TRIFAMOX 1500

TRIFAMOX 1500 1000 mg viala+ 500 mg viala

Staklena bočica od 10 ml sa prašakom za rastvor za injekciju

Supstance:
amoksicilin sulbaktam
Jačina ATC Oblik
1000 mg viala+ 500 mg viala J01CR02 prašak za rastvor za injekciju