TRIFAMOX 500

TRIFAMOX 500 250 mg/5 mL+ 250 mg/5 mL

Bočica sa 30 g praška za pripremu 60 ml oralne suspenzije u kutiji

Supstance:
amoksicilin sulbaktam
Jačina ATC Oblik
250 mg/5 mL+ 250 mg/5 mL J01CR02 oralna suspenzija