CITERAL

CITERAL 3 mg mL

bočica sa 5 ml kapi za oči i uši, rastvora, i plastična kapaljka, u kutiji

Supstance:
ciprofloksacin
Jačina ATC Oblik
3 mg mL S03AA07 kapi za uši/oči, rastvor

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

CITERAL
3 mg/1 ml
kapi za oči i uši, rastvor
ciprofloksacin

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo.

- Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu
- Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi,
čak i ako ima znake bolesti slične Vašima
- Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primijetite neželjena dejstva koja ovdje nisu
navedena, molimo Vas da to kažete svom ljekaru ili farmaceutu.

Uputstvo sadrži:
1.Šta je Citeral i za šta se koristi

2.Prije nego počnete uzimati Citeral

3.Kako uzimati Citeral

4.Moguća neželjena djelovanja

5.Kako čuvati Citeral

6.Dodatne informacije


1. ŠTA JE CITERAL I ZA ŠTA SE KORISTI

Citeral sadrži aktivnu supstancu ciprofloksacin koja pripada grupi lijekova poznatih kao kinolonski
antibiotici.
Citeral kapi namijenjene su za:
- terapiju čira rožnjače i neke bakterijske infekcije oka uzrokovane osjetljivim mikroorganizmima i
- infekcije uva (upala ušnog kanala ili srednjeg uva) uzrokovane osjetljivim mikroorganizmima.


2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI CITERAL

Nemojte uzimati Citeral ako:
- ste alergični (preosjetljivi) na ciprofloksacin, druge kinolonske antibiotike ili na bilo koji drugi sastojak
lijeka.

Budite oprezni sa Citeralom:
Ako Vam se javi jaka alergijska reakcija, osip, urtikarija, svrbež ili poteškoće sa disanjem, prestanite
sa primjenom lijeka odmah i obavijestite svog ljekara, jer se to može dogoditi nakon prve doze. Ako
niste sigurni, razgovarajte sa svojim ljekarom prije upotrebe lijeka Citeral.
Kao i sa drugim antibioticima, dugotrajna primjena Citerala može dovesti do drugih infekcija.
Ako se simptomi pogoršaju ili Vam se iznenada vrate, obavijestite svog ljekara.

Ako primijetite reakcije na koži uslijed izlaganja sunčevim zracima, prestanite primjenjivati lijek i
potražite savjet lijekara. Reakcija osjetljivosti na svjetlo zabilježena je kod primjene kinolona, kojima
pripada i ciprofloksacin. Međutim, slične reakcije sa ciprofloksacinom su manje česte. Izbjegavajte
pretjerano izlaganje suncu.

Uzimanje drugih lijekova sa Citeralom

Molimo Vas da obavijestite svog ljekara ili farmaceuta o svim lijekovima koje uzimate ili koje ste

nedavno uzimali, uključujući i one koje ste kupili bez recepta.

Kinolonski antibiotici, kao što je Citeral, može reagovati sa nekim drugim često korištenim lijekovima,
kao što su oni koje sadrže varfarin (koji se koriste protiv zgrušavanja krvi), teofilin (koji se koristi u
liječenju astme) i kofein. On takođe može reagovati sa lijekovima koji sadrže ciklosporin (koji se koristi
nakon presađivanja organa).

Važne informacije ukoliko nosite kontaktna sočiva
Nošenje kontaktnih sočiva nije preporučljivo tokom liječenja infekcije oka, jer mogu pogoršati Vaše
stanje.
Ne koristite kapi, ako su Vam kontaktna sočiva u očima. Pričekajte najmanje 15 minuta nakon
korištenja kapi za oči prije stavljanja sočiva natrag.

Trudnoća i dojenje

Pitajte svog ljekara ili farmaceuta za savjet prije nego što počnete da koristite bilo koji lijek!

Ako ste trudni, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, razgovarajte sa svojim ljekarom prije
uzimanja lijeka Citeral.

Upravljanje vozilima i mašinama
Primjena Citeral kapi u oči može izazvati prolazne smetnje vida, te u tom slučaju treba izbjegavati
upravljanje motornim vozilom ili mašinama.

Šta morate znati o pomoćnim supstancama koje sadrži lijek Citeral
Citeral kapi za oči i uši, rastvor sadrži konzervans benzalkonijum hlorid koji iritira, može uzrokovari
kožne reakcije.
Isto tako može nadražiti oči. Izbjegavajte kontakt sa mekim kontaktnim sočivima.
Kontaktna sočiva treba izvaditi prije ukapavanja lijeka, a ponovo se mogu staviti 15 minuta nakon
ukapavanja lijeka.
Citeral mijenja boju mekih kontaktnih sočiva.


3. KAKO UZIMATI CITERAL

Uvijek uzimajte Citeral onako kako Vas je uputio ljekar. Ukoliko niste sigurni kako, posavjetujte se s

ljekarom ili farmaceutom.

Primjena u oko
Primjena u oko zavisi od toga da li lijek koristi za terapiju čira rožnjače ili za neke bakterijske infekcije
oka.

Liječenje čira rožnjače
Doziranje se nastavlja tokom noći.
Prvi dan – dvije kapi svakih 15 minuta za prvih šest sati, a zatim dvije kapi svakih 30 minuta.
Drugi dan – dvije kapi svaki sat.
Treći dan do 14. dan – dvije kapi svaka četiri sata.
Ljekar će Vam reći ako liječenje treba nastaviti više od 14 dana.

Bakterijske infekcije\Jedna ili dvije kapi četiri puta dnevno. Za teške infekcije doza za prva dva dana
može se povećati za jednu ili dvije kapi svaka dva sata, dok ste budni.
Važno je da produžite s primjenom lijeka Citeral puni period koji savjetuje Vaš ljekar.
Ne treba da koristite Citeral više od 21 dan, osim ako vam ljekar ne savjetuje drugačije.
Citeral ne smiju koristiti djeca mlađa od godinu dana.

Primjena u uvo

Uobičajena doza

Odrasli: četiri kapi u ušni kanal, dva puta na dan – ujutro i uveče.
Djeca (koja imaju više od godinu dana): tri kapi u ušni kanal, dva puta dnevno – ujutro i uveče.

Ako koristite tampone za uši (upijajući materijal koji se ubacuje u ušni kanal) ljekar će Vas možda
savjetovati da upotrijebite više kapi tokom prve primjene.
Ljekar će Vam reći koliko dugo će trajati liječenje sa Citeralom. Da biste bili sigurni da se infekcija
neće vratiti, ne prekidajte liječenje ranije, čak i ako Vam je uvo bolje.
Kao što je to slučaj i sa drugim antibioticima, primjena Citerala duže nego što Vam je preporučio ljekar
može dovesti do pojave drugih infekcija. Citeral kapi za uši primjenjujte u oba uva samo ako Vam to
preporuči ljekar.

Radi izbjegavanja moguće kontaminacije, vrh kapaljke ne treba dopirati ni do kakve površine.

Ako uzmete više Citerala nego što treba
Ako ste upotrijebili više Citeral kapi nego što treba, isperite sve sa mlakom vodom.
Nemojte stavljati više kapi dok ne dođe vrijeme za sljedeću dozu.

Ako ste zaboravili uzeti Citeral

Nikada ne treba uzimati duplu dozu da bi se nadomjestila propuštena doza lijeka!

Ako ste zaboravili uzeti dozu lijeka Citeral, ne brinite, samo uzmite sljedeću dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom Citerala, obratite se svom ljekaru ili

farmaceutu.


4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi, Citeral može izazvati neželjena dejstva, koja se ne javljaju kod svih.

- Mogu Vam se javiti neke ili sve od sljedećih neželjenih dejstava u oku
Peckanje, nelagodnost, svrbež, osjećaj stranog tijela, crvenilo oka ili unutrašnje strane očnog kapka,
naslage na ivici očnog kapka, otok očnog kapka, poremećaj vida, suzne oči, osjetljivost na svjetlo,
bijele čestice u očima.
Ako primijetite bijele čestice u očima, produžite sa primjenom Citerala, ali odmah obavijestite svog
ljekara.
Takođe Vam se mogu javiti neželjena dejstva i u drugim područjima Vašeg tijela, uključujući: mučninu,
neprijatan ukus u ustima, alergijske reakcije (kao što su osip, svrbež, oticanje, poteškoće sa
disanjem).
Ako Vam se javi alergijska reakcija, prestanite da koristite Citeral i obavijestite svog ljekara.

- Mogu Vam se javiti neke ili sve od sljedećih neželjenih dejstava u uvu:
često (javljaju se kod jednog do deset na 100 korisnika): svrbež i
manje često (javljaju se kod jednog do deset na 1.000 korisnika): zvonjenje u ušima (tinitus).
Takođe Vam se mogu javiti neželjena dejstva i u drugim područjima Vašeg tijela, uključujući:
- manje često: glavobolja, crvenilo kože ili osip.
Kada se primjenjuje u uvo, sastojci rijetko mogu izazvati crvenilo, osip i svrbež. Međutim,
kada je primijenjen na koži, Citeral može uzrokovati: osip, kožne bolesti, ljuštenje kože,
ozbiljnu upalnu bolest kože i kožne erupcije, uključujući i koprivnjaču.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje su navedene.


5. KAKO ČUVATI CITERAL

Citeral morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Citeral se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok trajanja
odnosi se na zadnji dan tog mjeseca.
Lijek treba čuvati u originalnom pakovanju zaštićeno od svjetlosti.
Nakon otvaranja lijek treba upotrijebiti u roku od 28 dana i treba ga čuvati na temperaturi od 15 °C do
25 °C, u originalnom pakovanju zaštićeno od svjetlosti.
Neiskorišteni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati
farmaceuta za najbolji način odlaganja neutrošenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.


6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Citeral sadrži
- Aktivna supstanca je ciprofloksacin.
1 ml rastvora sadrži 3 mg ciprofloksacina (u obliku ciprofloksacin hidroklorid-monohidrata 3,5 mg).

Pomoćne supstance: benzalkonijum hlorid, manitol, dinatrijum edetat, natrijum acetat,

glacijalna sirćetna kiselina, hlorovodonična kiselina, voda za injekcije.

Kako Citeral izgleda i sadržaj pakovanja
Citeral kapi za oči i uši su bistri, bezbojni rastvor.

Rastvor je pakovan u bezbojnoj staklenoj bočici sa gumeno-aluminijumskim čepom.
Kutija sadrži 1 bočicu sa 5 ml kapi za oči i uši, rastvor, plastičnu kapaljku, uz priloženo uputstvo.

Proizvođač
Alkaloid AD Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija

Proizvođač gotovog lijeka
Alkaloid AD Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija

Nosioc dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Alkaloid d.o.o. Sarajevo
Isevića sokak br. 4b, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Datum revizije uputstva
Novembar, 2016 g.

Broj i datum rješenja
04-07.3-2-7965/16 od 03.05.2017.