VERAPAMIL HF

VERAPAMIL HF 80 mg tableta

50 film tableta (5 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
verapamil
Jačina ATC Oblik
80 mg tableta C08DA01 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTE

VERAPAMIL HF
film tableta 40 mg
film tableta 80 mg

verapamil

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake

bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u

ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek Verapamil HF i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek Verapamil HF
3. Kako se upotrebljava lijek Verapamil HF
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek Verapamil HF
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK VERAPAMIL HF I ČEMU JE NAMIJENJEN?
Verapamil HF pripada grupi lijekova koji se zovu blokatori kalcijumskih kanala koji ometaju elektro signale
u srčanom mišiću i krvnim sudovima. Koristi se za:

Regulisanje visokog krvnog pritiska (hipertenzija), koristeći se individualno ili uz druge lijekove za
visok pritisak.

Liječenje i prevenciju nastanka angine pektoris.

Liječenje i prevenciju određenih vrsta poremećaja otkucaja srca.


2. ŠTA TREBA ZNATI PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK VERAPAMIL HF?

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma,

preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Lijek Verapamil HF film tablete ne smijete koristiti ukoliko:

ste alergični (preosjetljivi) na verapamil hidrohlorid ili neke druge sastojke u lijeku Verapamil HF
(vidjeti poglavlje ‘Dodatne informacije’)

imate insuficijenciju srca ili ozbiljnih problema s impulsima i srčanim ritmom (II ili III stepen
atrioventrikularnog bloka ili sindrom bolesnog sinusa) osim ako imate vještački pejsmejker

imate insuficijenciju srca ili koristite beta blokatore

ste nedavno doživjeli srčani udar

patite od usporenog rada srca (bradikardija)

imate nizak krvni pritisak (hipotenzija)

imate sindrom Wolff-Parkinson-White (ubrzani otkucaji srca ponekad povezani sa vrtoglavicom ili
nesvjesticom)

već koristite lijek koji sadrži ivabradine za liječenje određenih srčanih bolesti

Kada uzimate lijek Verapamil HF, posebno vodite računa ukoliko:

ste imali srčani udar ili imate problem sa srčanim impulsima (I stepen atrioventrikularnog bloka)

imate problema sa jetrom

imate zastoj bubrega.

Primjena drugih lijekova

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove koje

planirate da uzimate u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno

uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Obavijestite Vašeg ljekara ukoliko uzimate neke od sljedećih lijekova:

alfa ili beta blokatore (izuzetno važno ako ste primili beta blokator putem injekcije) ili neke druge
lijekove koji se koriste za liječenje visokog pritiska npr. prazosin

cimetidin (u liječenju stomačnih čireva)

fenobarbiton, karbamazepin ili fenitoin (u liječenju epilepsije)

rifampicin (u liječenju infekcija/upala)

litijum (u liječenju depresije)

ciklosporin (u prevenciji odbacivanja organa prilikom transplantacije)

teofilin (u liječenju astme)

digoksin (u liječenju određenih srčanih oboljenja)

midazolam (korišten kao sedativ ili anestetik)

statine npr. simvastatin, atorvastatin (u smanjivanju nivoa holesterola)

eritromicin, klaritromicin (u liječenju infekcija)

aspirin (za bolove, groznicu ili u prevenciji krvnih ugrušaka)

kinidin (u liječenju aritmija)

kolhicin (zakostobolju/giht)

imunosupresivi kao što su ciklosporin, sirolimus, everolimus i takrolimus (u prevenciji odbacivanja
organa prilikom transplantacije)

dantrolen (u kontrolisanju grčeva u mišićima)

ako se spremate na operaciju gdje mogu biti korišteni anestetici (uključujući zubarsku operaciju)

Primjena lijeka Verapamil HF u periodu trudnoće i dojenja

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu prije korištenja ovoj lijeka ako ste trudni, planirate da zatrudnite ili
dojite.

Uticaj lijeka Verapamil HF na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama
Lijek Verapamil HF će Vas možda učiniti pospanim, posebno kad počnete da ga koristite i prilikom
promjene terapije. Ne upravljajte motornim vozilom i ne rukovodite mašinom, ukoliko ste uzimali alkohol.

Alkohol
Lijek Verapamil HF će možda povećati količinu alkohola u tijelu i vrijeme potrebno da se eliminiše iz tijela.
Treba da izbjegavate unošenje prekomjerne količine alkohola dok koristite lijek Verapamil HF.

Važna informacija o jednom od sastojaka u lijeku Verapamil HF
Svaka tableta sadrži sunset yellow aluminium lake boju (E110) koja može uzrokovati alergijsku reakciju.

Operativni zahvat
Potrebno je obavijestiti ljekara da koristite lijek Verapamil HF ako se podvrgavate operativnom zahvatu ili
anesteziji.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK VERAPAMIL HF

Uvijek uzimajte lijek Verapamil HF tačno onako kako Vam je objasnio Vaš ljekar i ne prekidajte uzimanje

lijeka bez naloga Vašeg ljekara. Ako niste sigurni, provjerite sa ljekarom ili farmaceutom.

Sok od grejpa

Ne konzumirajte proizvode koji sadrže sok od grejpa dok koristite verapamil, pošto sok od grejpa pojačava
djelovanje lijeka verapamil.

Uzimajte lijek Verapamil HF uz vodu.

Uobičajeno doziranje:

Odrasli

Visok krvni pritisak: Početi sa120mg dva puta dnevno povećavajući do 160mg dva puta dnevno. U
nekim slučajevima, maksimalno se može uzimati do 480mg dnevno, u odvojenom doziranju.

Angina pektoris: Obično uzimati 120mg tri puta dnevno. Za neke pacijente 80mg tri puta dnevno
može biti dovoljno.

Nepravilni otkucaji srca: 40-120mg tri puta dnevno.

Djeca

Lijek se može primjenjivati kod djece od 2 godine i starije uz izuzetan oprez. Uobičajene doze su 40 do
120 mg 2 ili 3 puta dnevno, u zavisnosti od uzrasta I terapijskog odgovora.

Starije osobe sa oboljenjem srca ili jetre: možda ćete dobiti drugačiju dozu lijeka.

Ako ste uzeli više lijeka Verapamil HF nego što je trebalo
Ako ste vi (ili neko drugi) progutali mnogo tableta u isto vrijeme, ili mislite da je dijete možda progutalo
neku tabletu, obratite se najbližoj zdravstvenoj ustanovi ili odmah obavijestite Vašeg ljekara. Predoziranje
može dovesti do snižavanja krvnog pritiska i u rijetkim slučajevima do zastoja rada srca.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Verapamil HF

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Ne uzimajte duplu dozu da bi ste nadoknadili preskočenu dozu.

Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu lijeka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo
vrijeme za uzimanje sljedeće doze, nastavite sa uzimanjem lijeka po preporučenom režimu.

Ako prestanete uzimati lijek Verapamil HF
Razgovarajte sa Vašim ljekarom
prije nego prestanete sa korištenjem lijeka Verapamil HF i slijedite
njegova uputstva.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Lijek Verapamil HF, kao i svi lijekovi, mogu imati neželjena dejstva, iako se ne ispoljavaju kod svih.

Kontaktirajte svog ljekara odmah ukoliko se bilo koji od ovih simptoma pojavi:

alergijaska reakcija: svrab, osip, poteškoća u disanju I otjecanje lica, usana i jezika

lupanje srca, bol u grudima po prvi put ili učestali bolovi u grudima.

Obavijestite Vašeg ljekara ako primjetite neke od sljedećih neželjenih dejstava da se pogoršavaju ili neku
drugo neželjeno dejstvo koje nije na listi:
Nervni sistem – glavobolje, vrtoglavica, trnci, bockanje, nekontrolisana drhtavica ili grčevi
Uši – osjećaj vrtenja, ‘zvonjava u ušima’
Srčani/krvni sudovi – brzi, spori ili nepravilni otkucaji srca, nizak krvni pritisak, crvenilo kože, otekline na
zglobovima ruku ili nogu
Stomak – zatvor, mučnina, bol ili nelagoda u stomaku, otekline desni
Koža – gubitak kose, osip ili svrab, gubljenje boje kože, peckanje, plikovi, čirevi, obamrlost
Mišići – slabost, bolovi, bolovi u zglobovima i/ili mišićima
Reproduktivni sistem – impotencija, uvećane grudi u muškaraca (vrati se u prvobitno stanje nakon
prestanka korištenja lijeka)

Ostalo – umor, problemi sa jetrom koji se mogu otkrititi tako što će Vaš ljekar uraditi određene nalaze krvi.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK VERAPAMIL HF

Čuvati van domašaja i vidokruga djece!

Rok upotrebe
3 godine.
Nemojte koristiti lijek VERAPAMIL HF poslije isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe
posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje
Čuvati na temperaturi do 25

o

C. Čuvati u originalnom pakovanju u cilju zaštite od vlage.

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lijekove
koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lijek se uništava
u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek Verapamil HF

VERAPAMIL, 40 mg, film tableta:

1 film tableta sadrži:
verapamil-hidrohlorid

40 mg

VERAPAMIL, 80 mg, film tableta:

1 film tableta sadrži:
verapamil-hidrohlorid

80 mg

Pomoćne supstance su:

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni

Celuloza, mikrokristalna

Laktoza-monohidrat

Želatin beli 180 bloom

Talk

Skrob, krompirov

Magnezijum-stearat

Hidroksipropilmetil celuloza 3 cp (Hipromeloza)

Kopovidon

Titan dioksid CI 77891 E 171

Makrogol 6000

Chinolin gelb lack E 104 C.I. 47005 : 1

Kako izgleda lijek Verapamil HF i sadržaj pakiranja
Film tablete (bikonveksne, okrugle film tablete žute boje, na presjeku bijele).

VERAPAMIL 40 mg, film tablete

30 film tableta (3 blistera po 10 tableta). Blister je napravljen od Al folije i PVC folije.

VERAPAMIL 80 mg, film tablete

50 film tableta (5 blistera po 10 tableta). Blister je napravljen od Al folije i PVC folije.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Naziv i adresa proizvođača
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Proizvođač gotovog lijeka
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet
Verapamil, film tableta, 30 x 40 mg: 04-07.3-2-2343/16 od 16.08.2016.
Verapamil, film tableta, 50 x 80 mg: 04-07.3-2-2344/16 od 16.08.2016.