AMLEWEL

AMLEWEL 8 mg tableta+ 2.5 mg tableta+ 5 mg tableta

30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Supstance:
indapamid amlodipin perindopril
Jačina ATC Oblik
8 mg tableta+ 2.5 mg tableta+ 5 mg tableta C09BX01 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA 

 

Amlewel 2 mg/0,625 mg/5 mg, tableta 
Amlewel 4 mg/1,25 mg/5 mg, tableta 
Amlewel 4 mg/1,25 mg/10 mg, tableta 
Amlewel 8 mg/2,5 mg/5 mg, tableta 
Amlewel 8 mg/2,5 mg/10 mg, tableta 
perindopril, indapamid, amlodipin 

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lijek. 

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.
Ukoliko neka nuspojava postane ozbiljna ili primijetite neku nuspojavu koja nije navedena u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta. 


Upustvo sadrži: 

1. Šta je Amlewel i za šta se koristi? 
2. Prije nego počnete uzimati Amlewel 
3. Kako uzimati Amlewel?
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati Amlewel?
6. Dodatne informacije 


1.ŠTA JE AMLEWEL I ZA ŠTA SE KORISTI? 

 

Amlewel je Iijek koji se koristi za terapiju visokog krvnog pritiska (hipertenzija). Sve tri supstance u njenom sastavu pomažu u kontroli visokog krvnog pritiska (hipertenzije). Pacijenti koji već uzimaju perindopril/indapamid i amlodipin kao posebne tablete mogu umjesto toga da dobijaju jednu tabletu lijeka Amlewel koja sadrži sva tri sastojka.

Lijek Amlewel predstavlja kombinaciju tri aktivna sastojka, perindoprila, amlodipina i indapamda. Perindopril je ACE inhibitor (inhibitor angiotenzin konvertujućeg enzima). Amlodipin je antagonist kalcijuma (koji spada u klasu lijekova koji se zovu dihidropiridini).Indapamid je diuretik.

Kod pacijenata sa visokim krvnim pritiskom perindopril i amlodipin djeluju tako što opuštaju krvne sudove, tako da krv može lakše da prolazi kroz njih. Indapamid povećava količinu urina koju proizvode bubrezi. Svaki od ovih aktivnih sastojaka smanjuje krvni pritisak i zajedno djeluju u kontroli Vašeg krvnog pritiska. 2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI AMLEWEL

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih. Nemojte uzimati lijek Amlewel: 

-  ako ste alergični (preosetljivi) na perindopril ili na neki drugi ACE inhibitor, ili na indapamid ili neke druge sulfonamide, amlodipin besilat ili na neke druge dihidropiridine, ili na neki drugi sastojak lijeka Amlewel (nabrojani u tački 6), 
-  ako osjetite simptome kao što su šištanje pri disanju, oticanje lica ili jezika, jak svrab ili ozbiljan osip na koži sa prethodnom terapijom ACE inhibitorom ili ako ste Vi imali, ili je neko iz Vaše porodice ranije imao ove simptome pod bilo kojim drugim okolnostima (stanje koje se zove angioedem), 
-  ako imate teško oboljenje jetre ili ako patite od stanja koje se zove hepatička encefalopatija (degenerativno oboljenje mozga), 
-  ako imate teško ili umjereno oboljenje bubrega ili ako idete na dijalizu, 
-  ako imate nizak ili visok kalijum u krvi, 
-  ako se kod Vas sumnja na dekompenzovanu insuficijenciju srca ili ovo stanje kod Vas nije 
liječeno (ozbiljno zadržavanje vode, problemi sa disanjem), 
-  ako imate kardiogeni šok (kada srce ne može da snabdijeva organizam dovoljnom količinom 
krvi), stenozu aorte (suženje glavnih krvnih sudova koji izlaze iz srca) ili nestabilnu anginu (bol 
u grudima koji može da se javi kada se odmarate), 
-  ako imate izuzetno nizak krvni pritisak (teška hipotenzija), 
-  ako patite od popuštanja srca (srce ne uspijeva da pumpa dovoljno krvi što dovodi do kratkog daha ili perifernog oticanja kao što je oticanje nogu, članaka ili stopala) nakon akutnog 
srčanog udara, 
-  ako ste trudni više od 3 meseca (takođe, bolje je izbjegavati lijek Amlewel i u ranoj trudnoći – pogledajte odjeljak „Trudnoća i dojenje“), 
-  ako dojite bebu, 
-  ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje 
krvnog pritiska koji sadrži aliskiren. 


Budite oprezni sa lijekom Amlewel: 
Provjerite sa ljekarom ili farmaceutom prije nego što počnete da uzimate lijek Amlewel: 
- ako ste nedavno imali srčani udar, 
-  ako imate stenozu aorte (sužavanje glavnog krvnog suda koji vodi krv iz srca) ili hipertrofičnu kardiomiopatiju (oboljenje srčanog mišića) ili stenozu bubrežnih arterija (sužavanje arterija koje dovode krv u bubrege), 
-  ako imate popuštanje srca, 
-  ako imate bilo kakve druge probleme sa srcem ili probleme sa bubrezima, 
-  ako imate ozbiljno povećanje krvnog pritiska (hipertenzivna kriza), 
-  ako imate problema sa jetrom, 
-  ako patite od kolagenske bolesti (oboljenje kože) kao što je sistemski eritemski lupus ili 
skleroderma, 
-  ako imate aterosklerozu (zakrčenje arterija), 
-  ako patite od hiperparatiroidizma (preterano aktivna paratiroidna žlezda), 
-  ako bolujete od gihta, 
-  ako imate dijabetes, 
-  ako ste na dijeti sa ograničenim unosom soli ili ako koristite zamjene za kuhinjsku so koje 
sadrže kalijum, 
-  ako uzimate litijum ili diuretike koji štede kalijum (spironolakton, triamteren) zato što njihovu 
primjenu sa lijekom Amlewel treba izbjegavati (pogledajte odeljak „Na šta morate obratiti 
pažnju ako uzimate druge lijekove“), 
-  ako spadate u grupu starijih osoba i Vaša doza mora da se poveća. 
-  ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog 
krvnog pritiska:
                           - blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – npr. valsartan, telmisartan, irbesartan), naročito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću 

                            -aliskiren. 

 

 

Ljekar Vam može provjeriti bubrežnu bubrežnu funkciju, krvni pritisak i količinu elektrolita (npr. kalijuma) u krvi u redovnim intervalima.
Vidjeti takođe informacije pod naslovom “Nemojte uzimati lijek Amlewel”
Morate reći ljekaru ako mislite da ste trudni (ili ako planirate trudnoću). Amlewel se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne smije se uzimati ako ste trudni više od 3 meseca, zato što u tom stadijumu trudnoće može ozbiljno da naškodi bebi (pogledajte odjeljak „Trudnoća i dojenje“).


Kada uzimate lijek Amlewel obavijestite ljekara ili medicinsko osoblje: 
-  ako treba da dobijete anesteziju i/ili imate hiruršku intervenciju, 
-  ako ste nedavno patili od dijareje (proliva) ili povraćanja, ili ako ste dehidrirani (ako ste izgubili dosta tečnosti), 

-  ako se pripremate za dijalizu ili LDL aferezu (uklanjanje holesterola iz krvi uz pomoć aparata), 
-  ako treba da dobijate terapiju desenzibilizacije za smanjenje alergijske reakcije na ubode 
pčele ili ose, 

-  ako morate da radite medicinsku analizu koja zahtijeva injekciju kontrastnog sredstva na bazi joda (supstanca koja organe kao što su bubrezi ili želudac čini vidljivim na rentgenu).

 

Sportisti bi trebalo da znaju da Amlewel sadrži aktivnu supstancu (indapamid) koja može da uzrokuje pozitivnu reakciju na doping testu. 

 

 

Djeca i adolescenti 

Ne preporučuje se primjena lijeka Amlewel kod djece i adolescenata. 

 

Ako niste sigurni da li se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, razgovarajte sa ljekarom ili farmaceutom prije nego što počnete da uzimate lijek Amlewel.
Uzimanje drugih lijekova sa lijkom Amlewel 

 

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste donedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i one koje se nabavljaju bez ljekarskog recepta. 

 

Trebalo bi da izbjegavate upotrebu lijeka Amlewel sa: 

-  litiujmom (koristi se u liječenju depresije), 
-  diureticima koji štede kalijum (spironolakton, triamteren), solima kalijuma. 

 

 

Na terapiju lijekom Amlewel mogu da utiču drugi lijekovi.
Obavezno recite ljekaru ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova zato što može biti neophodan poseban oprez: 
-  drugi lijekovi za liječenje visokog krvnog pritiska, 
-  prokainamid (za liječenje nepravilnog rada srca), 
-  alopurinol (za liječenje gihta), 
-  terfenadin ili astemizol (antihistaminici za lečenje polenske groznice ili alergije), 
-  kortikosteroidi koji se koriste u terapiji različitih stanja uključujući ozbiljnu astmu i reumatoidni 
artritis, 
-  imunosupresivi koji se koriste u terapiji autoimunih oboljenja ili nakon transplantacije da bi se 
spriječilo odbacivanje organa (npr. ciklosporin), 
-  ritonavir, indinavir, nelfinavir (takozvani inhibitori proteaze, koriste se u terapiji HIV-a), 
-  lijekovi koji se koriste u terapiji raka, 
-  ketokonazol, itrakonazol (antimikotici), 
-  rifampicin, eritromicin, klaritromicin (antibiotici), 
-  halofantrin (koristi se kod određenih vrsta malarije), 

-  pentamidin (koristi se u liječenju zapaljenja pluća), 
-  injekcije zlata (koriste se u liječenju reumatoidnog poliartritisa), 

-  vinkamin (koristi se u liječenju simptomatskih kognitivnih poremećaja kod starijih osoba, 
uključujući i gubitak pamćenja), 

-  bepridil, verapamil, diltiazem (lijekovi za srce), 
-  sultoprid (za terapiju psihoza), 

-  lijekovi koji se koriste za probleme sa srčanim ritmom (npr. kinidin, hidrokinidin, disopiramid, 
amiodaron, sotalol), 

-  digoksin ili drugi kardiotonični glikozidi (za liječenje problema sa srcem), 
-  baklofen (za liječenje ukrućenosti mišića koja se javlja kod oboljenja kao što je multipla 
skleroza), 
-  lijekovi za dijabetes, kao što su insulin ili metformin, 
-  kalcijum, uključujući i suplemente sa kalcijumom, 
-  stimulativni laksativi (npr. sena),

-  nesteroidni antiinflamatorni lijekovi (npr. ibuprofen) ili velike doze salicilata (npr. aspirin), 

-  amfotercin B putem injekcije (za liječenje ozbiljnih gljivičnih oboljenja), 
-  lijekovi koji se koriste u terapiji mentalnih poremećaja kao što je depresija, anksioznost, 
shizofrenija... (npr. triciklični antidepresivi, neuroleptici), 
-  tetrakosaktid (za liječenje Kronove bolesti), 
-  hypericum perforatum (kantarion), 
-  dantrolen (infuzija za ozbiljne poremećaje tjelesne temperature), 
-  simvastatin (lijek za snižavanje holesterola), 
-  anestetici. 

 

 

Ljekar će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza: 

Ako uzimate neki blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti takođe informacije pod naslovima ”Nemojte uzimati lijek Amlewel” i “Budite oprezni sa lijekom Amlewel”).

Uzimanje hrane ili pića sa lijkom Amlewel 

Bilo bi dobro da lijek Amlewel uzimate prije obroka. 

 

Trudnoća i dojenje 

Ako ste trudni ili ako dojite bebu, ako sumnjate na trudnoću ili je planirate, pitajte ljekara ili farmaceuta za savjet pre nego što uzmete ovaj lijek. 

 

Trudnoća 

Morate reći ljekaru ako mislite da ste trudni (ili ako planirate trudnoću).
Ljekar će obično savjetovati da prestanete da uzimate lijek Amlewel prije nego što zatrudnite ili čim saznate da ste trudni, i savjetovaće Vam da uzimate neki drugi lijek umesto lijeka Amlewel. Amlewel se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne smije se uzimati ako ste trudni više od 3 meseca, zato što u tom stadijumu trudnoće može ozbiljno da naškodi bebi. 

 

Dojenje 

Obavijestite ljekara ako dojite ili ako namjeravate da počnete da dojite. Amlewel je kontraindikovana kod majki koje doje, a ljekar može da odabere drugu terapiju za Vas ukoliko želite da dojite, naročito ako je Vaša beba novorođenče ili ako je prerano rođena.
Odmah se obratite ljekaru. 

 

Upravljanje vozilima i mašinama 

Amlewel ne utiče na mentalnu pribranost, ali možete osjetiti vrtoglavicu ili slabost usljed niskog krvnog pritiska što može uticati na Vašu sposobnost upravljanja motornim vozilom ili rukovanje mašinama. Savjetuje se da ne upravljate motornim vozilom ili rukujete mašinama dok ne budete sigurni kako Amlewel djeluje na Vas. 

 

 

3. KAKO UZIMATI AMLEWEL? 

 

Lijek Amlewel uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš ljekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim ljekarom ili farmaceutom. 

 

Preporučena doza je jedna tableta, jednom dnevno. Najbolje je da tabletu uzmete ujutru i prije obroka. Progutajte tabletu sa čašom vode.
Ako je potrebno, Amlewel 4 mg/1.25 mg/10 mg i Amlewel 8 mg/2.5 mg/10 mg tablete mogu biti podijeljene u jednake doze. Pacijent može podijeliti Amlewel 4 mg/1.25 mg/10 mg ili Amlewel 8 mg/2.5 mg/10 mg tabletu stavljanjem tablete na ravnu površinu sa razdjelnom crtom okrenutom nagore i pritiskom sa dva prsta na oba kraja tablete. 

Ljekar će odlučiti koja je prava doza za Vas. Lijek Amlewel se prepisuje pacijentima koji već uzimaju perindopril/indapamid i amlodipin kao odvojene tablete. 

 

Ako uzmete više lijeka Amlewel nego što ste trebali 

Ako uzmete previše tableta, odmah se obratite svom ljekaru ili najbližoj bolničkoj hitnoj službi. Najvjerovatnije dejstvo u slučaju predoziranja je nizak krvni pritisak. Ako se javi izraženi pad krvnog pritiska (simptomi kao što su vrtoglavica ili nesvestica) može biti od pomoći da legnete sa podignutim nogama. 

 

 

Ako ste zaboravili uzeti lijek Amlewel 

Veoma je važno da svoj lijek uzimate svakoga dana zato što je redovna terapija efikasnija. Međutim, ako ste zaboravili da uzmete dozu lijeka Amlewel, sljedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme.
Nemojte uzimati dvostruku dozu ako ste propustili da uzmete prethodnu. 

 

 

Ako prestanete uzimati lijek Amlewel 

Pošto je terapija visokog krvnog pritiska obično doživotna, morate razgovarati sa ljekarom prije nego što odlučite da prestanete da uzimate ovaj lijek. 

 

Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog lijeka, obratite se ljekaru ili farmaceutu. 

 

 

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA 

 

Kao svi liekovi, i lijek Amlewel može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga. 

 

 

Ako osjetite bilo šta od sljedećeg, odmah prestanite sa uzimanjem ovog lijeka i obratite se ljekaru: 

  • simptomi alergijske reakcije kao što su oticanje lica, usana, usta, jezika ili grla, problemi sa gutanjem, 
  • ozbiljna vrtoglavica ili nesvestica, 
  • neuobičajeno brz ili nepravilan rad srca. 

 

Po opadajućem stepenu učestalosti, neželjena dejstva mogu biti: 

 

Česta (mogu da se jave kod 1 od 10 pacijenata):
- glavobolja, osećaj vrtoglavice, nesvjestica, žmarci, somnolencija (pospanost), poremećaji vida, ošamućenost usljed niskog krvnog pritiska, tinitus (zujanje u ušima), nizak krvni pritisak, palpitacije (veoma ubrzan rad srca), nastupi rumenila (vruć ili topao osećaj na licu), kratak dah, kašalj, gastrointestinalni poremećaji (mučnina, bol u gornjem stomaku, gubitak apetita, povraćanje, bol u abdomenu, poremećaj čula ukusa, suha usta, dispepsija ili problemi sa varenjem, proliv, zatvor), mišićni grčevi, edem (oticanje nogu i članaka na nogama). 

 

Manje česta (mogu da se jave kod 1 od 100 pacijenata):
- alergijske reakcije (kao što je osip na koži, svrab), promjene raspoloženja, poremećaj sna, 

nesanica, depresija, drhtavica, gubitak osećaja bola, sinkopa (privremeni gubitak svijesti), rinitis (zapušen nos ili curenje nosa), bronhospazam (stezanje u grudima, asmatično disanje i kratak dah), neredovna stolica, angioedem (sa simptomima kao što su asmatično disanje, oticanje lica ili jezika), koprivnjača, purpura (crvene tačkice na koži), znojenje, opadanje kose, površine na koži crvene ili izmenjene boje, bol u leđima, mišićima ili zglobovima, problemi sa bubrezima, pojačana potreba za mokrenjem, naročito tokom noći, impotencija, uvećanje grudi kod muškaraca, bol u grudima, bol, opšti utisak da se ne osjećate dobro, povećanje ili smanjenje tjelesne mase. 

 

Veoma rijetka (mogu da se jave kod 1 od 10.000 pacijenata): 

-  visok šećer u krvi, zbunjenost, kardiovaskularni poremećaji (nepravilan rad srca, angina, 
srčani udar), eozinofilična pneumonija (rijetka vrsta upale pluća), oticanje desni, nadimanje u abdomenu (gastritis), periferna neuropatija (oboljenje koje dovodi do gubitka osećaja, bola i nemogućnosti kontrole mišića), povećana napetost mišića, ozbiljne manifestacije na koži kao što su eritem multiforme. Ako imate sistemski eritemski lupus (vrsta kolagene bolesti), on može da se pogorša. 
-  Zabilježeni su i slučajevi fotosenzitivnih reakcija (promjene u izgledu kože) nakon izlaganja sunčevim zracima ili vještačkim UVA zracima. 

 

Nepoznato (učestalost se ne može odrediti iz raspoloživih podataka) 
-  Nepravilan, opasan po život ritam srca (Torsade de pointes). 

-  Mogu da se jave poremećaji krvi, bubrega, jetre ili pankreasa i promjene u laboratorijskim 
parametrima (krvna slika). Ljekar će možda morati da izvrši analize krvi da bi pratio Vaše 
stanje. 
-  U slučaju insuficijencije jetre (problema sa jetrom), postoji mogućnost dobijanja hepatičke 
encefalopatije (degenerativnog oboljenja u mozgu). 

 

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka 
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

 

5. KAKO ČUVATI AMLEWEL? 


Lijek čuvati izvan dohvata i pogleda djece. 

 

Lijek Amlewel ne smijete upotrebljavati nakon isteka roka trajanja koji je naveden na ambalaži. Datum isteka roka trajanja odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Rok trajanja lijeka Amlewel je 2 godine od datuma proizvodnje koji je naznačen na pakovanju lijeka. Čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage i svjetlosti. 

 

Lijek ne smijete baciti u otpadne vode ili među kućni otpad. O načinu uklanjanja lijeka koji više ne trebate, posavjetujte se s farmaceutom. Takvi postupci pomažu čuvanju okoliša. 

 

 

6. DODATNE INFORMACIJE 

 

Šta sadrži lijek Amlewel? 

Aktivne supstance su perindopril, amlodipin i indapamid.
Svaka tableta sadrži 2 mg perindopril terc-butilamina (odgovara 1,669 mg perindoprila), 0,625 mg indapamida i 5 mg amlodipina (u obliku amlodipin-besilata).
Svaka tableta sadrži 4mg perindopril terc-butilamina (odgovara 3,338mg perindoprila), 1,25mg indapamida i 5 mg amlodipina (u obliku amlodipin-besilata).
Svaka tableta sadrži 4mg perindopril terc-butilamina (odgovara 3,338mg perindoprila), 1,25mg indapamida i 10 mg amlodipina (u obliku amlodipin-besilata).
Svaka tableta sadrži 8 mg perindopril terc-butilamina (odgovara 6,68 mg perindoprila), 2,5 mg indapamida i 5 mg amlodipina (u obliku amlodipin-besilata).
Svaka tableta sadrži 8 mg perindopril terc-butilamina (odgovara 6,68 mg perindoprila), 2,5 mg indapamida i 10 mg amlodipina (u obliku amlodipin-besilata). 

 

 

Pomoćne supstance su celuloza, mikrokristalna (E460); preželatinizovan skrob; natrijum-skrob glikolat; kalcijum-hlorid, heksahidrat; natrijum-hidrogen karbonat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat (E572). 

 

Kako Amlewel izgledai sadržaj pakovanja? 

Amlewel 2mg/0,625mg/5mg tablete su bijele do skoro bijele, ovalne, bikonveksne tablete sa razdjelnom crtom sa jedne strane, dužine 9 mm.
Amlewel 4 mg/1,25 mg/5 mg tablete su bijele do skoro bijele, okrugle, blago bikonveksne tablete sa zakošenim ivicama, prečnika 7 mm. 

Amlewel 4 mg/1,25 mg/10 mg tablet su bijele do skoro bijele, ovalne, bikonveksne tablete sa razdjelnom crtom sa jedne strane, dužine 12 mm.
Amlewel 8 mg/2,5 mg/5 mg tablete su bijele do skoro bijele, okrugle, bikonveksne tablete sa zakošenim ivicama, prečnika 9 mm. 

Amlewel 8mg/2,5mg/10mg tablete su bijele do skoro bijele, okrugle, bikonveksne tablete, sa razdjelnom crtom sa jedne strane i zakošenim ivicama, prečnika 9 mm. 

 

Na raspolaganju su kutije sa 30 tableta. U kutiji su 3 (OPA/Al/PVC//Al) sa po 10 tableta. 

 

Režim izdavanja lijeka 

Lijek se izdaje na ljekarski recept. 

 

PROIZVOĐAČ 

KRKA, tovarna zdravil, d.d. Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija 

 

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA 

KRKA, tovarna zdravil, d.d. 

Šmarješka cesta 6, Novo mesto, 

Slovenija 

 

Krka Polska Sp.z o.o.
ul. Rownolegla 5, 02-235 Varšava, 

Poljska 

 

TAD Pharma GmbH 

Heinz-Lohmann-Str.5, 27472 Cuxhaven, 

Njemacka

 

NOSILAC DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET 

Krka Farma d.o.o. Sarajevo 

Džemala Bijedića 125A, BiH 

 

BROJ I DATUM DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET 

Amlewel 30 x (2 mg + 0,625 mg + 5 mg) tableta: 04-07.9-4167/14 od 16.03.2015. 

Amlewel 30 x (4 mg + 1,25 mg + 5 mg) tableta: 04-07.9-4168/14 od 16.03.2015. 

Amlewel 30 x (4 mg + 1,25 mg + 10 mg) tableta: 04-07.9-4169/14 od 16.03.2015. 

Amlewel 30 x (8 mg + 2,5 mg + 5 mg) tableta: 04-07.9-4170/14 od 16.03.2015. 

Amlewel 30 x (8 mg + 2,5 mg + 10 mg) tableta: 04-07.9-4171/14 od 16.03.2015.