VITAMIN AD

VITAMIN AD 22522 i.j. mL+ 5000 i.j. mL

1 staklena bočica sa 10 ml oralnih kapi, rastvora, u kutiji

Supstance:
ergokalciferol vitamin A
Jačina ATC Oblik
22522 i.j. mL+ 5000 i.j. mL A11CB oralne kapi, rastvor

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

VITAMIN AD, oralne kapi, rastvor, 22522 i.j./mL+5000 i.j/mL
retinol, ergokalciferol

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste
znake bolesti kao i Vi.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek

VITAMIN AD

i čemu je namijenjen

2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek

VITAMIN AD

3. Kako se upotrebljava lijek

VITAMIN AD

4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek

VITAMIN AD

6. Dodatne informacije.

1. ŠTA JE LIJEK

VITAMIN AD

I ČEMU JE NAMIJENJEN?

VITAMIN AD

oralne kapi su kombinacija vitamina A i vitamina D.

VITAMIN AD

se koristi u prevenciji stanja koja se karakterišu nedostatkom vitamina A i/ili D.

Za liječenje nedostatka vitamina A i D obavezno se obratite ljekaru!

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK

VITAMIN AD

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

VITAMIN AD ne smijete koristiti ukoliko:

Ste alergični (preosjetljivi) na vitamine A i D ili na pomoćne supstance koje ulaze u sastav
lijeka (vidjeti dio 6. Šta sadrži lek VITAMIN AD).

Imate hipervitaminozu vitamina A (visoke koncentracije vitamina A u organizmu);

Imate hipervitaminozu vitamina D (visoke koncentracije vitamina D u organizmu) ili
hiperkalcemiju (visoke koncentracije kalcijuma u krvi);

Imate renalnu osteodistrofiju sa hiperfosfatemijom (oboljenje kostiju koje je rezultat hroničnog
oboljenja bubrega, a počinje uglavnom u detinjstvu).

Kada uzimate VITAMIN AD posebno vodite računa ukoliko:
Potrebno je da upozorite Vašeg ljekara ako:

Imate oboljenje bubrega, uključujući i kamen u bubregu;

Imate oboljenje srca i krvnih sudova;

Imate oboljenje jetre i žučnih puteva;

Imate oboljenje digestivog trakta (sistema za varenje);

Ste trudni ili dojite.

Tokom primjene lijeka VITAMIN AD

kod djece treba uzeti u obzir količinu ova dva vitamina koje dijete

dobija sa majčinim ili adaptiranim mlijekom. Svakih 100 mL majčinog mleka sadrži oko 200 i.j.
vitamina A i 24 i.j. vitamina D. Ista količina kravljeg mlijeka sadrži oko 80 i.j. vitamina A i 10 i.j.
vitamina D. Različite vrste adaptiranog mlijeka sadrže različite količine vitamina A i D i te količine su
označene na pakovanju. Ukoliko imate neka pitanja obratite se Vašem ljekaru.
Ukoliko su propisani drugi preparati koji sadrže vitamin D, doza vitamina D sadržana u lijeku VITAMIN
AD

mora da bude uzeta u obzir. Dodatno uzimanje vitamina D ili kalcijuma treba da bude pod

ljekarskim nadzorom. U takvim slučajevima treba pratiti nivo kalcijuma u krvi i urinu.
Preparat VITAMIN AD

treba uvoditi oprezno kod odojčadi, jer mogu imati povećanu osetljivost na

efekte vitamina A i D.
Dugotrajna primena vitamina A kod starijih osoba može povećati opasnost od predoziranja.

Primjena drugih lijekova

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove koje

planirate da uzimate u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do

nedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Obavijestite Vašeg ljekara ukoliko uzimate neki od slijedećih lijekova:

Holestiramin, holestipol (za liječenje povišenih masnoća u krvi);

Tečni parafin (za pražnjenje crijeva i liječenje opstipacije);

Neomicin (za liječenje bakterijskih infekcija);

Sukralfat (za liječenje čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu);

Antacidi koji sadrže aluminijum (lijekovi za neutralisanje želudačne kiseline);

Orlistat (lijek protiv gojaznosti). Preporučuje se razmak od najmanje 2 sata između primjene
preparata VITAMIN AD i orlistata.

Retinoide (acitretin, izotretinoin, tretinoin);

Varfarin (lijek za spriječavanje zgrušavanja krvi);

Oralne kontraceptive (lijekove protiv začeća);

Diuretike (lijekove za povećano izlučivanje mokraće);

Lijekove koji sadrže kalcijum;

Srčane glikozide (za liječenje bolesti srca);

Lijekove za liječenje epilepsije, kao što je fenobarbiton, karbamezepin, fenitoin i primidon.

Uzimanje lijeka VITAMIN AD sa hranom ili pićima
Uzimanje lijeka VITAMIN AD

sa hranom ili pićima ne utiče na dejstvo lijeka, mada treba imati na umu

da masna hrana može povećati resorpciju vitamina A iz digestivnog trakta.

Primjena lijeka VITAMIN AD u periodu trudnoće i dojenja

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Ukoliko ste trudni, ili mislite da ste trudni ili dojite, nemojte uzimati ovaj lijek bez savjeta Vašeg ljekara.
Veoma je važno da ne prekoračite dozu koju Vam je preporučio Vaš ljekar.Velike doze vitamina A i
vitamina D mogu izazvati probleme u rastu i razvoju djeteta u toku trudnoće ili u periodu dojenja.
Vitamin A se ne smije primjenjivati u dozama većim od 5000 i.j./dan tokom trudnoće. Ne preporučuje
se primjena vitamina D

u dozama većim od preporučenih dnevnih potreba za trudnice (400 i.j./dan).

Vitamin AD se može koristiti u trudnoći samo ukoliko je očekivana korist za trudnicu veća od
potencijalnog rizika za plod.
Vitamini A i D se izlučuju u mlijeko dojilja. Ukoliko dojite, možete uzimati ovaj lijek samo ukoliko Vam
je Vaš ljekar to preporučio. Recite Vašem ljekaru ukoliko bebi dajete neki preparat koji takođe, sadrži
vitamine A i D. Kod dojilja treba izbjegavati primjenu vitamina A u dozama većim od 5000 i.j.
Ukoliko imate neka pitanja, obratite se Vašem ljekaru.

Uticaj lijeka VITAMIN AD na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama
Lijek VITAMIN AD ne utiče na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i
rukovanja mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka VITAMIN AD
Nema značajnih informacija o pomoćnim materijama koje sadrži ovaj lijek.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA VITAMIN AD

Uvijek uzimajte VITAMIN AD tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš ljekar i ne prekidajte sa

uzimanjem lijeka bez naloga Vašeg ljekara. Ukoliko mislite da VITAMIN AD ima preslab ili prejak

uticaj na Vaš organizam, odmah konsultujte Vašeg ljekara ili farmaceuta.

Način primjene

Oralna upotreba.
Preporučuje se primjena lijeka VITAMIN AD

uz obrok (u kašičici toplog mlijeka ili na parčetu hljeba).

Vaš ljekar će odrediti odgovarajuću dozu i dužinu primjene lijeka VITAMIN AD. Uvijek se pridržavajte
doza koje Vam je propisao Vaš ljekar.

Profilaktičke doze

za djecu do 6 meseci: 1 kap na dan, samo po preporuci pedijatra,

za djecu od 6 meseci do 5 godina: 2 kapi na dan,

za stariju djecu i odrasle: 2 - 3 kapi na dan,

za trudnice i dojilje: 2 - 3 kapi na dan, samo po preporuci ljekara,

za starije od 60 godina: 3 - 4 kapi na dan.

1 ml ovog leka sadrži 30 kapi
Kod duže primjene ovog preparata treba obratiti pažnju na znake hipervitaminoze A i D. Preparate koji
sadrže vitamine A i D ne bi trebalo uzimati duže od 4 do 6 nedjelja (za profilaktičke svrhe, stanje
iscrpljenosti i rekonvalescencije).

Ako ste uzeli više lijeka VITAMIN AD nego što je trebalo
Ukoliko mislite da ste Vi ili neko drugi uzeo veću dozu lijeka VITAMIN AD od onoga što Vam je
preporučeno, odmah se obratite Vašem ljekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi!
Nakon primjene većih doza lijeka VITAMIN AD tokom dužeg vremenskog perioda mogu se pojaviti
simptomi predoziranja vitaminima A i D.
Simptomi predoziranja vitaminom A su: opadanje kose, ćelavost, suva hrapava koža, ispucale usne,
glavobolja, opšta slabost, uvećanje jetre; kod dece se može povećati intrakranijalni pritisak (pritisak u
lobanji), a mogu se pojaviti i edem papile (ispupčenje vidnog živca u očnom dnu), zujanje u ušima,
poremećaj vida i bolni otoci duž dugih kostiju.
Predoziranje Vitamina D se ispoljava u vidu zamora, anoreksije (gubitka apetita), mučnine i
povraćanja, dijareje (proliva), gubitka u težini, poliurije (nastajanje i izlučivanje prekomjerne količine
urina, koji je razblažen i svijetle boje), znojenja, glavobolje, polidipsije (većeg unosa vode), nervoze,
svraba, vrtoglavice i povišene koncentracije kalcijuma i fosfata u krvi i mokraći.

Ako ste zaboravili da uzmete VITAMIN AD

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Ukoliko ste zaboravili da popijete dozu lijeka ne uzimajte propuštenu dozu. Nastavite sa uobičajenim
uzimanjem lijeka kada za to dođe vreme.

Ako naglo prestanete da uzimate lek VITAMIN AD
Nećete osjetiti nikakve promjene ako naglo prestanete da uzimate lijek VITAMIN AD. Liječenje ne
treba da prekidate bez predhodnog savjeta sa ljekarom.

Ukoliko imate neka pitanja koja se odnose na upotrebu lijeka VITAMIN AD obratite se Vašem ljekaru

ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi lekovi i VITAMIN AD može imati neželjena dejstva kod nekih pacijenata.
Ukoliko se javi neko od slijedećih neželjenih dejstava prestanite da uzimate lijek i odmah se obratite
Vašem ljekaru:

Alergijske reakcije (reakcije preosjetljivosti) kao što su: otežano disanje, oticanje usana,
jezika, guše ili lica i pojava koprivnjače na koži;

Osjećaj lupanja i preskakanja srca (aritmija).


Primjena lijeka VITAMIN AD u preporučenoj dozi ne prouzrokuje neželjena dejstva. U preparatu
VITAMIN AD se nalazi mala količina vitamina A pa je opasnost od predoziranja minimalna (vidjeti
„Ako ste uzeli više lijeka VITAMIN AD nego što je trebalo”).

Međutim, usljed predoziranja vitaminom D

dolazi do zamora, gubitka apetita, mučnine i povraćanja, dijareje (proliva), gubitka težine, poliurije
(nastajanje i izlučivanje prekomerne količine urina, koji je svijetle boje), znojenja, žeđi i vrtoglavice, što
je praćeno povećanjem koncentracije kalcijuma u krvi i mokraći.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI VITAMIN AD

Čuvati van domašaja i vidokruga djece!

Rok upotrebe:
2 godine.
Rok upotrebe nakon otvaranja: 30 dana na sobnoj temperaturi.

Nemojte koristiti lijek VITAMIN AD poslije isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe
posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje:
Čuvati na temperaturi do 25°C.

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži

VITAMIN AD

Aktivne supstance su:
1mL rastvora sadrži:
Vitamin A koncentrovani (uljani rastvor) sintetski 22522 i.j./mL (u obliku vitamin A acetata 1,5 M i.j./g)
Ergokalciferol (40 M i.j.) 5 000 i.j./mL

Ostali sastojci su:
Ulje suncokreta

Kako izgleda

VITAMIN AD

i sadržaj pakovanja

Bistar, svetložuti do žuti uljani rastvor.
Bočica od tamnog stakla (III hidrolitička grupa) sa plastičnim zatvaračem i kapaljkom u kartonskoj
kutiji. U bočici se nalazi 10 mL rastvora.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač (administrativno sjedište)
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet

VITAMIN AD

, oralne kapi, rastvor, 22522 i.j./mL+5000 i.j/mL: 04-07.3-2-1088/16 od 16.08.2016.