CITERAL

CITERAL 250 mg tableta

10 film tableta (1 blister), u kutiji

Supstance:
ciprofloksacin
Jačina ATC Oblik
250 mg tableta J01MA02 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

∆ CITERAL
250 mg
500 mg
film tableta

ciprofloksacin

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo
-

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da

škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima
-

Ako bilo koje neželjeno dejstavo postane ozbiljno, ili ako primijetite neželjena dejstva koja

ovdje nisu navedena, molimo Vas recite to svom ljekaru ili farmaceutu.

Uputstvo sadrži:
1.

Šta je Citeral i za šta se koristi

2.

Prije nego počnete uzimati Citeral

3.

Kako uzimati Citeral

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati Citeral

6.

Dodatne informacije

1. ŠTA JE CITERAL I ZA ŠTA SE KORISTI

Citeral sadrži aktivnu supstancu siprofloksacin. Ciprofloksacin je antibiotik koji pripada grupi
kinolonskih antibiotika. Ciprofloksacin djeluje tako da ubija bakterije koje su uzrok infekcijama. Djeluje
samo na određene vrste bakterija.

Odrasli

Citeral se kod odraslih koristi prilikom sljedećih bakterijskih infekcija:

infekcije respiratornog trakta,

dugotrajne ili ponavljajuće infekcije uha i sinusa,

infekcije mokraćnog sistema,

infekcije genitalnih organa kod muškaraca i žena,

infekcije gastrointestinalnog sistema i infekcije trbušne šupljine,

infekcije kože i mekih tkiva,

infekcije kostiju i zglobova,

u prevenciji infekcija izazvane bakterijom

Neisseria meningitidis i

izloženost bacilu antraksa udisanjem.

Citeral se može koristiti i u zbrinjavanju pacijenata sa niskim brojem bijelih krvnih ćelija (neutropenija)
koji imaju groznicu za koju se sumnja da je uzrokovana bakterijskom infekcijom.

Ako imate ozbiljnu infekciju ili infekciju koja je izazvana različitim bakterijama, možete dobiti još koji
antibiotik uz Citeral.

Djeca i adolescenti

Citeral se koristi kod djece i adolescenata, pod nadzorom ljekara specijaliste za liječenje sljedećih
bakterijskih infekcija:

infekcije pluća i bronha kod djece i adolescenata koji boluju od cistične fibroze,

komplikovane infekcije mokraćnog sistema, uključujući infekcije bubrega (pijelonefritis) i

izloženost bacilu antraksa udisanjem.

Citeral se kod djece i adolescenata može koristiti u liječenju drugih specifičnih ozbiljnih infekcija, kada
Vaš ljekar to smatra kao neophodno.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI CITERAL

Nemojte uzimati Citeral:

ako ste alergični (preosjetljivi) na ciprofloksacin, na druge kinolonske lijekove ili na neki drugi

sastojak Citerala (navedenog u dijelu 6) i

ako uzimate tizanidin (pogledati dio 2: „Uzimanje drugih lijekova sa Citeralom“).

Budite oprezni sa Citeralom:

Prije uzimanja Citerala, obavijestite svog ljekara ako:

ste bilo kada imali problema s bubrezima, jer Vam u tom slučaju treba prilagoditi dozu,

ste bilo kada bolovali od epilepsije ili nekih drugih neuroloških stanja,

ste imali problema s tetivama dok ste se liječili nekim antibiotikom kao što je Citeral,

ako ste dijabetičar jer tokom liječenja ciprofloksacinom može biti povećan rizik od pojave

niskog nivoa šećera u krvi (hipoglikemije),

imate mijasteniju gravis (vrsta mišićne slabosti) jer se simptomi mogu pogoršati,

ako imate problema sa srcem. Potreban je oprez kod uzimanja ciprofloksacina:

ako Vi ili netko u Vašoj porodici ima promjenu u srčanom ritmu (produženi QT interval, vidi se

na EKG-u koji mjeri električnu aktivnost srca)

ako imate neravnotežu soli u krvi (posebno niskog nivoa kalijuma ili magnezijuma u krvi)

ako imate vrlo usporeni srčani ritam (bradikardija)

ako imate slabo srce (insuficijencija srca)

ako imate u povijesti bolesti srčani udar (infarkt srca)

ako ste ženskog pola ili ste starijeg uzrasta

ako uzimate druge lijekove koji utiču na nenormalne promjene EKG-a (pogledati dio 2:

„Uzimanje drugih lijekova sa Citeralom“)

ako Vi ili član Vaše porodice imate dokazan nedostatak enzima glukoza-6-fosfat

dehidrogenaze (G6PD), budući da tokom liječenja ciprofloksacinom može biti povećan rizik od pojave
anemije.
Za liječenje infekcija genitalnog sistema, ljekar Vam može uz ciprofloksacin propisati dodatni
antibiotik. Ako ne dođe do poboljšanja simptoma nakon 3 dana liječenja, posavjetujte se sa svojim
ljekarom.

Za vrijeme liječenja Citeralom

Obavijestite odmah svog ljekara ako se bilo šta od doljenavedenog pojavi za vrijeme liječenja
Citeralom. Vaš će ljekar odlučiti treba li liječenje Citeralom prekinuti.

Ozbiljne, nagle alergijske reakcije (anafilaktička reakcija/šok, angioedem). Postoji mala

mogućnost da već s uzimanjem prve doze dobijete ozbiljnu alergijsku reakciju sa sljedećim
simptomima: stezanje u prsima, vrtoglavica, mučnina, nesvjestica, vrtoglavica dok stojite uspravno.
Ako se ovo pojavi, obavijestite odmah svog ljekara, jer u tom slučaju treba prekinuti liječenje.

Bol i oticanje zglobova i upala tetiva mogu se ponekad javiti, posebno ako ste stariji ili ako

uzimate kortikosteroide. Upala ili kidanje tetive mogu se pojaviti čak unutar prvih 48 sati liječenja ili do
nekoliko mjeseci nakon prestanka terapije lijekom Citeral. Na prvi znak bolova ili upale treba prestati
uzimati Citeral i odmoriti bolni dio tijela. Izbjegavajte bilo kakav napor, jer to može uzrokovati kidanje
tetiva.

Ako bolujete od epilepsije ili drugih neuroloških stanja, kao što je cerebralna ishemija ili

moždani udar, mogli biste imati neželjena dejstva koja su povezane sa centralnim nervnim sistemom.
Ako se one pojave, prestanite da uzimate Citeral i odmah obavijestite svog ljekara.

Prilikom prvog uzimanja Citerala, možete imati psihijatrijske reakcije. Ako bolujete od

depresije ili psihoze, simptomi se mogu pogoršati uzimanjem Citerala. U rijetkim slučajevima,
depresija ili psihoza se mogu pogoršati do te mjere da se pojave misli o samoubojstvu, pokušaj ili
izvršenje samoubojstva. Ako se simptomi depresije ili psihoze pogoršaju, prestanite uzimati Citeral i
odmah obavijestite ljekara.

Možete osjetiti simptome neuropatije, kao što su bol, žarenje, peckanje, utrnulost i/ili slabost.

Ako se to dogodi, prestanite uzimati Citeral i odmah obavijestite svog ljekara.

Zabilježeno je sniženi nivo šećera u krvi (hipoglikemija), najčešće kod dijabetičara, uglavnom

u starijoj populaciji. Ako se ovo pojavi, odmah se javite svom ljekaru.

Proliv se može pojaviti za vrijeme uzimanja antibiotika, uključujući Citeral, čak i nekoliko

sedmica nakon što ste ga prestali uzimati. Ako proliv postane ozbiljan ili tvrdokoran, ili ako primijetite
krv ili sluz u stolici, odmah obavijestite svog ljekara. Liječenje Citeralom treba odmah prekinuti, jer ovo

može biti životno ugrožavajuće. Ne uzimajte lijekove koji zaustavljaju ili usporavaju rad crijeva i
obavijestite ljekara.

Ako primijetite oštećenje vida ili bilo kakav drugi poremećaj oka/očiju, posavjetujte se odmah

s ljekarom specijalistom za očne bolesti.

Vaša koža može postati osjetljiva na sunčeve zrake ili UV svijetlo dok ste na terapiji

Citeralom. Zato, izbjegavajte jaku sunčevu svjetlost ili vještačko UV svjetlo (npr. solarijum).

Obavijestite ljekara ili laboratorijsko osoblje da uzimate Citeral ako morate dati krv ili mokraću

na analizu.

Ako se pojave tegobe s bubrezima, obavijestite svog ljekara jer će se možda trebati

prilagoditi doza lijeka.

Citeral može uzrokovati oštećenje jetre. Ako primijetite simptome kao što su gubitak apetita,

žutica (žuta koža), tamna mokraća, svrbež ili osjetljivost stomaka, morate prestati da uzimate Citeral i
odmah obavijestiti ljekara.

Citeral može biti uzrok smanjivanju broja bijelih krvnih ćelija, što Vas može izložiti infekcijama.

Ako imate infekciju s groznicom i ozbiljnim pogoršanjem opšteg stanja, ili groznicom sa simptomima
lokalne infekcije, kao što su bolni vrat, grlo ili usta, ili problem s mokraćnim traktom, odmah
obavijestite svog ljekara. Napraviće Vam pretrage krvi da ne bi nastalo smanjenje broja bijelih krvnih
ćelija (agranulocitoza). Važno je da obavijestite svog ljekara o uzimanju lijeka.

Uzimanje drugih lijekova sa Citeralom

Molimo Vas da obavijestite ljekara ili farmaceuta o svim lijekovima koje uzimate ili koje ste nedavno

uzimali, uključujući i one koje ste kupili bez recepta.

Ne uzimajte Citeral s tizanidinom, jer možete imati neželjena dejstva, kao što su sniženje pritiska i
pospanost (pogledati dio 2: „Nemojte uzimati Citeral“).

Poznato je da dolazi do interakcije između Citerala i doljenavedenih lijekova. Istovremeno uzimanje
Citerala s tim lijekovima, može izmijeniti njihovo dejstvo. Isto tako, može povećati nastanak neželjenih
dejstava.

Obavijestite ljekara ako uzimate:

antagoniste vitamina K (npr. varfarin, acenokumarol, fenprokumon ili fluindion) ili drugi oralni

antikoagulans (za razređivanje krvi),

probenecid (za giht),

metotreksat (za određene tipove raka, psorijazu, reumatoidni artritis),

teofilin (za probleme s disanjem),

tizanidin (za mišićni spazam kod multiple skleroze),

olanzapin (antipsihotik),

klozapin (antipsihotik),

ropinirol (za Parkinsonovu bolest),

fenitoin (za epilepsiju),

metoklopramid (za liječenje mučnine i povraćanja),

ciklosporin (koristi se kod transplantacije organa te u liječenju bolesti kože i reumatoidnog

artritisa),

druge lijekove koji mogu promijeniti srčani ritam: lijekovi koji spadaju u grupu antiaritmika (npr.

kinidin, hidrokinidin, dizopiramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), triciklički antidepresivi, neki
antibiotici (koji spadaju u grupu makrolida), neki antipsihotici,

zolpiden (za liječenje nesanice).

Citeral može povećati koncentracije sljedećih lijekova u Vašoj krvi:

pentoksifilin (za poremećaje u cirkulaciji),

kofein,

duloksetin (za liječenje depresije, nevoljnog mokrenja (inkontinencije),

lidokain (za liječenje problema sa srcem ili za anesteziju),

sildenafil (za liječenje impotencije),

agomelatin (za liječenje depresije),

Neki lijekovi smanjuju djelovanje Citerala. Obavijestite ljekara ako uzimate ili želite uzimati:

antacide,

omeprazol,

mineralne nadomjestke,

sukralfat,

polimere koji vezuju fosfate (na primer sevelamer ili lantanov karbonat),

lijekove ili nadomjestke koji sadrže kalcijum, magnezijum, aluminijum i gvožđe.

Ukoliko su ovi preparati neophodni, uzmite Citeral tablete dva sata prije ili ne ranije od četiri sata
nakon uzimanja ovih preparata.

Uzimanje hrane i pića sa lijekom Citeral
Osim ako uzimate Citeral tokom obroka, ne jedite i ne pijte nikakve mliječne proizvode (kao mlijeko i
jogurt) ili pića obogaćena kalcijumom dok uzimate tablete, jer mogu uticati na apsorpciju aktivne
supstance.
Trudnoća i dojenje

Pitajte svog ljekara ili farmaceuta za savjet prije nego što počnete da koristite bilo koji lijek!

Bolje je ne uzimati Citeral u trudnoći. Obavijestite ljekara ako planirate trudnoću.
Ne uzimajte Citeral dok dojite, jer se ciprofloksacin izlučuje u majčino mlijeko i može naškoditi Vašem
djetetu.

Upravljanje vozilima i mašinama

∆ Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofzičke sposobnosti (upozorenje prilikom upravljanjem

motornim vozilima i mašinama).

Citeral može usporiti Vaše reakcije. Mogu se javiti neka neurološka neželjena dejstva. Zato, prije
upravljanja vozilom ili rukovanjem mašinama budite sigurni u to kako reagujete na Citeral. Ako niste
sigurni, razgovarajte s ljekarom.

3. KAKO UZIMATI CITERAL

Uvijek uzimajte Citeral onako kako Vas je uputio ljekar. Ukoliko niste sigurni kako, posavjetujte se s

ljekarom ili farmaceutom.

Ljekar će Vam objasniti koliko, kako i koliko dugo ćete uzimati Citeral. To će zavisiti od vrste i težine
infekcije koju imate.
Recite ljekaru ako imate problema s bubrezima, jer Vam u tom slučaju mora prilagoditi dozu.
Liječenje obično traje 5 dana do 21 dan, ali može i duže kod teških infekcija. Uzimajte tablete onako
kako Vam je ljekar odredio. Ako niste sigurni, upitajte ljekara ili farmaceuta koliko tableta uzeti i kako
uzimati Citeral.

a) Progutajte tablete s puno tečnosti. Ne žvačite tablete jer nisu dobrog ukusa.
b) Nastojte uzimati tablete svakog dana u isto vrijeme.
c) Možete uzimati tablete za vrijeme obroka ili između obroka. Kalcijum koji uzimate iz hrane neće
značajno poremetiti apsorpciju lijeka. Međutim, ne uzimajte Citeral tablete s mliječnim proizvodima
kao što su mlijeko ili jogurt ili s obogaćenim voćnim sokovima (npr. kalcijumom obogaćeni sok od
narandže).
Dok uzimate Citeral treba da pijete puno tečnosti.
Ako uzmete više Citerala nego što ste trebali
Ako uzmete više nego što je propisano, odmah potražite medicinsku pomoć. Ako je moguće, ponesite
sa sobom tablete ili kutiju lijeka i pokažite je ljekaru.

Ako ste zaboravili uzeti Citeral

Nikada ne treba uzimati duplu dozu da bi se nadomjestila propuštena doza lijeka!

Uzmite normalnu dozu što je prije moguće i zatim nastavite kako je propisano. Međutim, ako se
približilo vrijeme sljedeće doze, ne uzimajte propuštenu dozu i nastavite kao i obično. Važno je da
provedete liječenje do kraja.

Ako prestanete uzimati Citeral
Važno je završiti cijelu kuru liječenja, i ako se počnete osjećati bolje nakon nekoliko dana.
Ako prestanete s liječenjem prerano, Vaša infekcija možda nije potpuno izliječena i mogu se vratiti, ili
čak pogoršati simptomi. Takođe, možete razviti rezistenciju na antibiotik.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Citerala, obratite se svom ljekaru ili

farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi, Citeral može izazvati neželjena dejstva, koja se ne javljaju kod svih pacijenata.

Česta neželjena dejstva

(javljaju se kod manje od jednog na deset korisnika, ali kod više od jednog

na 100 korisnika):
 mučnina, proliv i
 bolovi u zglobovima kod djece.

Manje česta neželjena dejstva

(javljaju se kod manje od jednog na 100 korisnika, ali kod više od

jednog na 1.000 korisnika):

gljivične superinfekcije,

visoke koncentracije eozinofila, vrste bijelih krvnih ćelija,

smanjen apetit,

hiperaktivnost ili uznemirenost,

glavobolja, vrtoglavica, problemi sa spavanjem ili promjene ukusa,

povraćanje, bolovi u trbuhu, problemi s probavom, kao što su problemi sa želucem (loša

probava/žgaravica), vjetrovi,

povišenje određenih supstanci u krvi (transaminaze i/ili bilirubin);

osip, svrbež, koprivnjača,

bolovi u zglobovima kod odraslih,

oslabljena funkcija bubrega,

bolovi u mišićima i kostima, osjećaj nemoći (astenija) ili groznica,

povišenje alkalne fosfataze (određena supstanca u krvi).

Rijetka neželjena dejstva

(javljaju se kod manje od jednog na 1.000 korisnika, ali kod više od jednog

na 10.000 korisnika):

upala crijeva (kolitis) povezana s upotrebom antibiotika (u rijetkim slučajevima može biti

smrtonosna) (pogledati dio 2: „Budite oprezni sa Citeralom“),

promjene u krvnoj slici (leukopenija, leukocitoza, neutropenija, anemija), povišenje ili sniženje

broja krvnih pločica (trombocita) koje sudjeluju u zgrušavanju krvi,

alergijske reakcije, alergijsko oticanje (edem), brzo oticanje kože i sluzničnih membrana

(angioedem),

povišen šećer u krvi (hiperglikemija),

snižen šećer u krvi (hipoglikemija) (pogledati dio 2: „Budite oprezni sa Citeralom“),

konfuzija, dezorijentacija, anksiozne reakcije, neobični snovi, depresija (koja može dovesti do

misli o samoubistvu, pokušaja ili izvršenja samoubistva) ili halucinacije,

bockanje, neobične reakcije na podražaje, smanjena osjetljivost kože, tremor, napadi grčeva

(pogledati dio 2: „Budite oprezni sa Citeralom“),omaglica,

problemi s vidom, uključujući dupli vid,

šum u ušima, gubitak sluha, poremećaji sluha,

ubrzano lupanje srca (tahikardija),

proširenje krvnih sudova (vazodilatacija), nizak krvni pritisak ili nesvjestica;

zadihanost, uključujući simptome astme,

poremećaji jetre, žutica (zbog zastoja žuči) ili hepatitis;

osjetljivost na svjetlost (pogledati dio 2: „Budite oprezni sa Citeralom“),

bolovi u mišićima, upale zglobova, povišen mišićni tonus ili grčevi,

popuštanje bubrega, krv ili kristalići u mokraći (pogledati dio 2: „Budite oprezni sa Citeralom“),

upale mokraćnog sistema,

zadržavanje tečnosti, prekomjerno znojenje i

povišeni nivo enzima amilaze.

Vrlo rijetka neželjena dejstva

(javljaju se kod manje od jednog na 1.000 korisnika, ali kod više od

jednog na 10.000 korisnika):

jedan oblik smanjenja broja crvenih krvnih ćelija (hemolitička anemija); opasno smanjenje

broja jedne vrste bijelih krvnih ćelija (agranulocitoza); smanjenje broja crvenih i bijelih krvnih ćelija i
trombocita (pancitopenija), koja može biti smrtonosna, kao i smanjenje rada koštane srži (depresija
koštane srži), koja isto tako može biti smrtonosna (pogledati dio 2: „Budite oprezni sa Citeralom“),

teška alergijska reakcija (anafilaktička reakcija, anafilaktički šok) koja može biti životno

ugrožavajuća (pogledati dio 2: „Budite oprezni sa Citeralom“), serumska bolest,

mentalni poremećaji (psihotične reakcije koje mogu dovesti do misli o samoubistvu, pokušaja

ili izvršenja samoubistva) (pogledati dio 2: „Budite oprezni sa Citeralom“),

migrena, poremećena usklađenost pokreta, nesiguran hod, poremećaji osjeta mirisa, povećan

pritisak u mozgu (intrakranijalni pritisak i pseudotumor cerebri),

iskrivljeno viđenje boja,

upala krvnih sudova (vaskulitis),

upala gušterače,

odumiranje jetrenih ćelija (nekroza jetre), vrlo rijetko dovodi do životno ugrožavajućeg

popuštanja jetrene funkcije,

mala tačkasta potkožna krvarenja (petehije), različite kožne pojave ili osipi (npr. potencijalno

smrtonosni Stivens-Džonsonov sindrom ili toksična epidermalna nekroliza) i

mišićna slabost, upale tetiva, cijepanje tetiva - posebno velikih tetiva na skočnom zglobu

(Ahilova tetiva) (pogledati dio 2: „Budite oprezni sa Citeralom“), pogoršanje simptoma mijastenije
gravis (pogledati dio 2: „Budite oprezni sa Citeralom“).

Učestalost nepoznata

(ne može se procijeniti iz dostupnih podataka)

osjećaj ushita ili pretjeranog uzbuđenja (manija) ili osjećaj velikog optimizma i pretjerana

aktivnost (hipomanija),

problemi povezani s nervnim sistemom, kao što su bol, žarenje, bockanje, utrnulost i/ili

slabost u ekstremitetima (periferna neuropatija i polineuropatija),

nenormalno ubrzani otkucaji srca, nepravilni srčani ritam opasan po život, promjena srčanog

ritma koja se zove produženje QT intervala, a vidi se na EKG-u),

pustulozni osip,

reakcija preosjetljivosti koja se naziva DRESS (reakcija na lijek s eozinofilijom i sistemskim

simptomima),

uticaj na zgrušavanje krvi (kod pacijenata liječenih antagonistima vitamina K).

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI CITERAL

Citeral morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Citeral se ne smije koristiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok trajanja odnosi
se na zadnji dan tog mjeseca.
Lijek treba čuvati na temperaturi do 25°C.
Neiskorišteni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati
farmaceuta za najbolji način odlaganja neutrošenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Citeral sadrži
 Aktivna supstanca je ciprofloksacin.
Citeral 250 mg film tablete
Jedna film tableta sadrži 250 mg ciprofloksacina (291,5 mg u obliku hidrohlorid, monohidrata).
Citeral 500 mg film tablete
Jedna film tableta sadrži 500 mg ciprofloksacina (583 mg u obliku hidrohlorid, monohidrata).
 Pomoćne supstance su:

Tabletno jezgro - Skrob, kukuruzni; Celuloza, mikrokristalna; Krospovidon;

Želatina; Silicijum, koloidni, bezvodni; Magnezijum-stearat;

Film za oblaganje - Hipromeloza;

Makrogol; Titan-dioksid E171.

Kako Citeral izgleda i sadržaj pakovanja
Citeral 250 mg film tablete su bijele do slabo-zućkaste, duguljaste, bikonveksne filmovane tablete.
Film tablete su pakovane u Al/ PVC /PVdC blistere, svaki po 10 tableta.
Kutija sadrzi 10 film-tableta (1 blister), uz prilozeno uputstvo.

Citeral 500 mg film tablete su bijele do slabo-zućkaste, duguljaste, bikonveksne filmovane tablete, sa
prelomnom crtom na jednoj strani.
Film tablete su pakovane u Al/ PVC /PVdC blistere, svaki po 10 tableta.
Kutija sadrzi 10 film-tableta (1 blister), uz prilozeno uputstvo.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač
Alkaloid AD Skopje,
Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Republika Makedonija

Proizvođač gotovog lijeka
ALKALOID AD Skopje,
Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Republika Makedonija

Nositelj dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka
Alkaloid d.o.o. Sarajevo
Isevića sokak br. 4b,
Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet
∆Citeral film tablete 10x250 mg: 04-07.3-2-2961/16 od 14.09.2016.
∆Citeral flm tablete 10x500 mg: 04-07.3-2-2954/16 od 14.09.2016.

Datum revizije uputstva
Avgust, 2016 godine.