SUMAMED 1200

SUMAMED 1200 200 mg/5 mL

1 HDPE bočica sa 29,295 g praška za pripremu 30 ml oralne suspenzije, dvostranom kašikom i graduiranom brizgalicom od 5 ml, u kutiji

Supstance:
azitromicin
Jačina ATC Oblik
200 mg/5 mL J01FA10 prašak za oralnu suspenziju