativno sjedište:

Wellcome Limited. Great West Road 980, Brentford, Middlesex, Engleska

Nositelj odobrenja:

GlaxoSmithKline, Predstavništvo u Bosni i Hercegovini, Zmaja od Bosne 7-7a, Sarajevo

(EU Mutual,od

18.03.2015. & Latvijski SmPC v 32)

Datum i broj rješenja:

Seretide Inhaler (25 mcg +50 mcg )/doza: 04-07.10-220/13 od 04.07.2013.

Seretide Inhaler (25 mcg + 125 mcg)/doza: 04-07.10-221/13 od 04.07.2013.

Seretide Inhaler (25 mcg + 250 mcg )/doza: 04-07.10-222/13 od 04.07.2013.

Datum revizije teksta:

Avgust 2015

8