ANDOL 100

ANDOL 100 100 mg tableta

20 tableta (2 PVC/PVDC/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
acetilsalicilna kiselina
Jačina ATC Oblik
100 mg tableta B01AC06 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

ANDOL 100

100 mg tableta

acetilsalicilna kiselina

Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu.
Uputu sačuvajte jer ćete ju vjerovatno željeti ponovno čitati. U ovoj su uputi sadržane važne
informacije o lijeku Andol

100. Ukoliko o svojoj bolesti ili o lijeku koji uzimate, želite saznati nešto više,

obratite se ljekaru ili farmaceutu. Ovaj lijek je propisan Vama. Nemojte ga davati drugim osobama.
Može im naštetiti, čak i onda ako su njihovi simptomi isti kao i Vaši. Ukoliko neka od neželjenih
reakcija postane ozbiljnom, ili ako primijetite neku neželjenu reakciju koja nije navedena u ovoj uputi,
molimo Vas, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Uputstvo sadrži:
1. Šta je i čemu služi Andol 100?
2. Šta morate znati prije nego počnete uzimati Andol 100?
3. Kako uzimati Andol 100?
4. Moguće neželjene reakcije
5. Kako čuvati Andol 100?
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE I ČEMU SLUŽI ANDOL 100?
Aktivna supstanca u Andol 100 tabletama je acetilsalicilna kiselina, koja kada se primjenjuje u niskim
dozama, pripada skupini lijekova pod nazivom antitrombocitni lijekovi.

Andol 100 mg tablete koriste se za sprječavanje srčanog udara i moždanog udara kod bolesnika koji
su već preboljeli srčani odnosno moždani udar. Andol 100 tablete također se primjenjuju za
sprječavanje stvaranja krvnih ugrušaka nakon određenih vrsta operacija na krvnim žilama kako bi se
krvne žile proširile ili postale prohodne. Ovaj lijek nije namijenjen za ublažavanje boli ni za snižavanje
povišene tjelesne temperature kod prehlade ili gripe. Ovaj lijek ne preporučuje se u hitnim slučajevima.

Lijek se može primjenjivati samo za preventivno liječenje. Andol 100 mg tablete namijenjene su
dugotrajnom liječenju. Prije prvog uzimanja ovog lijeka potrebno je potražiti savjet Vašeg ljekara.

2. ŠTA MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI ANDOL 100?
Nemojte uzimati Andol 100 mg tablete:

ako ste preosjetljivi (alergični) na acetilsalicilnu kiselinu, druge salicilate (određene lijekove

protiv bolova) ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

ako ste, nakon uzimanja salicilata ili nesteroidnih protuupalnih lijekova, imali astmatski napad

ili oticanje nekog dijela tijela, npr. lica, usana, grla ili jezika (angioedem)

ako imate aktivni čir (ulkus) u probavnom sistemu

ako imate teško zatajenje srca, bubrega ili jetre

ako ste skloni krvarenju

ako ste u posljednjem tromjesečju trudnoće (vidjeti dio Trudnoća, dojenje i plodnost)

ako ste mlađi od 16 godina (vidjeti dio Djeca i adolescenti)

ako primate metotreksat (lijek za liječenje karcinoma i reumatoidnog artritisa) u dozi od

15mg/nedjelja ili više.

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom ljekaru ili farmaceutu prije nego uzmete Andol 100:

ako ste alergični (preosjetljivi) na druge analgetike, protuupalne lijekove, antireumatike ili kada

postoje druge alergije

ako ste u prošlosti imali čir u probavnom sistemu (želučani ili na dvanaesniku); Prestanite

uzimati Andol 100 odmah i obavijestite ljekara ako dođe do krvarenja ili čira u želucu ili
crijevima. Znakovi su krvarenje na usta, krv u stolici i crno obojena stolica;

ako istovremeno uzimate druge lijekove protiv zgrušavanja krvi (npr. antikoagulanse)

ako imate oštećenu funkciju bubrega ili poremećaj srčanožilne cirkulacije (npr. bolest krvnih

žila bubrega, zatajenje srca, veliki operativni zahvati ili velika krvarenja) jer acetilsalicilana
kiselina može dodatno povećati rizik od oštećenja bubrega

ako imate oštećenje funkcije jetre

ako imate težak nedostatak enzima glukoza-6-fosfat dehidrogenaze (G6PD), jer acetilsalicilna

kiselina može izazvati hemolizu ili hemolitičku anemiju

ako uzimate ibuprofen protiv boli

ako imate astmu, peludnu hunjavicu, nosne polipe ili hroničnu opstruktivnu bolest pluća, jer

acetilsalicilna kiselina može kod Vas izazvati bronhospazam i astmatski napad ili druge
alergijske reakcije

ako planirate operativni zahvat i nakon njega (uključujući manje operacije kao npr. vađenje

zuba): može se javiti povećana sklonost krvarenju. Molimo obavijestite svog ljekara ili
stomatologa ako ste uzeli Andol 100

ako imate jake menstruacije (menoragiju)

ako imate upalne bolesti zglobova, giht

ako ste stariji od 65 godina, jer možete biti osjetljiviji na neželjene reakcije nesteroidnih

protuupalnih lijekova, uključujući acetilsalicilnu kiselinu

ako uzimate druge lijekove (vidjeti dio Drugi lijekovi i Andol 100).

Lijek nije namijenjen za ublažavanje boli ni za snižavanje povišene tjelesne temperature kod prehlade
ili gripe.

Acetilsalicilna kiselina može izazvati sužavanje dišnih puteva i astmatske napade ili druge reakcije
preosjetljivosti. Primjenu lijeka potrebno je prekinuti kod pojave bilo kojeg znaka preosjetljivosti (npr.
osip, svrbež, oticanje, poteškoće s disanjem itd.).

Postoji povećan rizik od krvarenja, naročito tokom i nakon operativnih zahvata (čak i kod manjih
zahvata, npr. stomatoloških zahvata). Potreban je oprez pri primjeni acetilsalicilne kiseline prije
operativnih zahvata i ako uzimate lijekove koji utječu na zgrušavanje krvi ili lijekove koji razgrađuju
krvne ugruške/lijekove koji utječu na krvarenje (vidjeti dio “Drugi lijekovi i Andol 100”). U slučaju da
primijetite neobične znakove krvarenja (npr. modrice, neuobičajeno mjesto ili trajanje krvarenja),
potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara.

Djeca i adolescenti

Postoji moguća povezanost između primjene acetilsalicilne kiseline i pojave Reyeva sindroma kod
djece. Reyev sindrom je vrlo rijetka, ali moguće životno ugrožavajuća bolest koja zahtijeva hitnu
medicinsku skrb. Stoga se acetilsalicilna kiselina ne smije davati djeci mlađoj od 16 godina, osim na
preporuku ljekara.

Drugi lijekovi i Andol 100

Recite svom ljekaru u slučaju da uzimate sljedeće lijekove:

antacide (lijekove za neutralizaciju želučanog soka) jer mogu smanjiti djelovanje Andol 100

tableta

lijekove protiv zgrušavanja krvi (heparin, varfarin ili druge antikoagulanse) jer je uz primjenu

Andol 100 mg tableta povećana sklonost krvarenju

neke druge nesteroidne protuupalne lijekove i steroide odnosno lijekove za ublažavanje boli i

upala

lijekove za liječenje depresije zbog povećanog rizika od nastanka čira i krvarenja u probavnom

sistemu (npr. selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina, npr. citalopram, escitalopram,
fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralina)

lijekove za liječenje bolesti srca (digoksin)

lijekove za šećernu bolest (oralne hipoglikemike iz skupine sulfonilureje, inzulin), metotreksat

(za liječenje karcinoma i reumatoidnog artritisa) ili valproatnu kiselinu (lijek za liječenje
epilepsije) jer Andol 100 mg tablete mogu pojačati njihov učinak

lijekove za povišeni pritisak (npr. diuretici i ACE-inhibitori) i urikozurike

lijekove koji povećavaju izlučivanje mokraćne kiseline, a koriste se u liječenju gihta (npr.

probenicid) jer Andol 100 mg tablete mogu smanjiti njihov učinak.

Andol 100 s hranom i pićem
Izbjegavajte alkohol tokom uzimanja Andol 100 tableta jer pojačava štetan učinak salicilne kiseline na
sluznicu probavnog sistema

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom ljekaru
ili farmaceutu za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Tokom prvih 6 mjeseci trudnoće, acetilsalicilna kiselina smije se koristiti samo ako je to apsolutno
neophodno.

Tokom zadnja 3 mjeseca trudnoće, acetilsalicilna kiselina ne smije se koristiti jer može produžiti
krvarenje tokom poroda i kod majke i kod novorođenčeta.

Bolesnice koje doje, trebaju izbjegavati uzimanje acetilsalicilne kiseline.

Upravljanje vozilima i mašinama
Nema podataka o uticaju lijeka Andol 100 na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rada na
mašinama. Ipak, mora se uzeti u obzir, da se može pojaviti omaglica.

3. KAKO UZIMATI ANDOL 100?
Uvijek uzmite ovaj lijek tačno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš ljekar ili
farmaceut. Provjerite s Vašim ljekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.

Prije prvog uzimanja ovog lijeka, obratite se svom ljekaru.

Doziranje
Preporučena doza je 1 tableta dnevno.

Primjena kod djece i adolescenata
Acetilsalicilna kiselina ne smije se davati djeci i adolescentima mlađima od 16 godina, osim ako to nije
propisao ljekar (vidjeti dio „Upozorenja i mjere opreza“).

Ako ste starija osoba ili imate oštećenje funkcije jetre ili bubrega, prije primjene lijeka posavjetujte se
sa svojim ljekarom.

Način primjene
Kroz usta.
Tabletu treba uzeti cijelu uz čašu vode.

Trajanje liječenja
Andol 100 namijenjene su za dugotrajno liječenje. O trajanju ili prekidu liječenja posavjetujte se s
ljekarom.

Ako uzmete više Andol 100 tableta nego što ste trebali
Ako uzmete više Andol 100 tableta nego što ste trebali, odmah potražite savjet ljekara. U slučaju bilo
kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆE NEŽELJENE REAKCIJE
Kao i svi drugi lijekovi Andol 100 može izazvati neželjene reakcije iako se one neće javiti kod
svakoga.

Sljedeće kategorije koriste se u navođenju učestalosti neželjenih reakcija:

Vrlo često:

javlja se u više od 1 na 10 bolesnika

Često:

javlja se u 1 do 10 na 100 bolesnika

Manje često:

javlja se u 1 do 100 na 1.000 bolesnika

Rijetko:

javlja se u 1 do 10 na 10.000 bolesnika

Vrlo rijetko:

javlja se u manje od 1 na 10.000 bolesnika

Nepoznato:

iz raspoloživih podataka se ne može procijeniti
učestalost

Moguće su sljedeće neželjene reakcije:
Česte neželjene reakcije:

- povećana sklonost krvarenju
- loša probava (dispepsija), bol u trbuhu, mučnina, povraćanje, žgaravica, proljev.

Manje česte neželjene reakcije:

upala nosne sluznice

otežano disanje

koprivnjača (urtikarija).

Rijetke neželjene reakcije:

krvarenje u mozgu i oko njega (intrakranijalno krvarenje), sniženje broja krvnih pločica

(trombocita), trombocitopenija, sniženje broja svih krvnih stanica

reakcije preosjetljivosti

glavobolja, omaglica, konfuznost, oštećeni sluh, šum u uhu

oštećenje krvnih žila (hemoragični vaskulitis)

suženje dišnih puteva, napadi astme

teško krvarenje u probavnom sistemu (želudac, crijeva), želučani ili crijevni vrijedovi (ulkusi),

koji vrlo rijetko mogu dovesti do pucanja stijenke želuca i crijeva (perforacije)

teže kožne reakcije (Stevens-Johnsonov sindrom, Lyellov sindrom, purpura, nodozni eritem,

multiformni eritem, Quinckeov edem).

Vrlo rijetke neželjene reakcije:

sniženje vrijednosti glukoze (šećera) u krvi

povišene vrijednosti jetrenih enzima.

Prijavljivanje sumnje na neželjene reakcije lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu.

5. KAKO ČUVATI ANDOL 100?
Lijek treba čuvati van dohvata i pogleda djece.
Andol 100 tablete treba čuvati pri temperaturi do 25°C.
Rok trajanja lijeka je 24 mjeseca, od datuma proizvodnje.
Lijek se ne smije koristiti nakon isteka roka trajanja označenog na pakovanju.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Andol 100 sadrži?

Andol 100 sadrži 100 mg acetilsalicilne kiseline u puferiranom obliku.
Andol 100 također sadrži i sljedeće pomoćne tvari: magnezij oksid, teški; kukuruzni škrob; želatina;
škrob, preželatiniran; celuloza, mikrokristalna; talk.
Kako Andol 100 izgleda i sadržaj pakovanja?

Andol 100 tablete su bijele do gotovo bijele, marmorirane okrugle tablete sa slovom P na jednoj strani i
razdjelnim urezom na drugoj strani.
Andol 100 tablete pakirane su u blisterima po 10 tableta, 2 blistera u kutiji.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Naziv i adresa proizvođača
PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25, Zageb, Republika Hrvatska

Proizvođač gotovog lijeka
PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Republika Hrvatska

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
PLIVA d.o.o. Sarajevo
Trg heroja 10, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet

04-07.3-2-3593/16 od 07.11.2016.