TRIFAMOX 750

TRIFAMOX 750 500 mg viala+ 250 mg viala

Staklena bočica od 10 ml sa prašakom za rastvor za injekciju u kutiji

Supstance:
amoksicilin sulbaktam
Jačina ATC Oblik
500 mg viala+ 250 mg viala J01CR02 prašak za rastvor za injekciju