AMLODIPIN ALKALOID

AMLODIPIN ALKALOID 5 mg tableta

30 tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta) u kutiji

Supstance:
amlodipin
Jačina ATC Oblik
5 mg tableta C08CA01 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

AMLODIPIN ALKALOID
5 mg
10 mg
tableta

amlodipin

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo.

- Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
- Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi,
čak i ako ima znake bolesti slične Vašima
- Ako bilo koje neželjeno dejstoa postane ozbiljno, ili ako primijetite neželjena dejstva koja ovdje nisu
navedena, molimo Vas da to kažete svom ljekaru ili farmaceutu.

Uputstvo sadrži:
1.

Šta je Amlodipin Alkaloid i za šta se koristi

2.

Prije nego počnete uzimati Amlodipin Alkaloid

3.

Kako uzimati Amlodipin Alkaloid

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati Amlodipin Alkaloid

6.

Dodatne informacije

1. ŠTA JE AMLODIPIN ALKALOID I ZA ŠTA SE KORISTI

Amlodipin Alkaloid tablete pripadaju grupi lijekova koji se zovu blokatori kalcijevih kanala.
Koriste se za liječenje visokog krvnog pritiska (hipertenzija) ili određenog tipa boli u prsima zvanog
angina pektoris, kao i rijetkog oblika angine koji se naziva Prinzmetalova ili vazospastična angina.
Kod pacijenata sa visokim krvnim pritiskom Amlodipin Alkaloid tablete djeluju tako što relaksiraju
krvne sudove, te krv lakše prolazi kroz njih. Kod pacijenata sa anginom, Amlodipin Alkaloid tablete
djeluju tako što poboljšavaju snadbijevanje srčanog mišića krvlju, koji na taj način dobija više
kiseonika, te se tako sprečava bol u prsima. Amlodipin Alkaloid tablete ne omogućavaju trenutno
oslobađanje od boli u prsima koju uzrokuje angina pektoris.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI AMLODIPIN ALKALOID

Nemojte uzimati lijek Amlodipin Alkaloid ako:
 ako ste alergični (preosjetljivi) na amlodipin, neki drugi blokator kalcijevih kanala ili na bilo koji drugi
sastojak lijeka. To može biti svrbež, crvenilo kože ili poteškoće pri disanju,
 imate značajno nizak krvni pritisak (hipotenzija),
 imate suženje aortnog srčanog zaliska (aortalnu stenozu) ili stanje nazvano kardiogeni šok, koje
nastaje zbog naglog popuštanja srca i pada krvnog pritiska) i
 imate zatajivanje srca nakon srčanog udara.

Budite oprezni sa lijekom Amlodipin Alkaloid ako:
 ste nedavno imali srčani udar,
 imate slabljenje srčane funkcije,
 imate izrazito povišenje krvnog pritiska (hipertenzivnu krizu),
 imate bolesnu jetru i
 ste stariji i doza Vam se mora povećati.

Primjena kod djece i adolescenata
Amlodipin Alkaloid nije ispitivan kod djece mlađe od šest godina. Amlodipin Alkaloid treba koristiti
samo za liječenje povišenog krvnog pritiska kod djece od šest godina i adolescenata do 17 godina
(pogledati dio 3).

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom Amlodipin Alkaloid

Molimo Vas da obavijestite svog ljekara ili farmaceuta o svim lijekovima koje uzimate ili koje ste

nedavno uzimali, uključujući i one koje ste kupili bez recepta.

Amlodipin Alkaloid može uticati ili biti pod uticajem drugih lijekova, kao što su:
 ketokonazol, itrakonazol (lijekovi za liječenje gljivičnih infekcija),
 ritonavir, indinavir, nelfinavir (koriste se u liječenju HIV-a),
 rifampicin, eritromicin, klaritromicin (za infekcije uzrokovane bakterijama),
 pripravci na bazi biljke kantarion,
 verapamil, diltiazem (lijekovi za srce),
 dantrolen (lijek koji se koristi u obliku infuzije za liječenje teških poremećaja regulacije tjelesne
temperature),

takrolimus i ciklosporin (koriste se za kontrolu imunog odgovora Vašeg tjela, omogućavajući Vašem

tjelu da prihvati transplantirani organ),

 simvastatin (lijek za snižavanje holesterola).
Amlodipin Alkaloid može dodatno sniziti Vaš krvni pritisak ako već uzimate druge lijekove za liječenje
povišenog krvnog pritiska.

Uzimanje hrane i pića sa lijekom Amlodipin Alkaloid
Za vrijeme uzimanja Amlodipin Alkaloid tableta ne bi trebalo da jedete grejpfrut ili pijete sok od
grejpfruta, jer može povisiti nivo amlodipina (aktivni sastojak lijeka Amlodipin Alkaloid) u krvi, što
može uzrokovati značajno, nepredvidljivo sniženje krvnog pritiska.

Trudnoća i dojenje

Pitajte svog ljekara ili farmaceuta za savjet prije nego što počnete da koristite bilo koji lijek!

Trudnoća

Nije utvrđena sigurnost primjene amlodipina u trudnoći.
Prije nego što uzmete Amlodipin Alkaloid tablete morate reći svom ljekaru ako mislite da ste trudni ili
ako planirate trudnoću.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se amlodipin u majčino mlijeko. Obavijestite svog ljekara da dojite ili planirate
dojenje prije nego što počnete da uzimate Amlodipin Alkaloid.

Upravljanje vozilima i mašinama
Amlodipin Alkaloid može uticati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili mašinama. Ako nakon
uzimanja tableta Amlodipin Alkaloid osjetite mučninu, vrtoglavicu ili umor, ili imate glavobolju
povezanu s uzimanjem lijeka, nemojte voziti ili upravljati mašinama, te se odmah obratite svom
ljekaru.

Šta morate znati o pomoćnim supstancama koje sadrži lijek Amlodipin Alkaloid
Lijek sadrži laktozu. Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego
što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim ljekarom.

3. KAKO UZIMATI LIJEK AMLODIPIN ALKALOID

Uvijek uzimajte Amlodipin Alkaloid onako kako Vas je uputio ljekar. Ukoliko niste sigurni kako,

posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Uobičajena doza lijeka iznosi 5 mg na dan. Dozu će ljekar kasnije možda povisiti do 10 mg na dan
zavisno od odgovora na liječenje.

Ovaj lijek može se koristiti prije ili poslije jela i pica.

Amlodipin Alkaloid tablete najbolje je uzeti svaki

dan u isto vrijeme sa vodom.

Ne uzimajte lijeka Amlodipin Alkaloid sa sokom od grejpfruta.

Važno je da nastavite uzimati Amlodipin Alkaloid tablete sve dok Vam ljekar ne odredi drugačije.

Primjena kod djece i adolescenata
Za djecu i adolescente (6-17 godina starosti), uobičajena preporučena doza je 2,5 mg amlodipina
dnevno. Najviša preporučena doza je 5 mg amlodipina dnevno.
Doza od 2,5 mg može se dobiti podjelom Amlodipin Alkaloid 5mg tableta na dva jednaka dijela.

Važno je da nastavite uzimati Amlodipin Alkaloid tablete sve dok Vam ljekar ne odredi drugačije.

Ako uzmete više lijeka Amlodipin Alkaloid nego što ste trebali
U slučaju da uzmete previše Amlodipin Alkaloid tableta odmah se javite svomu ljekaru ili farmaceutu
da bi Vam mogli pružiti pomoć. Simptomi koji se najvjerovatnije mogu javiti jesu izrazita vrtoglavica,
gubitak svijesti i ubrzani otkucaji srca. Ako dođe do značajno izraženog pada krvnog pritiska može
nastati i šok. Tada možete osjetiti da Vam je koža hladna i znojna, a možete i izgubiti svijest.

Potražite

hitnu medicinsku pomoć ako ste uzeli previše tableta Amlodipin Alkaloid.

Ako ste zaboravili uzeti Amlodipin Alkaloid

Nikada ne treba uzimati duplu dozu da bi se nadomjestila propuštena doza lijeka!

Ako propustite uzeti lijek, ne uzimajte propuštenu dozu naknadno. Samo nastavite da uzimate lijek
prema uobičajenom rasporedu.

Ako prestanete uzimati Amlodipin Alkaloid
Nemojte naglo prekinuti upotrebu lijeka. Pitajte svog ljekara ili farmaceuta kako da postepeno
smanjite uzimanje lijeka.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka Amlodipin Alkaloid, obratite se

svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi, Amlodipin Alkaloid može izazvati neželjena dejstva, koja se ne javljaju kod

svih.

Odmah se javite svom ljekaru ili idite u najbližu zdravstvenu ustanovu ako nakon uzimanja Amlodipin
Alkaloid tableta osjetite neko od sljedećih neželjenih dejstava, koja su vrlo rijetka, ali mogu biti vrlo
ozbiljna:
• zviždanje pri disanju i bol u prsima, nedostatak zraka ili poteškoće pri disanju,
• oticanje očnih kapaka, lica ili usana,
• oticanje jezika i grla, što uzrokuje ozbiljne poteškoće s disanjem,
• teške kožne reakcije, uključujući jako izraženi osip, koprivnjaču, crvenilo kože po cijelom tijelu, jak

svrbež, stvaranje mjehura i oteklina na koži, što može biti praćeno ljuštenjem kože, upala sluznica
(stanje poznato kao Stivens–Džonsonov sindrom) ili druge alergijske reakcije,
• srčani udar, nepravilni otkucaji srca i
• upala gušterače koja može uzrokovati snažnu bol u stomaku i leđima, praćena lošim opštim

stanjem.

Prijavljena su sljedeća

vrlo česta neželjena dejstva.

Ako vam to uzrokuju probleme ili ako traju duže od nedjelju dana, obratite se ljekaru.

Vrlo česta neželjena dejstva (javljaju se kod kod više od jednog na deset korisnika),

• Edem (zadržavanje tečnosti).

Zabilježena su sljedeća česta neželjena dejstva. Ukoliko Vam uzrokuju probleme ili ukoliko traju duže
od sedmicu, posavjetujte se sa svojim ljekarom.

Česta neželjena dejstva (javljaju se kod manje od jednog na deset korisnika, ali kod više od jednog na
100 korisnika):
 vrtoglavica, glavobolja, pospanost (naročito na početku liječenja),
 osjećaj lupanja srca (palpitacije), crvenilo lica,
 bolovi u stomaku, mučnina,
 izmjenjena navika crijeva, zatvor, proliv, loša probava,
 umor, slabost,
 poremećaji vida, duple slike,
 grčevi mišića,
 oticanje zglobova (edem).
Ostala neželjena dejstva koja su zabilježena navedena su u daljem tekstu. Ukoliko se neko neželjeno
dejstvo pogorša ili primijetite neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, obavijestite svog
ljekara ili farmaceuta.

Manje česta neželjena dejstva (javljaju se kod manje od jednog na 100 korisnika, ali kod više od
jednog na 1.000 korisnika):

nesanica, promjene raspoloženja, tjeskoba, depresija,

drhtanje, poremećaj okusa, nesvjestica, slabost,

obamrlost ili trnci u rukama ili nogama, gubitak osjeta za bol,

zujanje u ušima,

nizak krvni pritisak,

kihanje/curenje iz nosa, uzrokovano upalom sluznice nosa (rhinitis),

kašalj,

suva usta, povraćanje,

gubitak kose, pojačano znojenje, svrbež kože, crvene mrlje na koži, promjena boje kože,

povećana potreba za mokrenjem, naročito noću, učestalo mokrenje,

nemogućnost održanja erekcije, povećanje grudi kod muškaraca,

bol, osjećati se loše,

bol u zglobovima ili mišićima, bol u leđima,

povećanje ili smanjenje tjelesne mase.

Rijetka neželjena dejstva (javljaju se kod manje od jednog na 1.000 korisnika, ali kod više od jednog
na 10.000 korisnika:

smetenost.

Vrlo rijetka neželjena dejstva (javljaju se kod manje od jednog na 10.000 korisnika, ali kod više od
jednog na 100.000 korisnika):

smanjen broj bijelih krvnih stanica (leukocita), smanjen broj krvnih pločica (trombocita), što

može biti praćeno stvaranjem modrica ili sklonošću ka krvarenjima,

povišen nivo šećera u krvi (hiperglikemija),

poremećaj živaca, što može uzrokovati osjećaj slabosti, utrnulosti ili gubitak osjeta u

pojedinim dijelovima tijela,

otok desni,

nadimanje želuca (gastritis),

poremećena funkcija jetre, upala jetre, žuta boja kože (žutica), povišenje jetrenih enzima

koji

mogu imati uticaj na neke medicinske testove,

napetost u mišićima,

upala krvnih sudova, često praćena promjenama na koži u zahvaćenom području,

osjetljivost na svjetlo,

poremećaji koji uključuju ukočenost mišića, nevoljno drhtanje pojedinih dijelova tijela ili cijelog

tijela i/ili poremećaji pokreta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje su navedene.

5. KAKO ČUVATI AMLODIPIN ALKALOID

Amlodipin Alkaloid morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Amlodipin Alkaloid se ne smije koristiti poslije isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok
trajanja odnosi se na zadnji dan tog mjeseca.
Lijek treba čuvati na temperaturi do 25

C!

Neiskorišteni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati
farmaceuta za najbolji način odlaganja neutrošenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Amlodipin Alkaloid sadrži
 Aktivna supstanca je amlodipin.
Jedna tableta sadrži 5 mg amlodipina (6,934 mg u obliku amlodipin-besilata).
Jedna tableta sadrži 10 mg amlodipina (13,868 mg u obliku amlodipin-besilata).

Pomoćne supstance su: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; magnezijum-stearat.

Kako Amlodipin Alkaloid izgleda i sadržaj pakovanja
Amlodipin Alkaloid 5 mg tablete su bijele, okrugle, bikonveksne tablete sa prelomnom crtom
na jednoj strani. Prelomna crta se može koristiti za podjelu tableta na dva jednaka dijela.
Amlodipin Alkaloid 10 mg tablete su bijele, okrugle, bikonveksne tablete sa prelomnom crtom na
jednoj strani. Prelomna crta se koristi za lakše gutanje.

Amlodipin Alkaloid 5 mg tablete su pakovane u blister pakovanje (alu folija/PVC folija) koji sadrži

10

tableta. Kutija sadrži 30 tableta od 5 mg (3 blistera), uz priloženo uputstvo.

Amlodipin Alkaloid 10 mg tablete su pakovane u blister pakovanje (alu folija/PVC folija) koji sadrži

15

tableta. Kutija sadrži 30 tableta od 10 mg (2 blistera), uz priloženo uputstvo.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač
ALKALOID AD Skopje
Bulevar Aleksandar Makedonski 12,
1000 Skopje, Republika Makedonija

Proizvođač gotovog lijeka
Alkaloid AD Skopje Bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija

Nositelj dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Alkaloid d.o.o. Sarajevo
Isevića sokak br. 4b, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Broj i datum dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
AMLODIPIN ALKALOID, tableta, 30 x 5 mg: 04-07.10-4511/13 od 19.06.2014.
AMLODIPIN ALKALOID, tableta, 30 x 10 mg: 04-07.10-4512/13 od 19.06.2014.

Datum revizije uputstva
Oktobar, 2016 g